Dodávateľ

Lindák Rastislav-NILTEX

Sladkovičovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Rastislav Lindák - NILTEX

IČO: 34242228

Adresa: 1224/14, Sládkovičovo

Registračné číslo: 2019/11-FO-D1879

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. November 2019

Záznam platný do: 22. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 154 999,00 EUR 2 2
2016 421 601,03 EUR 96 96
2017 943 895,74 EUR 40 40
2018 575 272,59 EUR 16 16
2019 323 261,50 EUR 2 3
2020 77 597,49 EUR 7 7
2021 31 710,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 154 999,00 EUR 2 2
2016 421 601,03 EUR 96 96
2017 943 895,74 EUR 40 40
2018 575 272,59 EUR 16 16
2019 323 261,50 EUR 2 3
2020 65 077,49 EUR 6 6
2021 44 230,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 26 255,89 26255.89 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Poprad 1 3 829,25 3829.25 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 194 319,15 194319.15 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 239,90 239.90 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 565,00 565.00 EUR
Mesto Trnava 1 10 707,50 10707.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 2 613,33 2613.33 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 832,50 1832.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 743,00 1743.00 EUR
Mesto Levice 1 7 708,33 7708.33 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 4 729,17 4729.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 3 485,00 3485.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 61 870,00 61870.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 29 999,00 29999.00 EUR
Mesto Prievidza 3 29 867,50 29867.50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 4 644,90 4644.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 89 465,34 89465.34 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 78 730,00 78730.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 6 571,76 6571.76 EUR
HOREZZA, a.s. 1 82,79 82.79 EUR
Dopravný úrad 1 93 858,00 93858.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 5 684,00 5684.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 1 644,03 1644.03 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 5 822,50 5822.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 5 391,80 5391.80 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 11 400,00 11400.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 8 711,92 8711.92 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 23 590,00 23590.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 449,83 449.83 EUR
Domov pri kríži 1 737,83 737.83 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 875,00 875.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 424,17 2424.17 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 1 492,49 1492.49 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 7 916,67 7916.67 EUR
Mesto Košice 2 16 958,33 16958.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 125 000,00 125000.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 973,91 1973.91 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 7 708,55 7708.55 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 7 337,41 7337.41 EUR
Slovenské národné múzeum 4 924,00 924.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 1 944,50 1944.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 39 279,17 39279.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 585,83 585.83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 344,27 1344.27 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 46 351,17 46351.17 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 35 500,00 35500.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 160,00 1160.00 EUR
Obec Široké 1 84 582,50 84582.50 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 235,00 2235.00 EUR
Mesto Galanta 2 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 54 550,73 54550.73 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 2 779,33 2779.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 3 385,80 3385.80 EUR
Mesto Šamorín 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 100 934,17 100934.17 EUR
Slovenské národné divadlo 3 6 515,25 6515.25 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 12 979,00 12979.00 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 117 371,67 117371.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 7 086,67 7086.67 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 53 250,00 53250.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 4 699,99 4699.99 EUR
Zoologická záhrada 1 7 600,00 7600.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 6 300,00 6300.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 2 958,33 2958.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 10 219,73 10219.73 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 2 212,33 2212.33 EUR
Obec Orechová Potôň 3 215 150,00 215150.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 762,85 1762.85 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 8 129,17 8129.17 EUR
Obec Čierne 1 129 908,33 129908.33 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 2 599,99 2599.99 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 2 580,00 2580.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 527,18 3527.18 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 3 602,82 3602.82 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 1 5 375,00 5375.00 EUR
Dopravná akadémia 1 947,83 947.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 751,67 751.67 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 6 117,08 6117.08 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 737,90 737.90 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 4 016,67 4016.67 EUR
Obec Svrčinovec 1 88 915,83 88915.83 EUR
Združenie miest a obcí Použia 1 165 919,17 165919.17 EUR
”KOMPLEX”, záujmové združenie obcí 1 0,00 0.00 EUR
Obec Báhoň 1 82 916,67 82916.67 EUR
Združenie obcí dolného Žitného Ostrova 2 310 394,00 310394.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Taláre pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 125 000,00 125000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Kombinéza pracovná Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 50 750,00 50750.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Rovnošaty pre zamestnancov Dopravného úradu – divízia vnútrozemskej plavby“ Dopravný úrad 94 551,00 94551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osvetľovacie telesá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 84 690,00 84690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier na vizitky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné náradie a drobný materiál Slovenské národné múzeum 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre údržbu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 400,00 23400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušné ventilátory Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávky tabletovanej soli SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický a elektromateriál Dopravná akadémia 1 175,00 1175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerpadlá pre vykurovanie vzduchotechnických jednotiek Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 848,00 1848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup alkalických, gombíkových a lítiových batérií. Centrum výcviku Lešť 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie polokošiel pre vrátnikov - informátorov MČ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické kolobežky Mesto Košice 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC obrusy a obrusovina 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obehové čerpadlá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 428,00 19428.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstavné panely Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexná páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 850,00 10850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonný tichý kompresor so vzdušníkom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
alkalické batérie, žiarovky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre údržbu budov, spojovací materiál, pracovné náradie, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 472,00 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obehové a kalové čerpadlá Technická univerzita v Košiciach 6 960,00 6960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 164,55 1164.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromateriál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný, zámočníčky a hutný materiál 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 774,33 774.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obehové a kalové čerpadlo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rám s klipmi Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice pracovné-5 prsté kožené Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby Slovenská agentúra životného prostredia 5 850,00 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6 948,00 6948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektropotreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 12 776,22 12776.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 056,00 1056.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla. Ekonomická univerzita v Bratislave 249,00 249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámočnícky a vodárenský materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický spotrebný materiál Správa majetku Sereď, s.r.o. 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické zásobníkové ohrievače vody, beztlakové vrátane vodovodnej batérie. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 198,80 1198.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a náradie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 137,00 6137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stator k ponornému kalovému čerpadlu EFRU 1 1/4" Obec Trnovec nad Váhom 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klince, skrutky do kovu, skrutky do dreva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 259,00 259.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický olejový radiátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 900,00 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronické obehové čerpadlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krovinorez Sthil FS 360 C-E LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hodinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 777,41 1777.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 725,00 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stacionárny kompresor Technická univerzita v Košiciach 2 970,00 2970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž stropných svietidiel s príslušenstvom Kancelária prezidenta SR 4 392,00 4392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukávový znak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 497,00 497.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie tlakové ručné RTZ 100 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 571,00 571.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 823,10 4823.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup - monočlánky, káble a kontakty k akumulátorovým batériam Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 590,00 1590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brúsne lamelové kotúče zrnitosť 40, rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ, drôtená kefa s plastovou rukoväťou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky a elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 103 299,78 103299.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie elektrických prístrojov a spotrebičov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a spotrebný materiál Zoologická záhrada 9 336,31 9336.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hodinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie - nenabíjateľné, Batérie NiMh - nabíjateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 718,00 718.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie, akumulátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 769,00 769.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a príslušenstvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 817,00 817.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie do prístrojov Slovenský hydrometeorologický ústav 875,63 875.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjateľné monočlánky, batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 320,00 20320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup LED reflektorov a LED svietidiel alebo ekvivalent Úrad vlády Slovenskej republiky 2 682,10 2682.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Clip rám Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 238,00 238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 11 650,99 11650.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 800,00 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjateľné monočlánky, batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 160,00 3160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vojenský rukávový znak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 153,00 153.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 182,00 1182.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory do UPS typ CSB HR 1234W F2 alebo ekvivalent. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrický prietokový ohrievač Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety pre zamestnancov Nemocnica Poprad a. s. 13 100,00 13100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodiče, galvanické články, batérie,elektroinštalačný materiál, svietidlá a signalizačné svietidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 013,00 1013.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro-materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 461,00 1461.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika - alkalické batérie, tužkové batérie, mikrotužkové batérie Národný onkologický ústav 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - Žiarovky, žiarivky, neónky, predradníky, svietidlá a i. Sociálna poisťovňa, ústredie 11 868,37 11868.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ponorné kalové čerpadlo EFRU 1 1/14" s dezintegrátorom Obec Trnovec nad Váhom 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena svietidiel Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 79 200,00 79200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrievače, svietidlá a svetelné zdroje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 677,00 677.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uteráky, utierky a osušky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 264,70 2264.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Piestový kompresor Orlík OPTIMAL ORFI 190/24 Slovenské národné múzeum 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 352,73 9352.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické kolobežky Hlavné mesto SR Bratislava 2 977,53 2977.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 30 080,40 30080.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Led žiarovka Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,12 780.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompresor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 338,00 338.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické zásobníkové ohrievače vody, beztlakové vrátane vodovodnej batérie. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 198,80 1198.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 800,00 52800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dámske biele košele a čierne svetre Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie spotrebného materiálu pre údržbu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 360,00 30360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný ventilátor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14 197,00 14197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poľný nábytok a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 149 629,80 149629.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protipovodňové vrecia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava osvetlenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 583,00 4583.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vonkajšia IP kamera s IR Hikvision DS-2CD2110F-I-28 HOREZZA, a.s. 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický tlakový zvislý ohrievač vody Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uniformy pre príslušníkov MsP Košice (odevné súčasti uniformy) Mesto Košice 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy – páperová vesta, softshellová vesta, pracovné nohavice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 059,70 6059.7 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ventilátor stojanový a ventilátor stolový Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 822,00 23822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Mesto Dolný Kubín 132 000,00 132000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Čierne 161 505,00 161505.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Svrčinovec 113 295,00 113295.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Plachtovina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 41 140,00 41140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka záhradných kompostérov Združenie miest a obcí Použia 230 003,20 230003.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie záhradných kompostérov. Obec Orechová Potôň 95 700,00 95700.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery ”KOMPLEX”, záujmové združenie obcí 170 215,97 170215.97 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 61 875,00 61875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 23 640,00 23640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horizontálne čerpadlo 350 l/min. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 520,00 2520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 950,00 3950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 403,00 5403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viazanky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 595,00 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športový materiál a výbava pre športy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 740,00 16740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dámska obuv Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 498,00 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 897,00 897.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyžamovina a plachtovina - bavlnená tkanina (100% bavlna) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 33 134,40 33134.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo, uteráky a osušky UNIVERZITA J. SELYEHO 5 155,00 5155.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie záhradných kompostérov. Obec Orechová Potôň 95 700,00 95700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modulovatelne kompostery pre obyvateľov Mesto Šamorín 198 000,00 198000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Mesto Galanta 169 072,00 169072.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modulovatelne kompostery Mesto Šamorín 198 000,00 198000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry Obec Vysoká nad Kysucou 147 482,32 147482.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Široké 121 745,82 121745.82 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Báhoň 100 276,80 100276.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Mesto Galanta 169 072,00 169072.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 15 600,00 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie záhradných kompostérov. Obec Orechová Potôň 95 700,00 95700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obuv Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 339,00 4339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním ZoDŽO Združenie obcí dolného Žitného Ostrova 357 434,00 357434.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 15 600,00 15600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranná zdravotná obuv-ortopedická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 880,00 14880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 454,40 10454.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 213,88 2213.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný plášť Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 41 250,00 41250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 350,00 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 151 346,00 151346.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

niltex@niltex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 252 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Lindák
Adresa:
Budovateľská 14 Sládkovičovo 925 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Lindák
Adresa:
Budovateľská 14 Sládkovičovo 925 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×