Dodávateľ

Telegrafia, a.s.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Telegrafia, a.s.

IČO: 17081386

Adresa: Lomená 7, Košice

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1571

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. November 2019

Záznam platný do: 8. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 647 406,00 EUR 2 2
2015 2 735 432,00 EUR 1 1
2016 11 500,00 EUR 1 1
2019 4 412 666,00 EUR 8 8
2020 40 693 518,00 EUR 1 1
2022 104 328,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 599 550,00 EUR 1 1
2015 2 783 288,00 EUR 2 2
2016 11 500,00 EUR 1 1
2019 2 758 795,00 EUR 2 2
2020 42 088 580,00 EUR 5 5
2021 255 307,00 EUR 1 1
2022 107 830,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 20 295,00 20295.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 45 097 389,00 45097389.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 47 856,00 47856.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 3 334 982,00 3334982.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 104 328,00 104328.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nový systém Vyrozumenia JAVYS a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 55 000,00 55000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Modernizácia a doplnenie ASVaV. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 735 432,00 2735432.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia ASVaV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 599 550,00 599550.0 EUR 2014 Služby Nie 1
oprava varovnej sirény Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 600,00 11600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava ovládacieho pultu sirény Pavian Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 566,00 10566.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 750 000,00 2750000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 164 572,00 164572.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 260 990,00 260990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technické zariadenia 7 - Výstražné systémy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 217 557,00 46217557.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 935 358,00 935358.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 142,00 34142.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 255 307,00 255307.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 502,00 3502.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upgrade SW Microsoft Dynamics NAV 4.0 na Microsoft Dynamics 365 Business Central Detská fakultná nemocnica Košice 104 328,00 104328.0 EUR 2022 Služby Nie 1
+421915999262

+4216230801


obchod@telegrafia.sk
mtutkova@telegrafia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Marčák
Adresa:
Suchodolinská 1283/12 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Rindoš
Adresa:
Vrabčia 1007/9 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Marčák
Adresa:
Suchodolinská 1283/12 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Rindoš
Adresa:
Vrabčia 1007/9 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Marčák
Adresa:
Čermeľská cesta 3178/102A Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Martin Babjak
Adresa:
Kováčska 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×