Dodávateľ

SEZAKO Trnava, s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SEZAKO Trnava, s.r.o.

IČO: 36263800

Adresa: Orešanská 11, Trnava

Registračné číslo: 2019/12-PO-C4860

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. December 2019

Záznam platný do: 28. December 2022

Posledná zmena: 3. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 590,00 EUR 1 1
2018 10 870,59 EUR 6 6
2019 38 230,00 EUR 3 3
2020 6 310,33 EUR 4 4
2021 49 452,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 590,00 EUR 1 1
2018 10 870,59 EUR 6 6
2019 38 230,00 EUR 3 3
2020 6 310,33 EUR 4 4
2021 49 452,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 11 763,09 11763.09 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 2 644,00 2644.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 85 590,00 85590.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 2 350,00 2350.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 890,00 890.00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 21 000,00 21000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 16 666,00 16666.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 4 683,33 4683.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 66,50 66.50 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 44 800,00 44800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistenie kanalizačných potrubí Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 94 990,00 94990.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vyčistenie lapačov olejových látok Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 489,00 7489.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vyčistenie odlučovača tukov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480,00 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vyčistenie odlučovača tukov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 548,00 7548.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vyčistenie čističky odpadových vôd Ústav na výkon trestu odňatia slobody 87,30 87.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie upchatého kanalizačného potrubia, kanalizačných vpustí Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vyčistenie lapačov ropných látok a kanalizácií Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 090,00 1090.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie a údržba dažďových vpustí a komunikácií Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 55 500,00 55500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 363,00 1363.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 080,00 1080.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 11 160,00 11160.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie, záchytných jímok Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 68 578,00 68578.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 666,50 2666.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 963,00 963.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 350,00 3350.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+421903791160


sezako@sezako.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 77 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivo Zatloukal
Adresa:
Jaroslava Kaštila 19 Prostějov 79601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Zatloukal
Adresa:
Jaroslava Kaštila 19 Prostějov 79601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Mickiewiczova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 4.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×