Dodávateľ

AGB ekoservis s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AGB ekoservis s.r.o.

IČO: 36182508

Adresa: Pražská 2, Košice

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1169

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. September 2019

Záznam platný do: 9. September 2022

Posledná zmena: 23. Február 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 982 800,00 EUR 1 1
2016 329 600,00 EUR 4 4
2017 218 760,00 EUR 5 5
2018 747 812,67 EUR 3 3
2019 3 021 752,31 EUR 7 7
2020 703 013,65 EUR 6 6
2021 1 962 907,30 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 982 800,00 EUR 1 1
2016 329 600,00 EUR 4 4
2017 218 760,00 EUR 5 5
2018 747 812,67 EUR 3 3
2019 2 509 615,31 EUR 6 6
2020 703 013,65 EUR 6 6
2021 2 256 057,30 EUR 8 8
2022 218 987,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 247 782,32 247782.32 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 4 137 300,00 4137300.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 6 49 432,96 49432.96 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 211 222,65 211222.65 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 2 122 422,00 2122422.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 301 499,00 301499.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 122 241,00 122241.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 189 000,00 189000.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 585 746,00 585746.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvoz, zneškodnenie nemocničného odpadu Univerzitná nemocnica Bratislava 982 800,00 982800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu Univerzitná nemocnica Bratislava 547 096,00 547096.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 000,00 63000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 141 696,00 141696.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, odvoz a likvidácia nebezpečného a ostatného biologického odpadu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 124 110,00 124110.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracovísk v Košiciach Národná transfúzna služba SR 29 415,07 29415.07 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodnenie biologického odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 624,64 53624.64 EUR 2017 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 801,00 143801.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 650,00 4650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56 010,00 56010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 155 050,00 155050.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu Univerzitná nemocnica Bratislava 1 792 000,00 1792000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 527 063,00 527063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 229,00 48229.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Poprade Národná transfúzna služba SR 1 294,01 1294.01 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Prešove Národná transfúzna služba SR 3 604,01 3604.01 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 146 360,00 146360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Fakultná nemocnica Nitra 122 241,00 122241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 127 500,00 127500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho, objemného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 240,00 42240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 680,00 43680.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 211 289,95 211289.95 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu (kat.čísla odpadov: 18 01 02 a 18 01 03) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 172 900,00 172900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu Univerzitná nemocnica Bratislava 815 404,00 815404.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Prešove Národná transfúzna služba SR 2 747,80 2747.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 512 137,00 512137.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Poprade Národná transfúzna služba SR 3 144,00 3144.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Košiciach Národná transfúzna služba SR 14 959,50 14959.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz (preprava) a spracovanie objemného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52 116,00 52116.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 865 000,00 865000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 98 335,00 98335.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 114 721,00 114721.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 104 266,00 104266.0 EUR 2021 Služby Nie 1




+421918638868


agbekoservis@agbekoservis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Palčik
Adresa:
Rázusova 33 Košice - mestská časť Juh 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Janka Palčiková
Adresa:
Rázusova 33 Košice - mestská časť Juh 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Janka Palčiková
Adresa:
Vyšná Hutka 124 Košice 04018
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Juraj Göbl, notár
Adresa:
Žižkova 13 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.07.2021 do:

Stiahni



Záznam platný od: 10.01.2019 do: 7.07.2021

Stiahni



Záznam platný od: 29.05.2017 do: 10.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×