Dodávateľ

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

Ivanka pri Dunaji
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.

IČO: 45952671

Adresa: Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4554

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Apríl 2020

Záznam platný do: 11. Apríl 2023

Posledná zmena: 24. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 194 099,00 EUR 14 20
2014 4 309,00 EUR 3 3
2016 598 863,43 EUR 15 15
2017 1 637 777,46 EUR 33 33
2018 575 655,75 EUR 12 12
2019 1 096 740,00 EUR 17 86
2020 823 858,42 EUR 12 31
2021 76 819,00 EUR 3 3
2022 57 107,00 EUR 1 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 129,00 EUR 3 3
2015 60 964,00 EUR 5 5
2016 892 056,93 EUR 22 26
2017 1 164 225,96 EUR 18 20
2018 658 069,75 EUR 17 17
2019 1 073 158,00 EUR 13 27
2020 904 242,42 EUR 14 55
2021 179 762,00 EUR 14 34
2022 109 621,00 EUR 4 21

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 32 570,89 32570.89 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 139 800,00 139800.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 1 053 692,00 1053692.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 111 500,00 111500.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 47 710,00 47710.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 4 309,00 4309.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 17 000,00 17000.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 65 1 813 238,48 1813238.48 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 45 919,00 45919.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 49 362,79 49362.79 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 17 150,25 17150.25 EUR
Centrum účelových zariadení 14 1 314 516,98 1314516.98 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 11 081,67 11081.67 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 18 366,67 18366.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 1 23 333,33 23333.33 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 17 365 678,00 365678.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 058,00 5058.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek Úrad vlády Slovenskej republiky 20 544,00 20544.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 505,00 505.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa. Číslo zákazky v systéme EVO 01.03. Úrad vlády Slovenskej republiky 24 410,00 24410.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Rámcová dohoda na dodávku ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa. Úrad vlády Slovenskej republiky 18 947,00 18947.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 102,00 10102.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek Úrad vlády Slovenskej republiky 14 107,00 14107.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - vybraných druhov mäsa Úrad vlády Slovenskej republiky 4 947,00 4947.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda naraných druhov mäsa dodávku ovocia, zeleniny, byliniek a vyb Úrad vlády Slovenskej republiky 21 239,00 21239.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa Úrad vlády Slovenskej republiky 27 445,00 27445.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byl Úrad vlády Slovenskej republiky 5 095,00 5095.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byl Úrad vlády Slovenskej republiky 14 639,00 14639.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byl Úrad vlády Slovenskej republiky 20 194,00 20194.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byl Úrad vlády Slovenskej republiky 10 843,00 10843.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byl Úrad vlády Slovenskej republiky 2 781,00 2781.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043,00 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byl Úrad vlády Slovenskej republiky 6 113,00 6113.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043,00 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byl Úrad vlády Slovenskej republiky 2 797,00 2797.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 48 756,00 48756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 68 322,00 68322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé, chladené hydinové mäso Centrum účelových zariadení 179 200,00 179200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 71 198,00 71198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené mäso bravčové, hovädzie, hydina, mäsové výrobky a vajcia al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 39 207,00 39207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje a pivo, al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 50 200,00 50200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný ústav reumatických chorôb 20 860,00 20860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 761,46 4761.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 230,00 22230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farmárske produkty - hydina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 070,00 21070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov Úrad vlády Slovenskej republiky 3 891,50 3891.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek Úrad vlády Slovenskej republiky 14 548,00 14548.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukrovinky a slané pečivo Centrum účelových zariadení 81 000,00 81000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené nanuky a zmrzlina s bezplatnou výpožičkou 12 ks presklených mraziacich boxov, reklamných pútačov a reklamného materiálu počas trvania zmluvy Centrum účelových zariadení 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené mäso, ovocie, zelenina a polotovary Centrum účelových zariadení 199 000,00 199000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje a pivo Centrum účelových zariadení 84 500,00 84500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené hydinové mäso Centrum účelových zariadení 74 200,00 74200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky (potraviny) Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Centrum účelových zariadení 172 800,00 172800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 34 985,00 34985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek Úrad vlády Slovenskej republiky 34 915,46 34915.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 65 218,68 65218.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káva a čaj Centrum účelových zariadení 59 000,00 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,79 499.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cigarety a doplnkový tovar Centrum účelových zariadení 189 424,00 189424.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balené lahôdkové šaláty Centrum účelových zariadení 7 180,00 7180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 403,10 403.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Víno a alkohol Centrum účelových zariadení 75 000,00 75000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek Úrad vlády Slovenskej republiky 60 087,00 60087.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov Úrad vlády Slovenskej republiky 24 947,16 24947.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek Úrad vlády Slovenskej republiky 90 022,44 90022.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Martin 136 634,00 136634.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina spracovaná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 050,00 29050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 700,00 17700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 700,00 17700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 350,00 3350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rastlinný tuk, mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 200,00 45200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje a pivo Centrum účelových zariadení 100 000,00 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina spracovaná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 500,00 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 515,00 32515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov Úrad vlády Slovenskej republiky 90 024,00 90024.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov Úrad vlády Slovenskej republiky 24 946,88 24946.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 84 783,00 84783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 115,00 62115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky (12-21) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 575,20 8575.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie (12-14) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 900,29 9900.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 463,00 32463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 965 322,00 2965322.0 EUR 2019 Tovary Nie 15
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 718 708,00 718708.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Mlieko, mliečne výrobky (sója, sójové produkty) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 28 457,00 28457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazené mäso, mrazená zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 968,00 31968.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 66 000,00 66000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov Úrad vlády Slovenskej republiky 83 700,81 83700.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov Úrad vlády Slovenskej republiky 24 493,60 24493.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso s mäsové výrobky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 024,00 21024.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 73 961,00 73961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 220,00 14220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 126 731,00 126731.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 259,00 15259.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 15 466,00 15466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 348 753,00 348753.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 159,00 52159.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 3 448,00 3448.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 50 614,00 50614.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 35 112,00 35112.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 28 600,00 28600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 1 279,00 1279.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 212,00 42212.0 EUR 2019 Tovary Nie 8
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 75 741,00 75741.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 148 626,00 148626.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 69 961,00 69961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
POTRAVINY Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 256 359,00 256359.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Zariadenie pre seniorov - Smaragd 45 218,00 45218.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 9 300,00 9300.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 27 226,00 27226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 37 221,00 37221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 12 198,00 12198.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 234,00 42234.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 14 198,00 14198.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 877,00 57877.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 37 410,00 37410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 13 129,00 13129.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 108 718,00 108718.0 EUR 2019 Tovary Nie 12
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 618 566,00 618566.0 EUR 2022 Tovary Nie 5
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 15 686,00 15686.0 EUR 2020 Tovary Nie 2

gabriela.dubravikova@metro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 312 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Volkan Buyruk
Adresa:
Vlčkova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gavin Vogl
Adresa:
Great Tattenhams Epsom KT18 5RB
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Xavier Gardies
Adresa:
Palisády 802 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Károly Pál Szalai
Adresa:
tr. LEV TOLSTOI Nr. Kišiňov AP 1
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Xavier Gardies
Adresa:
Palisády 802 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. November 2019
Záznam do:
26. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Volkan Buyruk
Adresa:
Vlčkova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2020
Záznam do:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gavin Vogl
Adresa:
Great Tattenhams Epsom KT18 5RB
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2020
Záznam do:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Yuliia Pylypenko
Adresa:
Mliekárenská 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2018
Záznam do:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Károly Pál Szalai
Adresa:
tr. LEV TOLSTOI Nr. Kišiňov AP 1
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. November 2019
Záznam do:
3. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Markéta Pavelková
Adresa:
Jeřabinova 12 Praha 5 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
1. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Guillaume Chêne
Adresa:
Krohova 2229 Praha 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
1. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Žák
Adresa:
Na Malé Šárce 805 Nebušice Praha 16400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
21. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Simon Zuckschwerdt
Adresa:
U Družstva Práce 1738 Praha 4 - Bráník 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
21. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Žák
Adresa:
Na Malé Šárce 805 Nebušice Praha 16400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Simon Zuckschwerdt
Adresa:
U Družstva Práce 1738 Praha 4 - Bráník 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Guillaume Chêne
Adresa:
Krohova 2229 Praha 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jiří Nehasil
Adresa:
Paťanka 2613/9 Praha 6 - Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 1.10.2020 do: 26.11.2021

StiahniZáznam platný od: 3.04.2020 do: 1.10.2020

StiahniZáznam platný od: 25.11.2019 do: 3.04.2020

StiahniZáznam platný od: 1.10.2019 do: 25.11.2019

StiahniZáznam platný od: 21.12.2018 do: 1.10.2019

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 21.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×