Dodávateľ

WORLDCOLOUR, s.r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WORLDCOLOUR, s.r.o.

IČO: 34121579

Adresa: Zlatovská 2332, Trenčín

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1299

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. September 2019

Záznam platný do: 30. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 426 716,00 EUR 1 1
2016 336 695,43 EUR 4 4
2017 1 105 685,64 EUR 6 6
2018 185 620,50 EUR 4 4
2019 416,30 EUR 1 1
2020 9 917,30 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 426 716,00 EUR 1 1
2016 343 275,13 EUR 5 5
2017 1 099 105,94 EUR 5 5
2018 185 620,50 EUR 4 4
2019 416,30 EUR 1 1
2020 9 917,30 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 416,30 416.30 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 334 542,00 334542.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 12 316,67 12316.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 5 1 686 276,92 1686276.92 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6 579,70 6579.70 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 9 917,30 9917.30 EUR
Športové gymnázium 1 6 478,50 6478.50 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 8 523,78 8523.78 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne pre Fakultnú nemocnicu Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 426 716,00 426716.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148,00 511148.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemické pranie a čistenie Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 618,76 5618.76 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 7 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 202 104,91 202104.91 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 600,00 159600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a čistenie bielizne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 11 320,00 11320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148,30 511148.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65 859,49 65859.49 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6 450,57 6450.57 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 89 250,00 89250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Športové gymnázium 7 781,00 7781.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 44 047,50 44047.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 47 250,00 47250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 9 927,80 9927.8 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 59 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Bernáth B.S.B.A.
Adresa:
Soblahov 91338
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Bernáth
Adresa:
Soblahov Soblahov 91338
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Bernáth
Adresa:
J.B.Magina 8 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Jún 2017
Záznam do:
4. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Bratko
Adresa:
Partizánska 8 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Jún 2017
Záznam do:
5. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Bratko
Adresa:
Partizánska 8 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Bernáth
Adresa:
J.B.Magina 8 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Zemko
Adresa:
M. Hricku 30 Trenčín 91101
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Adresa:
Piaristická 46 Trenčín 91140

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 4.03.2020 do: 24.02.2021

StiahniZáznam platný od: 5.06.2019 do: 4.03.2020

StiahniZáznam platný od: 2.06.2017 do: 5.06.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×