Dodávateľ

Ing. Lazhar Hassounna – Halimex

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Lazhar Hassouna - Halimex

IČO: 30352096

Adresa: Bratislavská 1 , Trenčín

Registračné číslo: 2020/12-FO-F5273

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. December 2020

Záznam platný do: 21. December 2023

Posledná zmena: 22. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 516 865,00 EUR 5 5
2017 35 499,00 EUR 6 6
2018 52 134,34 EUR 5 5
2019 64 224,57 EUR 7 7
2020 580 549,00 EUR 7 7
2021 4 227,27 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 516 865,00 EUR 5 5
2017 35 499,00 EUR 6 6
2018 52 134,34 EUR 5 5
2019 64 224,57 EUR 7 7
2020 397 244,00 EUR 6 6
2021 187 532,27 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 55 249,34 55249.34 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 95 099,17 95099.17 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 20 000,00 20000.00 EUR
Mesto Trenčín 1 445 833,00 445833.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 16 666,67 16666.67 EUR
Športové gymnázium 3 436 564,00 436564.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 782,00 782.00 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 1 183 305,00 183305.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Mesto Trenčín 1 371 581,00 1371581.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 941,00 941.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina Národný ústav reumatických chorôb 25 500,00 25500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina, zemiaky, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 41 450,00 41450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 892,40 31892.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 140,00 4140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, zemiaky, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 41 450,00 41450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 404,00 13404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina, zemiaky, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 48 239,52 48239.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné, rôzne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 119,28 3119.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 826,50 16826.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Športové gymnázium 341 293,00 341293.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé zemiaky 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné, rôzne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 920,00 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné, rôzne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 750,00 6750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 208,20 15208.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé zemiaky 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy Športové gymnázium 55 869,38 55869.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Športové gymnázium 1 966 433,00 1966433.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé zemiaky 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie 3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 510,00 1510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 651,30 10651.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 989 798,00 989798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 745,50 24745.5 EUR 2021 Tovary Nie 1

halimex@slovanet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 138 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Lazhar Hassouna
Adresa:
Bratislavská 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Zuzana Karasová
Adresa:
Piaristická 44 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.04.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×