Dodávateľ

A.R.S. spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: A.R.S. spol. s r.o.

IČO: 31560270

Adresa: Medený Hámor 4, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/1-PO-C5003

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Január 2020

Záznam platný do: 25. Január 2023

Posledná zmena: 18. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 1 002 156,00 EUR 12 12
2015 189 050,00 EUR 1 1
2016 39 680,12 EUR 4 4
2017 2 749 827,80 EUR 23 23
2018 568 094,89 EUR 49 49
2019 4 422 460,38 EUR 112 112
2020 4 374 116,60 EUR 23 31
2021 2 309 636,00 EUR 12 12
2022 149 441,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 159 571,00 EUR 2 2
2015 523 546,00 EUR 5 5
2016 372 444,12 EUR 8 8
2017 2 875 613,80 EUR 24 24
2018 571 628,89 EUR 49 49
2019 4 401 009,38 EUR 112 112
2020 3 588 632,60 EUR 18 21
2021 3 015 812,00 EUR 17 21
2022 296 205,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 744,99 2744.99 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 983,00 983.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 6 180 712,55 6180712.55 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 343 000,00 343000.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 125,00 125.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 2 897 938,00 2897938.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 7 415,00 7415.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 34 005,57 34005.57 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 1 168 531,00 1168531.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 75 491,46 75491.46 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 4 700 000,00 4700000.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 27 927,90 27927.90 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 7 2 426,00 2426.00 EUR
Záchranná služba 2 20 466,66 20466.66 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 405,00 1405.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 4 800,00 4800.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 809,00 809.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 949,99 949.99 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 307 106,67 307106.67 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 6 218,00 6218.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 4 21 407,00 21407.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 067,00 215067.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 529,00 171529.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 189 050,00 189050.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 302,00 107302.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 466,00 158466.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 207,00 130207.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 029,00 153029.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za I.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 337,00 116337.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 972,00 211972.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 976,00 159976.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 818,00 155818.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 964,00 209964.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
PNEUMATIKY, DUŠE A OCHRANNÉ VLOŽKY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 700 000,00 1700000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 202,00 205202.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 649 040,00 649040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 236,00 236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 49 539,00 49539.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 558,00 2558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 819,00 54819.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky s diskami Centrum účelových zariadení 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladne vozidlo Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Slovenská agentúra životného prostredia 11 232,00 11232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, uskladnenie a odborná výmena pneumatík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 51 960,00 51960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky s príslušenstvom na nákladné vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 169 074,20 169074.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 500,00 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 464,00 464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na UNC a ich odborné prezutie. Národný onkologický ústav 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 000,00 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 340,00 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky rôzneho druhu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 816,00 2816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 320,00 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OTR Pneumatika Magna MA01 17,5 R 25 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 160,00 4160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 400,00 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 800,00 14800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 800,00 17800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sezónne prezutie vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup, uskladnenie a odborná výmena pneumatík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 51 960,00 51960.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 800,00 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 200,00 9200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dunlop Sport BluResponse LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 455,00 455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 6.50-20 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 844,00 844.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 890,00 890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 200,00 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné, nákladné vozidlá a pracovné stroje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 238,00 8238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre čelný nakladač CAT LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 180,00 10180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre čelný nakladač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 264,00 4264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500,00 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 700,00 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sezónne prezutie vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 600,00 10600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 499,00 2499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík, diskov, snímačov, krytov kolies a uskladnenie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 193,00 5193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky osobné, nákladné, špeciálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 700,00 14700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 11 389,80 11389.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky MICHELIN 440/80-28 POWER CL 163A8 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 470,00 9470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 46 005,00 46005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500,00 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 150,00 10150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na motorové vozidlo N1G LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky univerzálne BFGoodrich ALL TERRAIN 255/70 R16 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 423,00 2423.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Michelin Alpin 6 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorová pneumatika pre Malacky. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 180,00 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 590,00 1590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 280,00 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 300,00 9300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 270,00 1270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/80R22,5, pneumatika 18x7,5-8 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 808,00 1808.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disky na nákladný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 810,00 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky pre automobily Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 758,00 21758.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain T/A KO2 225/75 R16 115/112 S Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 600,00 8600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezúvanie a uskladnenie kolies a pneumatík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pneumatiky nákladné. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 790,00 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain 245/70 R16 113S T/A KO2 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky osobné, SUV. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603,00 603.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700,00 6700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protektorované pneumatiky vrátane dodávky, opráv a likvidácie Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 749 950,00 749950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 14 982,13 14982.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorové pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na kosačku. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 790,00 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Bridgestone Dueler HT 687 225/65 R17 102 H letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na nákladné vozidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 996,00 1996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývanie osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 300,00 58300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 520,00 5520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 67 456,00 67456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 700,00 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain T/A KO2 255/70 R16 115/112 S Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900,00 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 595,00 595.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100,00 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100,00 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre CAT 988 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 19 900,00 19900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre čelný nakladač CAT LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 600,00 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 200,00 9200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900,00 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na Tatra T158 Phoenix 6x6 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430,00 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900,00 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 710,00 710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador IZZARDA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242,00 242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Michelin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 200,00 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre nakladače:Pneumatiky BRIDGESTONE VUT L2/G2 17,5 x R25 , výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain T/A KO2 235/75 R15 104 S Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktorovú vlečku BKT 6,5-16 TT 8PR TF818 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 090,00 1090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a ich odborné prezúvanie Slovenské národné divadlo 6 840,00 6840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Nexen WinGuard SUV 205/70 R15 96T alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladný automobil Tatra T 158 II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vyššiu záťaž. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 591,08 2591.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 410,00 1410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 682,34 3682.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 527,00 30527.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 140,00 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 500,00 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 405,00 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 457,00 38457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OTR pneumatika 17,5 R25 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas 7,50-16 NB37 SATIM 10PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na SUV vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 475,40 475.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika Michelin Alpin 5, 205/50 R17 93H, XL, M+S, 3PMSF LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na SUV vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 528,97 528.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na nákladné vozidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 070,00 2070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 300 897,00 3300897.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 687,00 11687.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 295/80 R22,5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneuservisné služby, dodávka nákladných pneumatík, uskladnenie pneumatík pre vozidlá (2) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 96 000,00 96000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 69 023,00 69023.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 812,00 3812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 374,00 17374.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 158,00 32158.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky na vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 373,05 373.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky Bridgestone Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 696,00 696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 026,00 58026.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 450,00 5450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 187 925,00 187925.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Protektorované pneumatiky vrátane dodávky, práv a likvidácie Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 257 203,00 2257203.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb pneuservisu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 80 000,00 80000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pneumatiky + vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 005,00 3005.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 796,00 1796.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre traktory. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 750,00 1750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 540,00 108540.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky + vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 476,00 2476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/80 R22,5, 315/70 R22,5, 175/65 R14 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 977,00 4977.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 917,00 58917.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 068,00 157068.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 540,00 7540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 618,00 194618.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 163,00 183163.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2022 Služby Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 89 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Gábor Péter Penziás
Adresa:
Sopron út Budapešt 1117
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Gajdoš
Adresa:
L. Svobodu 558 Badín 97632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. August 2021
Záznam do:
21. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erik Caban
Adresa:
Agátová 5 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. August 2021
Záznam do:
21. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erik Caban
Adresa:
Agátová 5 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2021
Záznam do:
25. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Gajdoš
Adresa:
L. Svobodu 558 Badín 97632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Január 2021
Záznam do:
25. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Jean P Giroud
Adresa:
Val du Prince Kraainem 1950
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2018
Záznam do:
11. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fitzgerald Curran
Adresa:
Southville, Ballingarry Roscrea, Co. Tipperary 41
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
27. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Gregor
Adresa:
Fliedergasse 8 Wartberg/Krems 4452
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Miroslav Kostiviar
Adresa:
Slnečné stráne 33 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Matejovič
Adresa:
Duklianska 2/5 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bohumil Gregor
Adresa:
Mládežnícka 22 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bohumil Gregor
Adresa:
Mládežnícka 22 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Matejovič
Adresa:
Duklianska 2/5 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Gregor
Adresa:
Fliedergasse 8 Wartberg/Krems 4452
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Miroslav Kostiviar
Adresa:
Krátka 19 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fitzgerald Curran
Adresa:
Southville, Ballingarry Roscrea, Co. Tipperary 41
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Právny dom - advokáti, s.r.o.
Adresa:
Dlhá 2 Banská Bystrica 97405
Meno:
JUDr. Ľubomír Messinger
Adresa:
Skuteckého 13 Banská Bystrica 974 01
Meno:
JUDr. Ľubomír Messinger
Adresa:
Skuteckého 13 Banská Bystrica 974 01
Meno:
JUDr. Ľubomír Messinger
Adresa:
Skuteckého 13 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.08.2021 do: 21.12.2021

StiahniZáznam platný od: 20.07.2021 do: 25.08.2021

StiahniZáznam platný od: 11.01.2021 do: 20.07.2021

StiahniZáznam platný od: 25.11.2019 do: 11.01.2021

StiahniZáznam platný od: 31.01.2019 do: 25.11.2019

StiahniZáznam platný od: 29.01.2019 do: 31.01.2019

StiahniZáznam platný od: 27.07.2018 do: 29.01.2019

StiahniZáznam platný od: 27.12.2017 do: 27.07.2018

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 27.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×