Dodávateľ

BATTEX Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BATTEX Slovakia, s.r.o.

IČO: 35832274

Adresa: Karloveská 63, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5773

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Júl 2020

Záznam platný do: 18. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 610 801,00 EUR 8 8
2014 25 175,00 EUR 3 3
2015 42 509,00 EUR 4 4
2016 170 695,89 EUR 14 14
2017 24 083,45 EUR 8 8
2018 221 416,15 EUR 24 24
2019 884 546,98 EUR 38 38
2020 96 285,60 EUR 27 28
2021 28 213,34 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 946,00 EUR 4 4
2015 384 454,00 EUR 8 8
2016 385 780,89 EUR 17 17
2017 24 083,45 EUR 8 8
2018 39 431,15 EUR 23 23
2019 1 066 531,98 EUR 39 39
2020 96 285,60 EUR 27 28
2021 28 213,34 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 105 258,42 105258.42 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 17 250,00 17250.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 1 154 750,00 1154750.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 241,00 241.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 27 198,73 27198.73 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 300.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 10 700,00 10700.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 680,00 680.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 68 199,00 68199.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 641,67 641.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 454,17 454.17 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 950,00 950.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 491,66 491.66 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 9 997,50 9997.50 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 13 735,15 13735.15 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 550,00 1550.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 22 820,00 22820.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 333,33 333.33 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 650 230,00 650230.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 62,50 62.50 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 5 155,00 5155.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 333,33 1333.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 866,66 866.66 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 575,00 575.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 2 126,20 2126.20 EUR
Horská záchranná služba 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 669,00 669.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 1 156,41 1156.41 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 541,67 541.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 676,67 3676.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1 491,67 1491.67 EUR
Ústav na výkon väzby 1 291,67 291.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 21 404,00 21404.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 222,00 13222.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 816,00 10816.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 104 245,00 104245.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 115 117,00 115117.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 011,00 4011.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 45 589,00 45589.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 942,00 7942.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 15 790,00 15790.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 958,00 11958.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 075,00 9075.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 104 762,00 104762.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 103 870,00 103870.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel-batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 100 024,00 100024.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel - batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 15 300,00 15300.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel - batérie NiCd a články Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 129,00 24129.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 660,00 10660.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
batérie do ručných svietidiel, batérie do čelových svietidiel Horská záchranná služba 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložná batéria Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 167,84 1167.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olovená akumulátorová batéria Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 417,00 1417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
olovený akumulátor 12V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 506,00 506.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné akumulátory do svietidiel núdzového osvetlenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 466,00 466.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
batérie do záložných zdrojov UPS Slovenský hydrometeorologický ústav 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olovená akumulátorová batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lítiová batéria SAFT LS 33600 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 584,00 1584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložné akumulátory pre EPS Trenčiansky samosprávny kraj 1 163,52 1163.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie, akumulátory a nabíjačky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 600,00 81600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olovená akumulátorová batéria Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka akumulátorov pre UPS Štátna školská inšpekcia 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie - monočlánky 2/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 850,00 10850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie a Lítiové batérie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 740,00 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NiCd Batérie FERAK Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria alkalická nabíjateľná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 742,60 2742.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bez údržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre zabezpečenie funkčnosti dieselagregátov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložný zdroj UPS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vymena baterii a ventilatorov do Riello UPS Multi Sentry MCT 10kVA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie - monočlánky 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 490,00 9490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, batérie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlo akumulátorové, skúšačka a akumulátor olovený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 755,56 755.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie 12V/18Ah Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie alkalické, batérie nabíjateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 531,00 1531.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 720,00 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olovený akumulátor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky - Nákup monočlánkov a batérií. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 517,68 517.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 378,00 378.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, batérie Slovenský hydrometeorologický ústav 15 241,50 15241.5 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup vnútorných zdrojov rádiostaníc TADIRAN Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria alkalická nabíjacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria alkalická nabíjacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 102,00 1102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k UPS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 357,00 357.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 920,00 920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky - Nákup monočlánkov a batérií. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 347,46 347.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olovené batérie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 181 985,00 181985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bezúdržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 500,00 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nabíjačiek a batérií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria alkalická alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 326,67 326.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 232,00 232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorová baterka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52,00 52.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky - Akumulátor ACCU-D/L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 369,00 1369.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 383,00 1383.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 815,00 815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov a batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 471,47 471.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka monočlánkov, batérií, akumulátorov, nabíjačiek a testerov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 800 000,00 800000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka monočlánkov, batérií, akumulátorov, nabíjačiek a testerov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 303,00 191303.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 179,85 179.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336,00 336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory, batérie, žiarivky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 291,00 291.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátor NiMH 1,2 V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224,54 224.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 393,00 393.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 651,00 651.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne vybavenie k rybolovu-batérie do elektr agregátov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 88,71 88.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 959,00 959.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,00 999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 466,00 466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630,74 630.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111,00 111.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76,32 76.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
baterky CR2032, baterky CR2025 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51,00 51.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 492,00 1492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie Univerzitná nemocnica Bratislava 12 626,71 12626.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 668,00 668.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 716,00 716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231,00 231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 267,01 267.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,66 416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 502,51 502.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 506,00 9506.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky - batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 850,00 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 306,00 4306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 617,80 617.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 478,60 2478.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 746,63 1746.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria pre monitor / defibrilátor ZOLL X Series. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 935,00 3935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 032,80 2032.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 826,22 826.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 802,30 1802.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov a batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 614,07 614.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 713,00 713.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 526,53 3526.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 512,00 512.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 327,00 1327.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie, monočlánky Ústav na výkon väzby 684,00 684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 848,00 61848.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
MONOČLÁNKY A BATÉRIE-akumulátor pre RDST RF-13.1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 746,00 1746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530,00 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada batérii pre UPS APC RBC140 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Univerzitná nemocnica Bratislava 8 392,90 8392.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 445,00 3445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 36 251,00 36251.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 35 805,00 35805.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nikel-hybridové články, Li-lon články, alkalické články a články so zvýšenou odolnosťou voči vonkajším teplotám Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 997,26 11997.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sada batérii pre UPS APC RBC140 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 583,00 583.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
GP Li-Ion 18650 3350 mAh PCM Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 315,00 315.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie - Gombíkové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,82 80.82 EUR 2021 Tovary Nie 1

battex@battex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 234 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladislav Čerňan
Adresa:
Sološnícka 75 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladislav Čerňan
Adresa:
Sološnícka 649/75 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Anton Kupšo
Adresa:
Moyzesova Čadca 02201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×