Dodávateľ

Nussy, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Nussy, s.r.o.

IČO: 36494160

Adresa: Tomášikova 58, Prešov

Registračné číslo: 2021/3-PO-E7522

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Marec 2021

Záznam platný do: 12. Marec 2024

Posledná zmena: 13. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 579,00 EUR 3 3
2015 467 375,00 EUR 19 35
2016 7 913,24 EUR 4 4
2017 28 660,77 EUR 8 8
2018 22 239,63 EUR 8 8
2019 131 177,42 EUR 8 8
2020 172 071,29 EUR 8 8
2021 10 419,13 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 16 451,00 EUR 2 2
2015 36 387,00 EUR 4 4
2016 215 416,24 EUR 7 10
2017 83 805,77 EUR 12 16
2018 86 854,63 EUR 12 16
2019 206 711,42 EUR 12 16
2020 210 390,29 EUR 9 10
2021 10 419,13 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 27 219,27 27219.27 EUR
Prešovský samosprávny kraj 7 31 565,00 31565.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 1 339,66 1339.66 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 21 533,33 21533.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 766 220,67 766220.67 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 198,00 198.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 722,72 1722.72 EUR
Obec Varhaňovce 1 187,91 187.91 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 274,96 274.96 EUR
Základná škola v Jarovniciach 1 9 359,14 9359.14 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 393,33 393.33 EUR
Zariadenie pre seniorov Náruč 1 5 932,49 5932.49 EUR
Tribiano s. r. o. 1 489,00 489.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 941,00 12941.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 346,00 11346.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 059,00 16059.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 803,00 23803.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22 987,00 22987.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 349,00 15349.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 100,00 180100.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 309,00 18309.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 394,00 31394.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 536,00 18536.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 354,00 8354.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 001,00 14001.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 254,00 14254.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 078,00 28078.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 781,00 6781.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 448,00 18448.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 249,00 249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 586,30 5586.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 215,00 3215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 050,00 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Základná škola v Jarovniciach 18 044,20 18044.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 799,00 5799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 964,30 5964.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 9 076,32 9076.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 748,00 8748.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 441,00 3441.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 256,00 3256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanacelársky materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 5 347,22 5347.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 350,00 5350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 311,00 11311.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 11 516,12 11516.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 741,00 8741.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 122,00 7122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 857,00 28857.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 600,00 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 518,00 11518.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 204,00 16204.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 320,00 38320.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 978,00 3978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 350,00 5350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 352,93 3352.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 13 089,34 13089.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 024,28 5024.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Časť I Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 189 229,25 189229.25 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby-papier Časť II Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51 939,90 51939.9 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 548,00 7548.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a materiál Zariadenie pre seniorov Náruč 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 296,00 296.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tribiano s. r. o. 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Časť I Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 177 938,36 177938.36 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby - papier: Časť II Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 60 035,39 60035.39 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 351,00 19351.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 263,00 15263.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421517581614


nussy@nussy.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 44 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Pervan
Adresa:
Stavbárska 23 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Pervan
Adresa:
Stavbárska 23 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK MAZANEC, s. r. o.
Adresa:
Metodova 12 Prešov 080 01
Meno:
Mgr. Ivan Mazanec
Adresa:
Metodova 12 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.06.2017 do: 17.06.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×