Dodávateľ

ECOLAB s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ECOLAB s.r.o.

IČO: 31342213

Adresa: Čajakova 18, Bratislava

Registračné číslo: 2017/1-PO-D2357

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2017

Záznam platný do: 27. Január 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 535,00 EUR 1 1
2016 134 777,24 EUR 42 42
2017 334 659,52 EUR 33 36
2018 237 437,40 EUR 32 32
2019 1 176 679,36 EUR 14 22
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 535,00 EUR 1 1
2015 4 300,00 EUR 2 2
2016 130 477,24 EUR 40 40
2017 334 659,52 EUR 33 36
2018 237 437,40 EUR 32 32
2019 1 176 679,36 EUR 14 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 9 952,50 9952.50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 6 489 949,00 489949.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 38 673 215,21 673215.21 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 22 595,45 22595.45 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 15 367 616,39 367616.39 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 47 282,00 47282.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 13 291,67 13291.67 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 5 535,00 5535.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 3 050,00 3050.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 20 981,33 20981.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 450,00 1450.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 75 247,26 75247.26 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 175,90 1175.90 EUR
Domov dôchodcov 1 11 100,00 11100.00 EUR
Národný onkologický ústav 20 57 333,64 57333.64 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 13 830,67 13830.67 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 75 482,50 75482.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 33 576,00 33576.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Fakultná nemocnica Trnava 118 221,00 118221.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dezinfekcia na plochy ,nástroje. Národný onkologický ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 355,60 1355.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 877,00 1877.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 950,00 9950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 330,00 5330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 666,00 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov v ponornom kúpeli. Národný onkologický ústav 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 954,40 1954.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekutý umývací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy Národný onkologický ústav 4 472,00 4472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 411,30 411.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 433,60 1433.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov v ponornom kúpeli. Národný onkologický ústav 3 250,00 3250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 411,20 1411.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 963,00 963.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 226,40 3226.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekutý umývací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace , dezinfekčné prostriedky Národný onkologický ústav 3 290,00 3290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Národný onkologický ústav 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 080,00 2080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 396,00 12396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 27 217,20 27217.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 998,00 1998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy ,nástroje. Národný onkologický ústav 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18 976,50 18976.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace , dezinfekčné prostriedky Národný onkologický ústav 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky/kuchyňa Národný onkologický ústav 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 938,00 1938.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy,vedierka. Národný onkologický ústav 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov 13 600,00 13600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 029,80 3029.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy ,nástroje. Národný onkologický ústav 2 010,00 2010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 115,00 8115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 715,58 4715.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 90 679,00 90679.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 14 265,00 14265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia - dezinfekcia nástrojov v ponornom kúpeli - OCS. Národný onkologický ústav 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok pre čistenie a dezinfekciu Národný onkologický ústav 5 670,00 5670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na zdravotnícke nástroje a pomôcky Národný onkologický ústav 6 966,00 6966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok /FR Národný onkologický ústav 735,00 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do kuchýň a jedálni Technická univerzita v Košiciach 16 100,00 16100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 344,75 1344.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 668,68 21668.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý umývací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 680,00 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 038,50 2038.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 728,00 4728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 086,00 12086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, vlhčené utierky Fakultná nemocnica Trnava 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 800,46 800.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 380,00 2380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia - dezinfekcia nástrojov v ponornom kúpeli - OCS. Národný onkologický ústav 3 740,00 3740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na nástroje Fakultná nemocnica Trnava 10 560,00 10560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 533,30 6533.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 711,50 3711.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 210,00 11210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 425,00 11425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 26 604,00 26604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý umývací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 910,00 1910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poťahy na mopy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 650,00 7650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 928,75 14928.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý umývací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 506,00 506.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 980,87 1980.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907,00 907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 12 996,66 12996.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 198,78 198.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 65,84 65.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 028,00 1028.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na endoskopy Fakultná nemocnica Trnava 13 596,00 13596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 204,96 1204.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 603,26 2603.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 132,76 132.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 428,48 428.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 070,00 5070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 284,00 4284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 130,00 8130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 5 128,80 5128.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 506,00 506.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 929,00 11929.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 861,40 7861.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 24 050,00 24050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 622,00 9622.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 232,00 7232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 757,60 7757.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 520,70 7520.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 90 258,90 90258.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 4 050,00 4050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 933,60 6933.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 315,00 12315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 513,00 7513.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 557,00 5557.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 158,00 7158.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 597,00 6597.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 845,00 6845.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 010,00 1010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 650 558,00 650558.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dezinfekcia na kožu Fakultná nemocnica Trnava 25 883,84 25883.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 12 980,00 12980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 615 000,00 1615000.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 139 313,00 139313.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dezinfekcia na malé plochy Fakultná nemocnica Trnava 77 448,20 77448.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 975,00 11975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 580,00 14580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+42157204917


info.sk@ecolab.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 276 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Jaroslav Brojo
Adresa:
Studničná 26 Nitra 949 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Gregor
Adresa:
Záhradná 45 Slovenská Ľupča 976 13
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kuzmiak
Adresa:
Svätoplukova 54 Slovenský Grob 900 26
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 12.04.2018 do: 11.03.2019

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 12.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×