Dodávateľ

Bluetech s.r.o.

Pacov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Bluetech s.r.o.

IČO: 49062557

Adresa: Žižkova 596, Pacov

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3056

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Máj 2020

Záznam platný do: 14. Máj 2023

Posledná zmena: 3. Máj 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 507 599,33 EUR 4 4
2017 2 389 233,33 EUR 6 6
2018 5 027 582,00 EUR 14 19
2019 7 100,00 EUR 1 1
2020 449 300,00 EUR 1 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 507 599,33 EUR 4 4
2017 2 389 233,33 EUR 6 6
2018 5 027 582,00 EUR 14 19
2019 7 100,00 EUR 1 1
2020 449 300,00 EUR 1 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 1 429 400,00 429400.00 EUR
Mesto Bardejov 2 733 749,33 733749.33 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 200 000,00 200000.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 265 500,00 265500.00 EUR
Mesto Vráble 1 199 800,00 199800.00 EUR
Mesto Topoľčany 3 588 350,00 588350.00 EUR
Mesto Tisovec 1 223 300,00 223300.00 EUR
Mesto Prievidza 1 665 000,00 665000.00 EUR
Mesto Brezno 2 220 733,33 220733.33 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 213 750,00 213750.00 EUR
Mesto Michalovce 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Kežmarok 3 449 300,00 449300.00 EUR
Mesto Ružomberok 2 773 250,00 773250.00 EUR
Mesto Handlová 2 352 550,00 352550.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 3 633 600,00 633600.00 EUR
Mesto Nováky 1 212 850,00 212850.00 EUR
Mesto Giraltovce 1 121 500,00 121500.00 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 215 416,00 215416.00 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 1 214 000,00 214000.00 EUR
Mesto Lučenec 1 174 166,00 174166.00 EUR
Obec Senné 1 143 850,00 143850.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 1 135 900,00 1135900.00 EUR
Mesto Šahy 1 214 850,00 214850.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kompostáreň Lučenec – doplnenie techniky Mesto Lučenec 219 625,00 219625.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obecné kompostovisko Senné - obstaranie techniky Obec Senné 216 181,00 216181.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mestská kompostáreň Rudov dvor Mesto Tisovec 444 220,00 444220.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup technického zariadenia pre projekt - Rozšírenie triedeného zberu BRKO v meste Poprad Mesto Poprad 429 400,00 429400.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 580 750,00 1580750.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie Mesto Ružomberok 1 693 650,00 1693650.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy Mesto Šahy 245 400,00 245400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické a technologické zariadenie Giraltovce Mesto Giraltovce 342 592,00 342592.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - technické vybavenie Mesto Prievidza 2 028 355,00 2028355.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Handlová Mesto Handlová 672 940,00 672940.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky Mesto Nováky 451 534,00 451534.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Doplnenie techniky do kompostárne SLUŽBA mestský podnik Stropkov 610 575,00 610575.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry - technické a technologické zariadenie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 517 586,00 517586.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické a technologické zariadenie Mesto Kysucké Nové Mesto 1 692 867,00 1692867.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO Mesto Brezno 790 183,00 790183.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zber a zhodnocovanie BRO v Meste Kolárovo - technické vybavenie Mesto Kolárovo 723 400,00 723400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Bardejov 1 757 906,00 1757906.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY TEKOS,spol. s r.o. 956 920,00 956920.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Nové zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mesto Michalovce 230 000,00 230000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zefektívnenie triedeného zberu Mesto Bardejov 244 200,00 244200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia zabezpečenia triedeného zberu Mesto Vráble 244 000,00 244000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Triedený zber odpadu Mesto Brezno 244 800,00 244800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na triedený odpad Mesto Liptovský Mikuláš 244 800,00 244800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie na spracovanie BRO Mesto Topoľčany 592 040,00 592040.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Šikmý pásový dopravník Mesto Topoľčany 8 520,00 8520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Kežmarok – dodanie techniky Mesto Kežmarok 721 920,00 721920.0 EUR 2020 Tovary Áno 3

bluetech@bluetech.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vlastimil Kamír
Adresa:
Borová 44 Chvalšiny 381 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Kamír
Adresa:
Na Blatech 19 Pacov 395 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jiří Kamír
Adresa:
Proseč 8 Pošná 395 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jiří Kamír
Adresa:
Proseč 8 Pošná 395 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Kamír
Adresa:
Na Blatech 19 Pacov 395 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Kamír
Adresa:
Borová 44 Chvalšiny 381 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
WISE3 s. r. o.
Adresa:
Kalinčiakova 33A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Meno:
Nechala & Co. s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do: 18.02.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×