Dodávateľ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00585441

Adresa: Štefanovičova 4, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1208

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. September 2019

Záznam platný do: 16. September 2022

Posledná zmena: 7. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 913 550,00 EUR 11 11
2016 11 998 308,00 EUR 7 7
2017 1 132 861,00 EUR 1 1
2018 15 590 573,00 EUR 22 32
2019 45 933 459,00 EUR 29 47
2020 6 937 135,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 936,00 EUR 1 1
2017 13 469 061,00 EUR 11 11
2018 12 907 813,00 EUR 13 21
2019 42 295 769,00 EUR 32 42
2020 13 826 307,00 EUR 16 27

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 908 683,00 1908683.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 358 400,00 358400.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 3 329 106,00 3329106.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 3 637 529,00 3637529.00 EUR
Mesto Trnava 2 713 629,00 713629.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 5 700,00 5700.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 188 480,00 188480.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 594 537,00 594537.00 EUR
Mesto Nitra 1 359 000,00 359000.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 2 529 861,00 2529861.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 3 994,00 3994.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 6 228 580,00 228580.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 736 000,00 736000.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 9 156 637,00 9156637.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 716 336,00 716336.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 21 921 501,00 21921501.00 EUR
Mesto Košice 5 1 629 726,00 1629726.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 145 436,00 145436.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 307 695,00 307695.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 7 785 299,00 7785299.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 5 3 030,00 3030.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 48 499,00 48499.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 7 493 706,00 7493706.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 9 8 169 555,00 8169555.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 12 10 500 328,00 10500328.00 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 4 34 639,00 34639.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 63 988,00 63988.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku v správe Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 987 620,00 2987620.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 5 594 279,00 5594279.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 627 926,00 1627926.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 287 582,00 287582.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 858,00 102858.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3 994,00 3994.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55 077,00 55077.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 132 861,00 1132861.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 295 362,00 295362.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 499,00 17499.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 434 050,00 1434050.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111,00 230111.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 882,00 13882.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 417,00 1417.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 332 588,00 332588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 845,00 1138845.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 907,00 907.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 140 112,00 1140112.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 463,00 333463.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 978,00 13978.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 175 000,00 175000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Havarijné poistenie ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 493 706,00 7493706.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 765 015,00 765015.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 895 000,00 1895000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 337 299,00 337299.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 139 854,00 1139854.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 465,00 27465.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126,00 16441126.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 31 387,00 31387.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022 Trenčiansky samosprávny kraj 2 309 409,00 2309409.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 474 633,00 474633.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 735,00 333735.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 830,00 2830.0 EUR 2015 Služby Áno 1
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 48 499,00 48499.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 156 491,00 1156491.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (2019-2023) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 504 668,00 2504668.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 286,00 333286.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 64 825,00 64825.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 212 500,00 212500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 664,00 1138664.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 167 756,00 167756.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 928,00 928.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 324 693,00 324693.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 512,00 5512.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 3 096 295,00 3096295.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Trnavský samosprávny kraj 1 737 224,00 1737224.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 060,00 1134060.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736 000,00 736000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 078,00 29078.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 580 000,00 7580000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku štátu v správe SSC Slovenská správa ciest 532 725,00 532725.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 727 616,00 727616.0 EUR 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 754 360,00 754360.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytnutie poisťovacích služieb Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 923 200,00 923200.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 4
Poisťovacie služby Mesto Košice 463,00 463.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Poistenie majetku v správe MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 797 679,00 4797679.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 136 142,00 1136142.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 299 217,00 299217.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Nitra 359 000,00 359000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 4
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 208,00 1150208.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 322 932,00 322932.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 845,00 11845.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126,00 16441126.0 EUR 2020 Služby Nie 1

backova@koop.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1907 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Zdeno Gossányi
Adresa:
Čerešňová 63 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bakeš
Adresa:
Koprivnická 14/A Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. iur. Patrick Skyba
Adresa:
Steinböckengasse 10 Viedeň 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Kubašová
Adresa:
Magurská 8 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Blanka Hatalová
Adresa:
Homolová 8 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Franz Kosyna
Adresa:
Gallmeyergasse 5b/3/11 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bakeš
Adresa:
Koprivnická 14/A Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
30. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Lukáčová
Adresa:
Kvetoslavov 188 Kvetoslavov 93041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martina Kostolná
Adresa:
Slatinská 10 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Dovičovičová
Adresa:
Novomeského 75 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Daniel Medvecký
Adresa:
Horné Orešany 805 Horné Orešany 91903
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľuboš Tóth
Adresa:
Československej armády 8 Handlová 97251
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Wagnerová
Adresa:
Ľudovíta Fullu 14 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Kepič
Adresa:
Vranovská 7 Košice - mestská časť Lorinčík 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alojz Šimičák
Adresa:
Planét 17 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Ďurík
Adresa:
Koprivnická 14/B Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Dúcky
Adresa:
Tabaková 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrieta Haviarová
Adresa:
Radlinského 53 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Šujanská
Adresa:
Mikovíniho 22 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Pospíšil
Adresa:
Révová 6 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hana Horvatovič MA
Adresa:
Vyšehradská 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Darina Bednáriková
Adresa:
Meličkovej 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zdeno Gossányi
Adresa:
Čerešňová 63 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Šablatúrová
Adresa:
Pifflova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. August 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Potúček
Adresa:
Hoštáky 7 Brezová pod Bradlom 90613
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Kmeč
Adresa:
Senická 5 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Berkeš
Adresa:
Záhradná 17 Batizovce 05935
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kuzma
Adresa:
Červeňova 38 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Branislav Bízik
Adresa:
Jána Kalinčiaka 42 Palárikovo 94111
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Langer
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 25 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Lucián Besterci PhD., MBA, LL.M.
Adresa:
Lesná 21 Košice - mestská časť Sever 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Apríl 2019
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslava Gatialová
Adresa:
Mokrohájska cesta 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2019
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Galo
Adresa:
Majerníkova 15 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. August 2019
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Lucia Adamcová
Adresa:
Orenburská 62 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Blanka Hatalová
Adresa:
Homolová 8 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Mitro
Adresa:
Račianska 113 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslav Koprda
Adresa:
Dolné Zelenice 18 Siladice 92052
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Apríl 2019
Záznam do:
20. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slávka Miklošová
Adresa:
Bodrocká 12 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2018
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bibiana Kučerová
Adresa:
A. Hlinku 56 Báhoň 90084
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Pavlík
Adresa:
Galvaniho 25/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2018
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Chalupka
Adresa:
Ostredková 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslava Kušnierová
Adresa:
Mokrohájska cesta 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Lelkes
Adresa:
Na spojke 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Zuzana Domanovská
Adresa:
Topoľnica 208 Topoľnica 92592
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaudia Volnerová
Adresa:
Bažantnicová 4 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
27. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kurt Ebner
Adresa:
Robert-Foller-Straße 6a Pottendorf 2486
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Milan Fleischhacker
Adresa:
Ľubovníková 26 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Chochol
Adresa:
Dobrovského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
6. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Langer
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 25 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Záznam do:
6. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrieta Haviarová
Adresa:
Radlinského 53 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
5. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Prof. Elisabeth Stadler
Adresa:
Höllgasse 32 Langenlois 3550
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erich Leisz
Adresa:
Gärtnerstraße 36 Laa an der Thaya 2136
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Christine Dornaus
Adresa:
Neustift am Walde 51 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Roland Gröll
Adresa:
Spinozagasse 12/25/1 Wien 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Peter Höfinger
Adresa:
Dammhaufengasse 9 Wien 1020
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Judit Havasi
Adresa:
Engelsberggasse 4/7 Wien 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Franz Fuchs
Adresa:
Fürstenstraße 43 Maria Enzersdorf 2344
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Robert Lasshofer
Adresa:
Roggergasse 54 Wien 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Ralph Műller
Adresa:
Fliederweg 22 Breitenfurt bei Wien 2384
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Martin Simhandl
Adresa:
Hießbergergasse 27 Purkersdorf 3002
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.09.2019 do: 30.10.2019

StiahniZáznam platný od: 20.08.2019 do: 18.09.2019

StiahniZáznam platný od: 2.04.2019 do: 20.08.2019

StiahniZáznam platný od: 20.02.2019 do: 2.04.2019

StiahniZáznam platný od: 19.12.2018 do: 20.02.2019

StiahniZáznam platný od: 27.08.2018 do: 19.12.2018

StiahniZáznam platný od: 19.06.2018 do: 27.08.2018

StiahniZáznam platný od: 6.02.2018 do: 19.06.2018

StiahniZáznam platný od: 28.11.2017 do: 6.02.2018

StiahniZáznam platný od: 5.09.2017 do: 28.11.2017

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 5.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Flotilové poistenie 134 260,00 EUR Služby 13. December 2017 Slovenská inšpekcia životného prostredia KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×