Dodávateľ

AquaECO s.r.o.

Košice-Sever
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ECOHolding s.r.o.

IČO: 45344710

Adresa: Tolstého 2, Košice - mestská časť Sever

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3015

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2020

Záznam platný do: 11. Máj 2023

Posledná zmena: 12. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 560 052,00 EUR 1 1
2019 959 793,43 EUR 25 25
2020 424 694,12 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 560 052,00 EUR 1 1
2019 959 793,43 EUR 25 25
2020 424 694,12 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 5 961,00 5961.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 67 067,06 67067.06 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 128 309,00 128309.00 EUR
Mesto Rožňava 1 131 431,00 131431.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 193 312,08 193312.08 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 126 389,34 126389.34 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4 750,00 4750.00 EUR
Obec Studenec 1 4 534,40 4534.40 EUR
Obec Šarišské Michaľany 1 15 430,00 15430.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 571,20 7571.20 EUR
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 40 895,00 40895.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 117 300,00 117300.00 EUR
Obec Vinné 1 3 864,00 3864.00 EUR
Obec Soľ 1 9 020,00 9020.00 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 1 14 630,00 14630.00 EUR
Mesto Strážske 1 41 595,00 41595.00 EUR
KIMEX Group s.r.o. 1 1 560 052,00 1560052.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 17 457,00 17457.00 EUR
Základná škola Šrobárova 1 3 707,00 3707.00 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 19 620,00 19620.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 12 600,00 12600.00 EUR
Prevádzkareň obce Lendak 1 18 748,00 18748.00 EUR
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 1 6 750,90 6750.90 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 7 790,00 7790.00 EUR
Základná škola 1 11 093,00 11093.00 EUR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 1 36 720,00 36720.00 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 34 382,40 34382.40 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 16 740,00 16740.00 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 6 800,00 6800.00 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 28 080,00 28080.00 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 18 182,93 18182.93 EUR
Základná umelecká škola M.Moyzesa 1 34 418,88 34418.88 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 1 2 627,42 2627.42 EUR
Marginal 1 4 493,00 4493.00 EUR
Obec Plešivec 1 23 990,00 23990.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 33 444,00 33444.00 EUR
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 1 8 135,30 8135.30 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč 2 77 885,64 77885.64 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 33 915,00 33915.00 EUR
Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 14 848,00 14848.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dobudovanie strediska CR "ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort" KIMEX Group s.r.o. 1 560 052,00 1560052.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb Zátišie 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 7 040,00 7040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Obec Studenec 4 680,00 4680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 6 230,00 6230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Košický samosprávny kraj 243 771,77 243771.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 2 628,00 2628.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Obec Plešivec 25 800,00 25800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 4 979,00 4979.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 121 680,00 121680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 136 500,00 136500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 9 600,00 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Medická 2, Košice 21 600,00 21600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 43 200,00 43200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 596,00 4596.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050,00 127050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč 35 620,00 35620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Považská 7, Košice 19 150,00 19150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600,00 15600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 753,70 14753.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 8 426,00 8426.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 44 000,00 44000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500,00 13500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 35 700,00 35700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prevádzkareň obce Lendak 20 160,00 20160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 100,00 8100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky- zabezpečenie stravovania Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ONDAVA - Domov sociálnych služieb 7 660,00 7660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola M.Moyzesa 35 520,00 35520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemerské osvetové stredisko 29 000,00 29000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 134 400,00 134400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Krosnianska 4, Košice 17 235,00 17235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 11 627,88 11627.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Družicová 4, Košice 14 937,00 14937.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Ľudovíta Fullu 8 043,00 8043.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč 45 960,00 45960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Fábryho 44, Košice 36 192,00 36192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421557288586


jtomco@pobox.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 256 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Tomčo
Adresa:
Zdoba 183 Sady nad Torysou 04441
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Tomčo
Adresa:
Zdoba 183 Sady nad Torysou 04441
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2019
Záznam do:
21. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o.
Adresa:
Kuzmányho 29 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.04.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.01.2019 do: 21.04.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×