Dodávateľ

OPAlight media online s.r.o.

Praha 1
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OPAlight media online s.r.o.

IČO: 04102746

Adresa: Dlouhá 730/35, Praha 1

Registračné číslo: 2016/8-PO-E2061

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. August 2016

Záznam platný do: 24. August 2019

Posledná zmena: 25. August 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 31 098,00 EUR 8 8
2017 91 820,00 EUR 42 42
2018 58 149,00 EUR 23 23
2019 15 349,50 EUR 16 16
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 31 098,00 EUR 8 8
2017 91 820,00 EUR 42 42
2018 58 149,00 EUR 23 23
2019 15 349,50 EUR 16 16

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 66 291,50 66291.50 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 4 100,00 4100.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 5 989,00 5989.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 3 390,00 3390.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 5 710,00 5710.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 1 959,00 1959.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 13 000,00 13000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700,00 700.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 1 680,00 1680.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 2 980,00 2980.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 6 400,00 6400.00 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 890,00 890.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 8 32 100,00 32100.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 7 800,00 7800.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 1 950,00 1950.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 400,00 400.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 900,00 1900.00 EUR
IUVENTA 1 450,00 450.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 3 23 300,00 23300.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 2 060,00 2060.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 400,00 1400.00 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 1 1 200,00 1200.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 1 000,00 1000.00 EUR
Stredná odborná škola technická 2 844,00 844.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 599,00 1599.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 274,00 274.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 700,00 700.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 900,00 900.00 EUR
Základná škola Považská 12 1 700,00 700.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 600,00 600.00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 200,00 1200.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 2 300,00 2300.00 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 650,00 650.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov v budovách NsP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia RSZP Ekonomická univerzita v Bratislave 432,00 432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 765,00 1765.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Profylaktické prehliadky kompenzačných zariadení v trafostaniciach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 240,00 9240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzkovanie transformátorových staníc MH Invest, s.r.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, škúšky a revízie elektrických zariadení alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických spotrebičov alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie elektrických zariadení - cestmajsterstvo Považská Bystrica Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 922,60 2922.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné kontroly a prehliadky drobných elektrických epotrebičovprehlaidky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrozariadení a bleskozvodov Základná škola Považská 12 10 590,00 10590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie el.rozvodov, určenie prostredia a periodicity odborných skúšok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 500,00 18500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrocentrál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 200,00 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola technická 245,00 245.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technické skúšky elektrických spotrebičov a elektrického náradia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 420,00 420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 018,00 1018.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 844,53 3844.53 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia trafostanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 478,00 7478.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 152,00 6152.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 724,00 5724.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 493,00 4493.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 108,00 2108.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 671,00 12671.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 754,00 1754.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 812,00 4812.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických a bleskozvodných zariadení - Papiernička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - Javorina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických - Bratislava Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 386,00 10386.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 1 (Bratislavský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 27 560,00 27560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 2 (Trnavský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 15 862,00 15862.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 3 (Nitriansky kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 15 944,00 15944.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 4 (Trenčiansky kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 8 610,00 8610.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 5 (Žilinský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 18 462,00 18462.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 6 (Banskobystrický kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 22 416,00 22416.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 7 (Prešovský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 17 298,00 17298.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 8 (Košický kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 12 016,00 12016.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18 500,00 18500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia elektrických spotrebičov – zásuvky, spotrebiče, ručné náradia, predlžovacie šnúry Hlavné mesto SR Bratislava 3 030,00 3030.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 320,78 26320.78 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, revízie bleskozvodov,odborné skúšky elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie trafostanice Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 904,44 904.44 EUR 2017 Služby Nie 1
Profylaktické prehliadky kompenzačných zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 440,00 7440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prevádzkovanie transformátorových staníc MH Invest, s.r.o. 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka elektrického zariadena-elektroinštalácie, bleskozvody. Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 990,00 2990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie elektrických zariadení - cestmajsterstvo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 685,00 3685.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rôzne služby - Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, el. spotrebičov a ručné náradie Stredná odborná škola informačných technológií 2 187,55 2187.55 EUR 2018 Služby Nie 1
OP a OS transformátorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 999,00 17999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektro inštalácie, elektro zariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 120,00 3120.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 890,00 890.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skuška vyhradených elektrických zariadení. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie elektrických zariadení Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 950,00 8950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení, kontrola a preskúšanie elektrickej požiarnej signalizácie a revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 480,00 3480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia elektroinštalácie v budove B,C,D,E Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelné revízie svetelnej a zásuvkovej a motorickej inštalácie objektov, pravidelné revízie bleskozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 528,00 3528.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava elektrických zariadení budov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a skúška digestorov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 864,00 864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov IUVENTA 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia Ekonomická univerzita v Bratislave 144,00 144.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelné odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie Ekonomická univerzita v Bratislave 576,00 576.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia elektrospotrebičov, ručného elektrického náradia, predlžovacích káblov a odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení (mokré prostredie) - 2 miesta plnenia ! Národný bezpečnostný úrad 7 600,00 7600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie elektrických zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 875,83 5875.83 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 190,00 4190.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevádzkovanie transformátorových staníc MH Invest, s.r.o. 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické skúšky elektrických spotrebičov a elektrického náradia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 230,00 4230.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 892,00 892.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického náradia Úrad vládneho auditu 4 722,30 4722.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Univerzita Komenského v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola technická 850,00 850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, revízia bleskozvodu BB 2019 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 250,00 250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 662,50 662.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,50 125.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 817,00 5817.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 561,50 3561.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108,50 108.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 710,50 710.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 130,00 1130.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia Ekonomická univerzita v Bratislave 465,60 465.6 EUR 2019 Služby Nie 1
+420723333985


opalight@opalight.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 100 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Gabriel Štrbík
Adresa:
Cintorínska 12 Hrnčiarovce nad Parnou 91935
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×