Dodávateľ

Berndorf Sandrik, s.r.o.

Žarnovica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Berndorf Sandrik s.r.o.

IČO: 36639893

Adresa: Bystrická 1571, Žarnovica

Registračné číslo: 2021/2-PO-D5757

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Február 2021

Záznam platný do: 8. Február 2024

Posledná zmena: 9. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 98 800,00 EUR 1 1
2016 9 652,83 EUR 8 8
2017 749,17 EUR 1 1
2018 291,21 EUR 2 2
2019 2 014,74 EUR 5 5
2020 348,35 EUR 2 2
2021 1 010,20 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 98 800,00 EUR 1 1
2016 9 652,83 EUR 8 8
2017 749,17 EUR 1 1
2018 291,21 EUR 2 2
2019 2 014,74 EUR 5 5
2020 348,35 EUR 2 2
2021 1 010,20 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 2 987,52 2987.52 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 079,17 2079.17 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 749,17 749.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4 400,00 4400.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 42,00 42.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 499,17 1499.17 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 98 800,00 98800.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 622,51 622.51 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 658,33 658.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 366,60 366.60 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 240,83 240.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 421,20 421.20 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kuchynské potreby Metodicko-pedagogické centrum 109 890,00 109890.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Taniere do školskej jedálne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský príbor Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada jedálenského príboru Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský riad a vybavenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 062,57 3062.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie jedálenského inventáru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobný spotrebný materiál do kuchyne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 963,00 963.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie, kuchynské potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 685,00 685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príbory, džbány, plech Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 585,00 585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava nožov v puzdre 9 dielna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 357,00 1357.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95,00 95.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava nožov v puzdre 9 dielna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 341,60 341.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súprava kávových lyžičiek, mokka lyžičiek, čašnícky otvárač na víno Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,04 99.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príbory Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 590,00 590.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chafingy - vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 697,76 697.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421902955444


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Janček
Adresa:
Záhrbská 57 Nová Baňa 96801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2018
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Wolfgang Hobl
Adresa:
Hansnerstrasse 84 Viedeň 1160
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2018
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o.
Adresa:
Horná 13 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.01.2018 do: 2.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×