Dodávateľ

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

IČO: 31559123

Adresa: Neresnícka cesta 3, Zvolen

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2499

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Marec 2020

Záznam platný do: 9. Marec 2023

Posledná zmena: 29. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 608,00 EUR 3 5
2015 141 975,00 EUR 4 7
2016 6 074 941,83 EUR 38 41
2017 1 056 383,26 EUR 16 16
2018 298 084,00 EUR 13 13
2019 2 916 399,83 EUR 30 74
2020 561 723,00 EUR 13 16
2021 385 917,00 EUR 11 24
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 875,00 EUR 2 4
2015 114 183,00 EUR 4 6
2016 5 867 136,83 EUR 25 29
2017 1 141 720,26 EUR 20 20
2018 378 811,00 EUR 16 16
2019 2 748 336,83 EUR 27 45
2020 749 656,00 EUR 19 39
2021 442 313,00 EUR 15 37

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 761 395,83 761395.83 EUR
Žilinský samosprávny kraj 50 1 080 156,00 1080156.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 761 285,19 761285.19 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 6 079 774,00 6079774.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 1 762 314,00 1762314.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 834,00 834.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 34 278,00 34278.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 3 9 159,00 9159.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 101 899,00 101899.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 675,00 3675.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 2 14 399,00 14399.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 93 296,50 93296.50 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 8 105 220,00 105220.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 21 194 582,90 194582.90 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 327 790,00 327790.00 EUR
Obec Raková 2 17 657,50 17657.50 EUR
Mesto Hriňová 1 7 800,00 7800.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 2 392,00 2392.00 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 4 90 124,00 90124.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 181 060,00 181060.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 278028.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 439309.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 358,00 289358.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 292255.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 249547.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 214674.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 321492.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inertný posypový materiál kamenná drvina Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 805 374,00 805374.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 496632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 493312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 200 000,00 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 207111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo, lomový kameň Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 480,00 10480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 150,00 10150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drveného kameniva - oprava a rozšírenie siete chodníkov Obec Raková EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 050,00 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 840,00 6840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávaka posypového materiálu (drvené kamenivo - andezit, frakcia 4-8 mm) Centrum výcviku Lešť 4 999,00 4999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina I. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 42 500,00 42500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 392,00 2392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina IV. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 2/4 mm Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 825,00 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 2-5 a 4-8 (andezit) alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 7 900,00 7900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysprávkový kameň Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 14 360,00 14360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 425,00 5425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 250,00 7250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka drveného kameniva - oprava a rozšírenie siete chodníkov Obec Raková 17 260,00 17260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Mesto Hriňová 9 360,00 9360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií - drvené kamenivo Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 129 965,00 129965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 845,00 28845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17 699,00 17699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 540,00 6540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 2/4 mm Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
14. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 625,00 5625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysprávkový kameň Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 148 240,00 148240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
18. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 350,00 5350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
19. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 41 500,00 41500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 618927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 211 495,00 211495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 217 350,00 217350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 100,00 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm - prané, určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 300,00 15300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 050,00 4050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 520788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 0-63 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 190,00 1190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysprávkový kameň Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 480,00 12480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
6. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 265095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 2 220 030,00 2220030.0 EUR 2019 Tovary Nie 10
Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 600 704,00 1600704.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 239 411,00 239411.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 81 982,00 81982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 924 635,00 924635.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 165 223,00 165223.0 EUR 2019 Tovary Nie 10
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 700,00 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
9. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 825,00 9825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
15. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 35 542,50 35542.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 84 010,50 84010.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 08 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 077,00 7077.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 12 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 490,00 2490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 34 611,00 34611.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 709,00 210709.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 41 398,00 41398.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
6. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 394,00 7394.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 350,00 3350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň – Trnavská, Topoľčianska a Zvolenská oblasť Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 449 923,00 2449923.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 112 920,00 112920.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 0-4 a 4-8 (andezit) Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 29 500,00 29500.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 58 332,00 58332.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 104 681,00 104681.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
12. Kamenivo na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6 825,00 6825.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
11. Kamenivo na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 275,00 3275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 470,00 2470.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 26 909,00 26909.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO a PATCHMATIC s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 070,00 10070.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 130 000,00 130000.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
6. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13 800,00 13800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 6 055,00 6055.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 220 964,00 220964.0 EUR 2021 Tovary Nie 3

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 59 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Radmila Zapletalová PhD.
Adresa:
Kapitolní 3 Ostrava 70030
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Liliana Kurcinová
Adresa:
Pražská 14 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Brtányi
Adresa:
Pionierska 1 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Záznam do:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oleg Deripaska
Adresa:
kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kminiak
Adresa:
Pribinova 63 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Sekereš
Adresa:
Piešť II 232 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Kalamárová
Adresa:
Okružná 117 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Liliana Kurcinová
Adresa:
Pražská 14 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Nadežda Trebulová
Adresa:
Boženy Nemcovej 39 Veľký Krtíš 99001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Brtányi
Adresa:
Pionierska 1 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radmila Zapletalová PhD.
Adresa:
Kapitolní 3 Ostrava 70030
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Dr. techn. Peter Krammer
Adresa:
Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Thomas Birtel
Adresa:
Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Hannes Truntschnig
Adresa:
Ruthgasse 19 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Siegfried Wanker
Adresa:
Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Christian Harder
Adresa:
Pattendorf 75 Möllbrücke 9813
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.02.2020 do: 26.01.2021

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 6.02.2020

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 20.07.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×