Dodávateľ

FORESTRA, s.r.o.

Horné Srnie
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FORESTRA, s. r. o.

IČO: 44645546

Adresa: Lesnícka 79, Horné Srnie

Registračné číslo: 2019/6-PO-F703

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Jún 2019

Záznam platný do: 24. Jún 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 12 340 658,00 EUR 44 44
2013 121 981,00 EUR 7 7
2014 1 411 836,00 EUR 33 33
2015 976 552,00 EUR 25 25
2016 28 191 729,00 EUR 110 116
2017 13 551 691,00 EUR 54 58
2018 73 666 596,00 EUR 154 159
2019 8 137 948,00 EUR 55 71
2020 3 614 188,00 EUR 54 58
2021 3 439 213,00 EUR 37 40
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 695 003,00 EUR 20 20
2015 13 196 122,00 EUR 63 63
2016 5 989 332,00 EUR 64 70
2017 25 412 459,00 EUR 98 101
2018 61 998 867,00 EUR 106 112
2019 23 277 611,00 EUR 68 75
2020 6 821 612,00 EUR 73 81
2021 7 553 334,00 EUR 76 84
2022 508 052,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 611 145 452 392,00 145452392.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 119,00 147119.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 617,00 50617.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 475,00 44475.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 300,00 37300.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 957,00 22957.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 920,00 84920.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 412,00 38412.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 100,00 104100.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 433,00 131433.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 272,00 87272.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 301,00 180301.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 406,00 182406.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 610,00 136610.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 233,00 87233.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 526,00 120526.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 622,00 147622.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 486,00 83486.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 735,00 30735.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 829,00 129829.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Červená Skala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 104,00 350104.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 293,00 97293.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 029,00 63029.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 269,00 115269.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 617,00 29617.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 748,00 37748.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 530,00 136530.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 480,00 95480.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 412,00 31412.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 910,00 139910.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 788,00 94788.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Červená Skala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 243 500,00 243500.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 499,00 97499.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 634,00 195634.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 854,00 56854.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 214,00 3214.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 317 404,00 317404.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 552,00 197552.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 232 172,00 232172.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 533,00 182533.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 228 666,00 228666.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 754,00 12754.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 492,00 62492.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 949,00 90949.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 362,00 289362.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 521,00 44521.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Čierny Balog , LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 499,00 16499.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke čimmosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 112,00 72112.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Čierny Balog , LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 212 352,00 212352.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 266,00 118266.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 387,00 42387.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 804,00 106804.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 847,00 114847.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 216 107,00 216107.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 333,00 118333.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 439,00 81439.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 848,00 18848.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 565,00 35565.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 780,00 48780.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 378,00 6378.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 649,00 79649.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 051,00 24051.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 047,00 70047.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 156,00 105156.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 569,00 17569.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 012,00 69012.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 193,00 13193.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 617,00 39617.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 488,00 122488.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 933,00 109933.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 526,00 165526.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 012,00 2012.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 135 562,00 135562.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 542,00 140542.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 128 565,00 128565.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 207,00 112207.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 974,00 38974.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 278,00 20278.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 590,00 157590.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 151 719,00 151719.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 703,00 77703.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 813,00 76813.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 907,00 74907.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Plášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143 143,00 143143.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 305,00 83305.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 067,00 169067.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke cinnosti v tažobnom procese na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 548,00 70548.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 292,00 23292.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 170,00 21170.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 289 644,00 1289644.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 280 839,00 2280839.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 127 516,00 4127516.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Sološnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 811 240,00 1811240.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 526 580,00 2526580.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Sv. Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 246,00 60246.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 478,00 69478.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 561,00 65561.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 399,00 88399.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 831,00 45831.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 752,00 140752.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 439,00 138439.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 152,00 87152.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 064,00 24064.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 909,00 121909.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 561,00 71561.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 895,00 47895.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 057,00 46057.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 871,00 58871.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 565,00 35565.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Čierny Balog , LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 659,00 2659.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 000,00 800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 557,00 97557.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 069,00 99069.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 372,00 104372.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Šaštín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 128,00 9128.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 156,00 70156.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 174,00 320174.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 283,00 133283.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 042,00 78042.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 090,00 116090.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 100,00 122100.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 664,00 75664.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 161,00 18161.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 763,00 23763.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 419,00 166419.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 895,00 26895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 121,00 94121.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 846,00 17846.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 244,00 21244.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Červená Skala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 328 535,00 328535.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 871,00 58871.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 702 000,00 702000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 000,00 450000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 681 000,00 681000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2017. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 462 000,00 462000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 553 233,00 553233.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 755 098,00 755098.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 388 577,00 388577.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 861 168,00 861168.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 000,00 300000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Čifáre 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 753 193,00 753193.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 000,00 450000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka nad Hronom na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 614 341,00 614341.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 000,00 460000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000,00 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 000,00 470000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380 000,00 380000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603 777,00 603777.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 658,00 860658.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 000,00 650000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 000,00 530000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 000,00 650000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Plášťovce 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 000,00 560000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 820 000,00 820000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 936,00 75936.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 894 814,00 1894814.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 094,00 1476094.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Červená Skala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 253 464,00 253464.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 045 350,00 1045350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 594 967,00 1594967.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Hrabičov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 323,00 90323.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 148,00 109148.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 336,00 150336.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ladzany 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 000,00 500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 000,00 300000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 000,00 360000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 198,00 83198.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 546,00 45546.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 629,00 85629.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Rožňava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 357,00 122357.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Rajecké Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 516 420,00 516420.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Martin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 574 431,00 574431.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese OZ Žilina 2017, LS Žilina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 461 276,00 461276.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Betliar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 419 656,00 419656.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Nižná Slaná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 383 206,00 383206.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Krásnohorské Podhradie na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 947,00 138947.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 376,00 33376.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 508,00 62508.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 841,00 80841.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 716 449,00 716449.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Ľadová na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 141,00 200141.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 216 637,00 1216637.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 623,00 86623.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 435 469,00 435469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 466,00 400466.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 080,00 320080.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 609 681,00 609681.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 393,00 111393.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186,00 25186.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186,00 25186.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 734,00 17734.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 156 625,00 156625.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 421 350,00 421350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380 000,00 380000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 412 640,00 412640.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Šaštín a Moravský Ján na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 340 000,00 1340000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, VC Lozorno a Sološnica na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 082 500,00 2082500.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Holíč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 460 000,00 1460000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín. LS Nemšová na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 000,00 520000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 000,00 320000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 000,00 310000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 776,00 68776.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 465,00 122465.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 690,00 118690.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 193 419,00 193419.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 369,00 97369.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 000,00 162000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 971,00 292971.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 221 116,00 221116.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 846,00 67846.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 309,00 97309.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Holíč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 658,00 45658.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 279 830,00 279830.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 410,00 105410.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 024,00 129024.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 493,00 153493.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 808,00 112808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 303,00 61303.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 877,00 55877.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 255 738,00 255738.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 557,00 22557.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 538,00 102538.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 360,00 119360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 511,00 133511.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 543 915,00 543915.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 345,00 96345.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 420,00 122420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 738,00 117738.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 257,00 60257.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 823,00 159823.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 237 186,00 237186.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 945,00 63945.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603 873,00 603873.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 809 004,00 809004.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 053 180,00 1053180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585 300,00 585300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 000,00 560000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 676 799,00 676799.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 445 000,00 445000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 136 506,00 1136506.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 840 000,00 840000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 605 864,00 1605864.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 690 000,00 690000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 730 000,00 730000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 588 969,00 2588969.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 641 563,00 1641563.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 000,00 560000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 620 000,00 620000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 835,00 99835.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 428 848,00 2428848.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 557,00 86557.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 584 000,00 1584000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2018. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 505 700,00 505700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 663 023,00 1663023.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2018. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 792 000,00 792000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 199,00 118199.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 438,00 144438.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 223 953,00 1223953.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 770,00 460770.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 626 240,00 626240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 870 457,00 870457.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Kyslinky na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433 460,00 433460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 662 859,00 662859.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Vígľaš na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 345 320,00 345320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 749 700,00 749700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 565 940,00 565940.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Martin na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 627 962,00 627962.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 492 630,00 1492630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415 170,00 415170.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375 850,00 375850.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 118 000,00 2118000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 877,00 101877.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 427,00 75427.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290 000,00 290000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Plášťovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 510 000,00 510000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ladzany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 000,00 320000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 000,00 530000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Čifáre na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 405 000,00 405000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 330 000,00 330000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 977 000,00 977000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 409,00 90409.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 163,00 149163.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 631,00 214631.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 519 000,00 519000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 514 000,00 514000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 725 000,00 725000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605 000,00 605000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 230 267,00 2230267.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 452 000,00 452000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 720 000,00 720000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 925 000,00 925000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 535 000,00 535000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 000,00 530000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, VC Lozorno a Sološnica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 040 000,00 1040000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 435 120,00 435120.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 718,00 274718.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 502 200,00 502200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Holíč rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 445 000,00 445000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 100,00 454100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 537 240,00 537240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312 100,00 312100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Šaštín a Moravský Ján na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 825 000,00 825000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 581 036,00 581036.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 731 267,00 731267.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 721,00 103721.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 157,00 147157.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 963,00 58963.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 606,00 230606.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 667,00 82667.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 387,00 127387.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 513,00 111513.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290 526,00 290526.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 366,00 75366.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332 372,00 332372.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 644,00 157644.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 533 647,00 7533647.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 448 823,00 448823.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 526 805,00 526805.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 040,00 133040.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 141 095,00 141095.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 058,00 63058.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 174,00 47174.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 796,00 93796.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 393 415,00 393415.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 065,00 84065.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 453,00 63453.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 334,00 148334.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 699,00 123699.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 433,00 340433.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 598,00 122598.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 173 818,00 173818.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 896 151,00 896151.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432 876,00 432876.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 489 881,00 3489881.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 535 432,00 4535432.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 100 000,00 3100000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 600 000,00 3600000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 535 552,00 9535552.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 605 000,00 16605000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 789 855,00 12789855.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 557 380,00 11557380.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 221 535,00 9221535.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 155 908,00 1155908.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 593 741,00 593741.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 122 794,00 1122794.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 187 640,00 2187640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 915 432,00 1915432.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 770 356,00 1770356.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 643 070,00 2643070.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 495,00 495.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 224 539,00 224539.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 971,00 80971.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 362,00 133362.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 651,00 112651.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 947 995,00 947995.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 092,00 54092.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 483,00 76483.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 312 356,00 10312356.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 873,00 157873.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 037,00 153037.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 297,00 121297.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 087,00 1476087.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 513 555,00 513555.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 363,00 131363.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 797,00 129797.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 736,00 117736.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 229,00 30229.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 570,00 44570.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 333,00 153333.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 656,00 170656.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 802,00 470802.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 689 891,00 689891.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 388 616,00 388616.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 606,00 79606.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 118,00 47118.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 555,00 92555.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 908 536,00 1908536.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 687 308,00 687308.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 305,00 161305.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 042,00 125042.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 679,00 194679.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 905,00 111905.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 035,00 76035.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 624,00 75624.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 416 510,00 2416510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 321 022,00 3321022.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 425 423,00 425423.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 362,00 180362.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 063,00 334063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 063,00 83063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 237 819,00 237819.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 349 169,00 349169.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 460,00 144460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 577,00 149577.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 226,00 78226.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 482,00 62482.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 554,00 89554.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 579,00 78579.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 394,00 99394.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 983,00 69983.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 664,00 69664.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 810,00 126810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 376,00 129376.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 763,00 82763.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 082,00 225082.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022 LS 04-2 – Háje, Turček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 482 823,00 482823.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 203,00 198203.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184 501,00 184501.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 793 763,00 1793763.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 403 591,00 403591.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 415,00 102415.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 588,00 84588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 509 099,00 509099.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 935,00 69935.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 253,00 171253.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 276,00 117276.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 695,00 215695.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 263,00 69263.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 258 749,00 258749.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 253,00 73253.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 616,00 157616.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 513,00 180513.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 239,00 133239.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 551,00 113551.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 587,00 101587.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 614,00 77614.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 816,00 78816.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 614,00 43614.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 862,00 50862.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 440,00 22440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 936,00 32936.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 716,00 176716.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 549,00 70549.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 404 126,00 404126.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252 667,00 252667.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 955,00 35955.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022 LS 04-2 – Háje, Turček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 755,00 42755.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 322 479,00 322479.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 922,00 19922.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 755,00 755.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 522,00 1522.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 757,00 167757.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 187 725,00 187725.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 186,00 83186.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 812,00 69812.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 368 984,00 368984.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 487,00 118487.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 125,00 106125.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 046,00 94046.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 827,00 87827.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 114,00 308114.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 908,00 11908.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 547,00 9547.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 098,00 41098.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 407 942,00 407942.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 229,00 137229.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022 LS 04-2 – Háje, Turček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 470,00 26470.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 447,00 96447.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 271 540,00 271540.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 277 931,00 277931.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 346 401,00 346401.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 978,00 84978.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 547,00 84547.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 013,00 167013.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 912,00 190912.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 315 572,00 315572.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 783,00 81783.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 875,00 83875.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 959,00 76959.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 849,00 127849.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 967,00 21967.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 848,00 11848.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 970,00 3970.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 196 203,00 196203.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 882 952,00 882952.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022 LS 04-2 – Háje, Turček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 658,00 22658.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 396,00 49396.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 935,00 249935.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 906,00 138906.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 261,00 157261.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 930,00 209930.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 913,00 25913.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 487,00 17487.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 800,00 92800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 421 094,00 421094.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 423 050,00 423050.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 256 615,00 256615.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 366,00 6366.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 385,00 20385.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 919,00 88919.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 915,00 62915.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 929 213,00 929213.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 665,00 81665.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 463 053,00 463053.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 016,00 17016.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 233,00 24233.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 629,00 32629.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 408 484,00 408484.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 065,00 75065.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 296 964,00 296964.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 776 691,00 776691.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 496,00 257496.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 162,00 211162.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 626 820,00 1626820.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 478,00 126478.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 508,00 111508.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 543 529,00 543529.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 114,00 165114.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 351,00 142351.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 244 953,00 244953.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 509 449,00 509449.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 034,00 72034.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 280,00 119280.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 399,00 93399.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 940,00 101940.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 492 910,00 492910.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022 LS 04-2 – Háje, Turček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 698,00 21698.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 755,00 58755.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 149,00 257149.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 500,00 210500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 220,00 174220.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 063,00 167063.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 197,00 161197.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 763,00 136763.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 184,00 140184.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 048,00 160048.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 846,00 87846.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 784,00 70784.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154 397,00 154397.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 010,00 454010.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022 LS 04-2 – Háje, Turček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 158,00 24158.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 846,00 39846.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 244 714,00 244714.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 244,00 26244.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 757,00 80757.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 169,00 47169.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 478,00 40478.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 182,00 14182.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 391 371,00 391371.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 283,00 153283.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 218 392,00 218392.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 327,00 158327.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 589,00 176589.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 535,00 115535.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 042,00 102042.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 311 651,00 311651.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 900,00 39900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 659,00 63659.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 513,00 18513.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 425,00 334425.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 205,00 85205.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 031,00 111031.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 477,00 52477.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 755,00 120755.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 011 528,00 1011528.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022 LS 04-2 – Háje, Turček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 342,00 21342.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 211,00 62211.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290 609,00 290609.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 372 827,00 372827.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 508,00 106508.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 196 026,00 196026.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 444 213,00 444213.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 244 957,00 244957.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 500,00 182500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
+421606774488

+421000000000


bohdan.zvonicek@forestra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 181 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Bohdan Zvoníček
Adresa:
Svatý Štěpán Brumov-Bylnice 76334
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bohdan Zvoníček
Adresa:
Svatý Štěpán Brumov-Bylnice 76334
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vojtěch Dorňák
Adresa:
Československé armády 248 Valašské Klobouky 76601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivana Dorňáková
Adresa:
Československé armády 248 Valašské Klobouky 76601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Straňák
Adresa:
Lúční 913 Valašské Klobouky 76601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×