Dodávateľ

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD

IČO: 31434193

Adresa: Bulharská 40, Trnava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2909

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2020

Záznam platný do: 28. Apríl 2023

Posledná zmena: 21. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 540 600,00 EUR 13 13
2015 50 337,00 EUR 1 1
2016 176 455,00 EUR 73 73
2017 164 486,78 EUR 43 43
2018 272 478,35 EUR 49 49
2019 114 138,21 EUR 43 43
2020 115 432,74 EUR 19 19
2021 45 404,15 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 248 500,00 EUR 1 1
2015 133 203,00 EUR 5 5
2016 322 069,00 EUR 78 78
2017 228 106,78 EUR 46 46
2018 272 478,35 EUR 49 49
2019 114 138,21 EUR 43 43
2020 112 452,74 EUR 18 18
2021 42 717,15 EUR 14 14
2022 5 667,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 127 852,67 127852.67 EUR
Slovenská správa ciest 1 433,33 433.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 9 991,67 9991.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 455,00 455.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 688,40 4688.40 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 782 800,00 782800.00 EUR
Mesto Trnava 3 19 722,00 19722.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 86 166,67 86166.67 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 407,50 407.50 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 279,17 279.17 EUR
Mesto Rožňava 1 4 000,00 4000.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 8 613,00 8613.00 EUR
Mesto Nitra 2 9 873,60 9873.60 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 19 458,33 19458.33 EUR
Mesto Prievidza 1 833,33 833.33 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 2 712,50 2712.50 EUR
Mesto Piešťany 2 10 108,34 10108.34 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 3 377,80 3377.80 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 3 595,13 595.13 EUR
Domov pri kríži 1 1 974,40 1974.40 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 121,67 121.67 EUR
Obec Podbrezová 1 770,83 770.83 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Holíč 1 300,83 300.83 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 2 050,00 2050.00 EUR
Slovenské národné múzeum 4 899,66 899.66 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 2 355,00 2355.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 47 298,01 47298.01 EUR
Mesto Senec 1 825,00 825.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 24 587,80 24587.80 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 989,90 989.90 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 6 635,85 6635.85 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 6 615,00 6615.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 540,00 540.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 5 944,00 5944.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 528,33 528.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 7 422,10 7422.10 EUR
Slovenské národné divadlo 2 2 565,84 2565.84 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 217,50 217.50 EUR
Mesto Svätý Jur 3 1 208,33 1208.33 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 048,80 1048.80 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 798,33 798.33 EUR
Spišská katolícka charita 3 2 167,43 2167.43 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 142,00 142.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 12 350,00 12350.00 EUR
Mesto Lučenec 1 3 333,33 3333.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 3 165,00 3165.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 3 14 461,67 14461.67 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 3 445,83 3445.83 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 1 181,67 1181.67 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 1 417,91 1417.91 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 10 350,00 10350.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 1 201,67 1201.67 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 9 000,00 9000.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 750,00 750.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 679,17 1679.17 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 968,34 968.34 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 5 4 593,00 4593.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 806,48 3806.48 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 2 741,66 2741.66 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 8 978,80 8978.80 EUR
Vojenský historický ústav 1 416,67 416.67 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 1 279,17 1279.17 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 1 008,33 1008.33 EUR
Stredná odborná škola 1 210,00 210.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 4 041,25 4041.25 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 753,00 2753.00 EUR
Mesto Turany 1 5 666,66 5666.66 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 6 15 521,70 15521.70 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 654,17 654.17 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 7 100,00 7100.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 10 271,66 10271.66 EUR
Spojená škola 1 379,17 379.17 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 270,00 270.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 244,17 244.17 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 1 361,70 1361.70 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 949,12 949.12 EUR
Školský internát 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 10 6 550,00 6550.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 3 1 511,10 1511.10 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 632,50 632.50 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 775,00 775.00 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 1 045,83 1045.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 539,17 2539.17 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 4 2 412,50 2412.50 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 17 136,80 17136.80 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 175,00 1175.00 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2 150,00 2150.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 1 419,16 1419.16 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 1 1 767,50 1767.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 6 358,33 6358.33 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 13 809,82 13809.82 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 2 783,33 2783.33 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 1 757,42 1757.42 EUR
Materská škola 2 3 183,33 3183.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 082,50 2082.50 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 5 1 887,53 1887.53 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 2 916,80 2916.80 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 3 26 915,83 26915.83 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 2 804,17 2804.17 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 600,00 3600.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 1 332,50 1332.50 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 3 7 640,83 7640.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 2 550,04 2550.04 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 128,60 128.60 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 441,67 3441.67 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 645,00 645.00 EUR
Stredná odborná škola sklárska 1 291,67 291.67 EUR
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 1 245,45 245.45 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 4 1 350,00 1350.00 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 2 377,50 377.50 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 389,00 389.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 3 1 085,84 1085.84 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 690,00 690.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 925,00 925.00 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 1 2 000,00 2000.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 2 568,33 2568.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 530,83 530.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 827,00 15827.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 341,00 17341.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 248 500,00 248500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 994,00 31994.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 284,00 24284.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 134,00 23134.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 652,00 25652.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, čistiace autopotreby a špeciálny čistiaci materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 508,00 40508.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 625,00 19625.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, čistiace autopotreby a špeciálny čistiaci materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 337,00 50337.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 115,00 30115.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 055,00 15055.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 166,00 36166.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 399,00 12399.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 905,00 905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 370,00 2370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 545,00 1545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Nitra 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 15 650,00 15650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Domov pri kríži 4 070,00 4070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Holíč 564,00 564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Obec Jaslovské Bohunice 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 516,60 3516.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 25 344,00 25344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 040,00 7040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 662,00 662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 440,45 440.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 5 940,00 5940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 562,50 1562.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 773,00 773.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 548,00 548.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 06/2016 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 10 999,00 10999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 950,32 7950.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 819,11 819.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedk Stredná odborná škola informačných technológií 293,19 293.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 250,00 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 1 880,00 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby, drogéria "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 3 840,00 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 916,00 6916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 763,00 32763.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 916,00 6916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (ru). Katolícka univerzita v Ružomberku 839,34 839.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 596,00 8596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 007,00 2007.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravky na zimnú údržbu áut Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémia a autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 995,80 1995.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 12 899,00 12899.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky pre správy povodí OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 999,65 2999.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostiedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 3 919,00 3919.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 222,00 2222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý kyslý čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990,00 19990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 22 538,38 22538.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 4 010,00 4010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar 05/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660,00 11660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2 180,00 2180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 062,00 2062.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 2 840,00 2840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent Mesto Trnava 19 797,00 19797.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 303,37 28303.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 752,00 4752.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 09/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 915,00 17915.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 914,90 2914.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 398,31 4398.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 5 990,00 5990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby a drogéria Mesto Zlaté Moravce 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jar Štátny veterinárny a potravinový ústav 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 505,00 1505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovacie vozíky, vozik na vrecia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly, kefy a iné predmety Stredná odborná škola drevárska 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby a pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 803,90 803.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 14 999,42 14999.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 290,00 1290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 529,79 7529.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola informačných technológií 572,82 572.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000,00 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 970,00 3970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 756,50 756.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 637,73 637.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990,00 19990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby a drogéria Mesto Zlaté Moravce 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 930,00 1930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 685,00 1685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 2 233,63 2233.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 865,00 8865.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 410,00 2410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 550,00 3550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 3/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby určené na osobnú hygienu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 668,00 1668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 000,00 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie prostriedky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 895,04 3895.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 601,88 601.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 086,00 2086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 078,00 1078.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 741,68 1741.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 116,91 24116.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 6/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 13 447,40 13447.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace,hygienické a leštiace výrobky. Správa telovýchovných zariadeni 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 641,84 641.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 152,25 1152.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 6 053,75 6053.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre Mesto Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 740,00 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 417,04 417.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 879,01 4879.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 155 056,86 155056.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, hygienické a dezinfekčné prostriedky Materská škola 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 378,80 4378.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 485,00 1485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a leštiace výrobky. Správa telovýchovných zariadeni 3 550,00 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov - letná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 624,00 624.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 651,60 651.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 556,92 556.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie - prípravky na zimnú údržbu áut Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 295,10 295.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Spišská katolícka charita 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 820,00 1820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 613,50 613.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, hygienické a dezinfekčné prostriedky Materská škola 2 950,00 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 691,48 2691.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 19 000,00 19000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 665,00 665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 270,00 4270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky-komplet Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 399,00 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 10 120,32 10120.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 999,10 69999.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Turany 6 800,00 6800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 486,00 486.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 3 564,00 3564.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 498,00 3498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vrecia, toaletný papier, indulona Slovenské národné múzeum 210,00 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 2 980,00 2980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon väzby 4 300,00 4300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a materiál na upratovanie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 13 000,00 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 896,40 896.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 660,00 660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium V. B. Nedožerského 3 500,00 3500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 580,00 1580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 454,00 1454.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 223,00 1223.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 8 882,00 8882.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 387,80 31387.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 6 475,00 6475.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 441 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Zemko
Adresa:
Gejzu Dusíka 14 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Federič
Adresa:
Viktorínova 3 Zavar 91926
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dagmar Rovenská
Adresa:
Golianova 60 Trnava 91702
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Mach
Adresa:
Zápotočná Šaštín-Stráže 90841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Tibenská
Adresa:
Nová 307/38 Zeleneč 91921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Modrovičová
Adresa:
Pri Dolinke 17 Dolné Lovčice 91927
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Bobko
Adresa:
Jána Bottu Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Javorka
Adresa:
Alej 578 Šaštín-Stráže 90841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
7. Január 2019
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Dugovičová
Adresa:
Teodora Tekela 23 Trnava 91700
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Zemko
Adresa:
Gejzu Dusíka 14 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Romana Krajčovičová
Adresa:
Nerudova 2 Trnava 91702
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Františka Šottníková
Adresa:
Viktorínova 1 Zavar 91926
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2020
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Federič
Adresa:
Viktorínova 3 Zavar 91926
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kamila Gažová
Adresa:
Poľovnícka 5368/52 Biely Kostol 91934
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Tibenská
Adresa:
Nová 307/38 Zeleneč 91921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Fixek
Adresa:
Slnečná 7421/42A Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
21. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Javorka
Adresa:
Alej 578 Šaštín-Stráže 90841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
7. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Fixek
Adresa:
Slnečná 7421/42A Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Javorka
Adresa:
Alej 578 Šaštín-Stráže 90841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Tibenská
Adresa:
Nová 307/38 Zeleneč 91921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Zemko
Adresa:
Gejzu Dusíka 14 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Knapec
Adresa:
Čistonek 1434 Šaštín-Stráže 90841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Masarovič
Adresa:
Bulharská 38 Trnava 91702
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kamila Gažová
Adresa:
Poľovnícka 5368/52 Biely Kostol 91934
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dagmar Rovenská
Adresa:
Golianova 60 Trnava 91702
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Františka Šottníková
Adresa:
Viktorínova 1 Zavar 91926
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 16.07.2020 do: 2.08.2021

StiahniZáznam platný od: 21.01.2020 do: 16.07.2020

StiahniZáznam platný od: 7.01.2019 do: 21.01.2020

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 7.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×