Dodávateľ

Lamitec, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lamitec, spol. s r.o.

IČO: 35710691

Adresa: Pestovateľská 16147/9, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4296

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Júl 2020

Záznam platný do: 17. Júl 2023

Posledná zmena: 21. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 88 545,00 EUR 3 3
2014 640 434,00 EUR 17 17
2015 1 855 951,00 EUR 22 22
2016 280 567,59 EUR 98 98
2017 490 649,19 EUR 97 97
2018 2 066 982,55 EUR 101 101
2019 1 570 051,39 EUR 39 39
2020 692 141,33 EUR 46 46
2021 393 189,66 EUR 26 26
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 48 030,00 EUR 2 2
2015 1 615 930,00 EUR 16 16
2016 718 114,26 EUR 111 111
2017 895 912,85 EUR 107 107
2018 1 689 527,22 EUR 89 89
2019 1 527 029,39 EUR 37 37
2020 859 351,33 EUR 46 46
2021 627 121,66 EUR 38 38
2022 97 495,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 2 633,17 2633.17 EUR
Slovenská správa ciest 1 0,00 0.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 136 790,83 136790.83 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 8 799,17 8799.17 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 29 2 026 512,00 2026512.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 119,80 1119.80 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 978,90 978.90 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 107 122,48 107122.48 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 15 723 829,83 723829.83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31 2 594 003,00 2594003.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 291,67 2291.67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 13 294,87 13294.87 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 939,00 939.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 34 000,00 34000.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 415,70 415.70 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 299,99 299.99 EUR
Národná transfúzna služba SR 6 91 681,17 91681.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 0,00 0.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 5 43 709,00 43709.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 4 980,00 4980.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 30,00 30.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 10 298,00 10298.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 20 547 684,16 547684.16 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 9 365,00 9365.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 231 427,51 231427.51 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 16 525,75 16525.75 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 250,00 1250.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 9 606,15 9606.15 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 400,00 400.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 225,00 225.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4 800,00 4800.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 20 866,00 20866.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 1 578,02 1578.02 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 130 740,83 130740.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 12 998,33 12998.33 EUR
Domov pri kríži 1 225,00 225.00 EUR
Okresný súd Nitra 3 6 875,00 6875.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 2 070,83 2070.83 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 11 40 901,90 40901.90 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 10 924,17 10924.17 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 3 110,00 3110.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 5 010,00 5010.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 179 532,25 179532.25 EUR
Mesto Nové Zámky 1 618,33 618.33 EUR
Slovenské národné múzeum 4 510,00 510.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 38 540,83 38540.83 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30 78 003,18 78003.18 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 202,00 202.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 126 704,83 126704.83 EUR
Mesto Senec 1 108,33 108.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 555,50 555.50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 570,83 570.83 EUR
Mesto Pezinok 2 739,00 739.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2 790,00 2790.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 1 331,67 1331.67 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 166,67 1166.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 349,00 1349.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 258,43 258.43 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 16 526,98 16526.98 EUR
Záchranná služba 1 9 331,67 9331.67 EUR
Mesto Hlohovec 1 275,00 275.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 33 989,16 33989.16 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 275,00 275.00 EUR
Mesto Trenčín 1 3 125,00 3125.00 EUR
Obec Bernolákovo 1 41,00 41.00 EUR
Obec Varhaňovce 1 400,00 400.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 2 666,67 2666.67 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 68 420,85 68420.85 EUR
Mesto Svätý Jur 6 1 547,45 1547.45 EUR
Krajská prokuratúra 1 952,00 952.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 240,83 240.83 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 7 040,83 7040.83 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 8 4 010,84 4010.84 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 795,67 795.67 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 106,67 106.67 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 12,42 12.42 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 690,00 690.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 4 60 838,33 60838.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 82 990,00 82990.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 7 333,33 7333.33 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 083,33 1083.33 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 3 357,33 3357.33 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 10 9 159,16 9159.16 EUR
Ústav polymérov SAV 3 340,00 340.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 292,92 292.92 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 250,00 2250.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 7 974,00 7974.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 115 251,00 115251.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 345,82 345.82 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 2 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1 208,33 1208.33 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 972,50 972.50 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 260,00 260.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 5 106 766,66 106766.66 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 540,00 540.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 626,00 626.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 1 668,00 1668.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 6,58 6.58 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 17,92 17.92 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 3 47 227,00 47227.00 EUR
Okresný súd Bratislava IV 1 55,00 55.00 EUR
Zdravé regióny 1 0,00 0.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9 36 740,83 36740.83 EUR
Hlavný banský úrad 2 146,73 146.73 EUR
Základná škola Šrobárova 1 608,33 608.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 298,00 298.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 24,99 24.99 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 265,83 265.83 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 365,83 365.83 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 104,00 104.00 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 136,67 136.67 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 92 189,00 92189.00 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 20,00 20.00 EUR
Centrum voľného času 1 268,00 268.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 4 636,67 4636.67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 73,33 73.33 EUR
Okresný súd Žilina 1 3 015,00 3015.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 10 666,67 10666.67 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 1 104,16 104.16 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 34 543,34 34543.34 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby pre Národnú transfúznu službu SR. Národná transfúzna služba SR 36 000,00 36000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 106,00 20106.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 32 857,00 32857.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 515,00 40515.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 10 109,00 10109.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 632,00 120632.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 924,00 27924.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 705,00 38705.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39 447,00 39447.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 5 338,00 5338.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55 034,00 55034.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 327,00 30327.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 10 061,00 10061.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 085,00 38085.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 7 831,00 7831.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 000,00 749000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 394 999,00 394999.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 73 734,00 73734.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 505,00 50505.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 43 889,00 43889.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 10 370,00 10370.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 077,00 38077.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26 366,00 26366.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 932,00 25932.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 842,00 29842.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 332,00 50332.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 33 409,00 33409.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 301,00 38301.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26 698,00 26698.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 094,00 28094.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 36 253,00 36253.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 58 910,00 58910.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 60 803,00 60803.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 177,00 68177.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 871,00 20871.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 678,00 25678.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 876,00 9876.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 7 149,00 7149.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 40 119,00 40119.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 22 486,00 22486.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 336,00 34336.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 040,00 53040.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 268,00 25268.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 36 833,00 36833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky ZZ, toaletný papier JUMBO, toaletný papier Mesto Trenčín 6 965,61 6965.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenský pozemkový fond 19 200,00 19200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
archívne boxy a archívne spony Výskumná agentúra 8 640,00 8640.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skartovač skartovač HSM 105.3 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 117,20 1117.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otváracia biela magnetická popisovacia tabuľa Technická univerzita v Košiciach 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
xerografický papier Generálna prokuratúra SR 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa popisovateľná Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 555,20 1555.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Texas multi alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 41 789,81 41789.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 909,20 1909.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archivačných úložných boxov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 35 640,00 35640.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky Obec Bernolákovo 56,00 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Kancelárske potreby a iné“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 11 166,00 11166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKE POTREBY Úrad pre verejné obstarávanie 43 300,00 43300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač DAHLE VolumePRO 20396 alebo ekvivalent Slovenská správa ciest 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby august 2016 Mesto Pezinok 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby september 2016 Mesto Pezinok 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 144,00 9144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 11 190,00 11190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flashdisk USB 2.0 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 10,00 10.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1 752,00 1752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Nitra 5 559,00 5559.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pero Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup - zošity, zakladače, rýchloviazače a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 543,26 3543.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenky s magnetkami Hlavné mesto SR Bratislava 687,60 687.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska skartovačka Krajská prokuratúra v Prešove 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 115 200,00 115200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske lepidlo na papier Okresný súd Bratislava IV 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum voľného času 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 940,10 2940.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Slovenské národné múzeum 48,00 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rezačka papiera A3 a A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rezačka papiera A3 a A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 546,00 546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rámy na obrazy, fotografie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky laminátor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie + štipce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Svätý Jur 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 373,40 373.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Fellowes 60Cs LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 501,10 501.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 180,00 3180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980,00 11980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 783,00 783.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 246,33 1246.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 172,00 172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páková rezačka papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skartovač Okresný súd Banská Bystrica 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Žilina 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 73,00 73.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 87,00 87.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska skartovačka Fellowes MS 450 Ms Kancelária prezidenta SR 2 316,50 2316.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska skartovačka Mesto Hlohovec 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Fellowes 60Cs Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné kalendáre stolové a nástenné, diáre na rok 2017 Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 070,65 1070.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 280,00 8280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 930,00 9930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 026,40 3026.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 164,10 3164.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Rti). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 407,18 1407.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač dokumentov Základná škola Šrobárova 795,00 795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa magnetická - ročný plánovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre, diáre a novoročné pozdravy Sociálna poisťovňa, ústredie 14 644,00 14644.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 269,90 2269.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Ekonomická univerzita v Bratislave 409,20 409.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hlavný banský úrad 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisové dosky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Okresný súd Banská Bystrica 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stupienky kovové Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 410,40 410.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotúčová veľkoformátová rezačka Slovenské národné múzeum 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 540,00 11540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod kancelársku stoličku Krajská prokuratúra v Prešove 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola Matky Alexie 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Kancelárske potreby a iné produkty“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 19 050,00 19050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 974,00 974.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 153,00 5153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - rýchlovarné kanvice Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 52,00 52.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 431,54 431.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 20 166,00 20166.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Ústav polymérov SAV 197,00 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 720,00 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 164,05 1164.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 140,00 7140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 936,00 18936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ministerstvo financií Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 75 000,00 75000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Katolícka univerzita v Ružomberku 6 667,00 6667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. Okresný súd Nitra 4 251,60 4251.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 652,16 1652.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 9 027,03 9027.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický tovar a čistiace prostriedky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 10 620,00 10620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych stoličiek Krajská prokuratúra v Prešove 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 740,00 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 22 249,18 22249.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 456,70 2456.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálne vody pre pitný režim na pracovisku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 27 240,00 27240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 497,45 54497.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Nemocnica Poprad a. s. 6 060,00 6060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 195,01 195.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 358,00 358.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,00 144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 2 245,00 2245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlo varná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlo varná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 15 806,86 15806.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby č. 2/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 434,00 1434.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 624,21 41624.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 108 240,00 108240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Kancelárske potreby“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 22 392,00 22392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Technická univerzita v Košiciach 1 520,00 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 078,45 28078.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450,00 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 530,00 1530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 362,16 3362.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka chladničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 433,00 433.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 784,70 3784.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 616,00 616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (1) Centrum vedecko-technických informácií SR 4 554,77 4554.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 515,26 515.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKE POTREBY Úrad pre verejné obstarávanie 42 150,00 42150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 892,06 892.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 110,00 2110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a potreby na upratovanie (r) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 258,00 258.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 51 614,69 51614.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod kancelársku stoličku Krajská prokuratúra v Prešove 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zdravé regióny 158 232,18 158232.18 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 619,39 1619.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Slovenský pozemkový fond 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovač dokumentov Mesto Nové Zámky 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Archívne škatule so sklápacím vekom Národný bezpečnostný úrad 12 192,00 12192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 983,55 23983.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 120,00 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové kalkulačky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 359,04 359.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 17 500,00 17500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby č.4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 995,00 17995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovná lampa, mikrovlnka Slovenské národné múzeum 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, leštiace, pracie a iné výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 10 869,00 10869.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 31 616,81 31616.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramické tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Obec Varhaňovce 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 2 992,78 2992.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 887,00 10887.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 78 000,00 78000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 365,76 2365.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenský pozemkový fond 21 600,00 21600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 568,23 10568.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viazací stroj pre hrebeňovú plastovú väzbu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 5 210,60 5210.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky Krajská prokuratúra 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovací kancelársky stroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby 3 Centrum vedecko-technických informácií SR 4 420,00 4420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 21 534,10 21534.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 142 320,00 142320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálna voda-pitný režim Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 718,27 4718.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 18 200,00 18200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 930,00 2930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 622,32 622.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 2 760,00 2760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 837,00 1837.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 238,33 238.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
skartovací stroj Ekonomická univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 3/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Správa ciest Košického samosprávneho kraja 16 528,00 16528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne kancelárske skartovače Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 50 280,00 50280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 4 170,00 4170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby, drogéria a jednorazové plastové výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 31 200,00 31200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 200,00 37200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 100,00 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske etikety Univerzitná nemocnica Bratislava 16 860,00 16860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb 2018 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 25 680,00 25680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pero Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 104,40 104.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988,19 17988.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
skartátor, kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 420,00 3420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
skartátor,kartónové obálky, tabelačný papier A4 1+0, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 4 018,00 4018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5 077,07 5077.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 022,07 5022.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - etikety, popisovače na bielu tabuľu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 233,40 233.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 830,00 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 966,74 23966.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 941,25 33941.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 500,00 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 866,00 5866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národný onkologický ústav 7 175,00 7175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 14 869,58 14869.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 135 000,00 135000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálne vody Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 120,00 1120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59,00 59.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 095,74 3095.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 750,00 9750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 080,00 4080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový pracovný kalendár, Diare Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče, CD, DVD, podložky pod myš Univerzitná nemocnica Bratislava 6 204,00 6204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 053,61 5053.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 600,00 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 873,00 34873.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 23 606,00 23606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Slovenský pozemkový fond 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Úrad pre verejné obstarávanie 26 708,66 26708.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská inšpekcia životného prostredia 11 410,00 11410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 22 763,62 22763.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 18 700,00 18700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 67 062,00 67062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 7 620,00 7620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 58 183,00 58183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné tabuľky k dverám Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 302,40 302.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 548,00 5548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 214 860,00 214860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Technická univerzita v Košiciach 2 597,40 2597.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 78 000,00 78000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technická univerzita v Košiciach 106 070,26 106070.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 109,00 2109.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 129 214,05 129214.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 143,00 30143.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 26 690,00 26690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 248,26 76248.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 32 469,00 32469.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 670 000,00 670000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 743,00 3743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier a tlačivá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 866,28 23866.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby, drogéria a jednorazové plastové výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 38 773,20 38773.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 614,62 614.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 155,00 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 13 409,92 13409.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 860,00 2860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier,servítky, diare Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 740,00 1740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 044,00 1044.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 639,12 10639.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 018,55 1018.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Úrad pre verejné obstarávanie 42 198,12 42198.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 627,57 627.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 000,00 61000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 366,00 1366.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 685,00 6685.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 888,00 12888.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Archívne krabice Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 67 180,00 67180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 161 679,00 161679.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 20 640,00 20640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
spotrebný materiál kancelárie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 920,00 9920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 17 833,00 17833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8 250,00 8250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 940,00 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia - skartovačky, laminovačky, rezačky, magnetické tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 103,83 26103.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 22 832,00 22832.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540,30 540.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - Prací gél na pranie bieleho prádla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45,00 45.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 950,00 4950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
xerografický papier,kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 58 730,34 58730.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre OZ PN/2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 45 800,00 45800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - 2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 470,50 14470.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 477,00 477.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 11 119,00 11119.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 55 400,00 55400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazový a spotrebný gastro materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 337,20 12337.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a školské potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 030,00 2030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 76 860,00 76860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900,00 9900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 436 945,00 436945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový pracovný kalendár, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 508,00 9508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie pomôcky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 640,00 2640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 520,00 14520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Úrad pre verejné obstarávanie 31 846,45 31846.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 850,00 14850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 227,00 11227.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 12 863,00 12863.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 46 166,00 46166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rok 2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 27 100,00 27100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 219,00 1219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 001,00 30001.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
xerografický papier, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 500,00 6500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 604,00 11604.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 130,00 1130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 583,00 5583.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 16 440,92 16440.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 910,00 910.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3 240,00 3240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 871,00 5871.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 9 356,00 9356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 400,00 5400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na 1 rok Univerzitná nemocnica Bratislava 124 000,00 124000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 527,00 11527.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 900,00 2900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 10 500,00 10500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 151 346,00 151346.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 440,00 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 430,00 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 343,00 15343.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 61 755,95 61755.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 753,03 14753.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 11 437,00 11437.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 55 584,00 55584.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 28 455,45 28455.45 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 20 080,00 20080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 18 501,00 18501.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 70 110,00 70110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 20 825,00 20825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

tender@lamitec.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 666 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Molčan
Adresa:
Kukučínova 16 Bratislava 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Andreas Schachtner
Adresa:
Stadtplatz 28 Vöcklabruck 4840
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Richard Scharmann MBA
Adresa:
Rosenstrasse 5 Gunskirchen 4623
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Renald Knogler
Adresa:
Schopperplatz 9 Aschach an der Donau 4082
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Molčan
Adresa:
Kukučínova 16 Bratislava 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslav Vincenec
Adresa:
Šancová 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 9.03.2020 do: 10.12.2020

StiahniZáznam platný od: 24.04.2017 do: 9.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×