Dodávateľ

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.

Košice-Barca
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.

IČO: 36574988

Adresa: Osloboditeľov 66, Košice-Barca

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1234

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. September 2019

Záznam platný do: 19. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 13 713,00 EUR 2 2
2015 689 175,00 EUR 7 12
2016 6 163 658,00 EUR 17 17
2017 535 056,00 EUR 5 9
2018 410 433,99 EUR 20 25
2019 2 359 324,17 EUR 30 36
2020 70 830,00 EUR 10 12
2021 258 888,50 EUR 13 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 400,00 EUR 1 1
2015 689 867,00 EUR 7 12
2016 5 669 170,00 EUR 5 5
2017 518 054,00 EUR 6 8
2018 337 454,99 EUR 17 18
2019 2 340 692,17 EUR 29 38
2020 358 260,00 EUR 18 22
2021 575 180,50 EUR 21 23

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 3 376,67 3376.67 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 670 342,00 670342.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 11 548 196,00 548196.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 6 307 385,00 6307385.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 154 891,00 154891.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 7 019,99 7019.99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 32 258,00 32258.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 41 815,00 41815.00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 21 100,00 21100.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 137 333,00 137333.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 623 964,00 623964.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 12 248 754,00 248754.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 11 1 704 644,00 1704644.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 181 060,00 181060.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 278028.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 439309.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 334141.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 248 582,00 2248582.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 292255.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 57 485,00 57485.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 96 754,00 96754.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 36 131,00 36131.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 321492.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 504 136,00 1504136.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 178 349,00 178349.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 97 699,00 97699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 493312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 125 531,00 125531.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 207111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený kameň - štrkodrva Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 25 500,00 25500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 170,00 4170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 140,00 3140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 425,00 5425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 11 050,00 11050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 7000 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 860,00 2860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 500,00 19500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 44 000,00 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 283 094,00 283094.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 60 229,00 60229.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 618927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 380,00 2380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 73 614,00 73614.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 55 430,00 55430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň a kamenivo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 24 877,00 24877.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 352 158,00 2352158.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 520788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
7. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 830,50 2830.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 107 040,00 107040.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO a PATCHMATIC s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
5. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 552,00 3552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
4. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 265095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 20 944,00 20944.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 26 550,00 26550.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 2 220 030,00 2220030.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 239 411,00 239411.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 52 634,00 52634.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 104 951,00 104951.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31 525,00 31525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 165 223,00 165223.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019_2) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 31 500,00 31500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prírodné kamenivo drvené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 859,00 859.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 040,00 2040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 273,00 13273.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 709,00 210709.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm, určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO a PATCHMATIC s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 71 065,00 71065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 41 398,00 41398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
7. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 690,00 9690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
4. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 957,00 2957.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
5. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 636,00 3636.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 119 039,00 119039.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 112 920,00 112920.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 119 039,00 119039.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 42 954,00 42954.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 730,00 9730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 200,00 10200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 21 155,00 21155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 104 681,00 104681.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek – drvené kamenivo Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 129 600,00 129600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 265,00 14265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kamenivo drvené (makadam) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 402,00 3402.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
2. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 636,00 3636.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
7. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 690,00 9690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
1. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 957,00 2957.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek – drvené kamenivo Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 16 118,00 16118.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 6 055,00 6055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek – drvené kamenivo Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 9 173,00 9173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 114 547,00 114547.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 85 522,00 85522.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

jozef.jarosik@eurovia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 191 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľudovít Kováč
Adresa:
Hlavná 215 Závažná Poruba 03202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Pekáček
Adresa:
Do Humen I 651 Zlín - Štípa 76314
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael Junge
Adresa:
Staré Křečany 97 Staré Křečany 40761
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Xavier Huillard
Adresa:
2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pierre Coppey
Adresa:
65 Avenue Niel Paris 75017
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Adresa:
Kálov 23-2 Žilina 010 01
Meno:
LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Adresa:
Námestie Andreja Hlinku 1 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×