Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124

Adresa: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/9-PO-C4029

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. September 2019

Záznam platný do: 14. September 2022

Posledná zmena: 26. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 328 038,00 EUR 6 6
2014 5 261 883,00 EUR 4 4
2015 44 440 995,00 EUR 8 8
2016 11 199 341,80 EUR 7 7
2017 23 179 134,95 EUR 10 12
2018 19 291 539,33 EUR 15 15
2019 12 132 614,49 EUR 8 8
2020 4 254 969,40 EUR 7 7
2021 12 643 237,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 261 883,00 EUR 4 4
2015 43 176 165,00 EUR 6 6
2016 6 897 414,80 EUR 9 9
2017 17 767 810,95 EUR 13 13
2018 19 040 379,33 EUR 12 14
2019 19 562 428,49 EUR 10 10
2020 4 790 045,40 EUR 9 9
2021 10 616 862,00 EUR 3 3
2022 5 618 764,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 10 916,66 10916.66 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 53 842 200,00 53842200.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 500 000,00 500000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 26 988 510,00 26988510.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 18 296,00 18296.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 5 5 481 109,00 5481109.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 7 941,66 7941.66 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 328 038,00 328038.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 2 112 592,00 2112592.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 1 206 970,90 1206970.90 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 227 120,95 227120.95 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 10 186,40 10186.40 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 34 859 100,00 34859100.00 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 22 250,00 22250.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 1 299 976,00 1299976.00 EUR
Výskumná agentúra 5 19 705,40 19705.40 EUR
SPP - distribúcia, a.s. 3 5 796 840,00 5796840.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Predaj a distribúcia dialničných nálepiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. od 0,00 do 0,00 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Univerzálna poštová služba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 500 000,00 5500000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Univerzálna poštová služba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 000 000,00 5000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 8 241,00 8241.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus Slovenská pošta, a.s. 707 587,00 707587.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poštové služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 296,00 18296.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3 611,00 3611.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Univerzálne poštové služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 859 100,00 24859100.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 9 371,00 9371.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poštové služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 600 786,00 8600786.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Doručenie dokladov ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 536 000,00 4536000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 490 755,00 490755.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 203 297,00 4203297.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 256 589,00 1256589.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Doručovateľské služby - zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 360 000,00 360000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Univerzálna poštová služba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 800 000,00 5800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poštové služby pre úrad MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500 000,00 500000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 477,00 14477.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poštové služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 348 252,00 11348252.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 21 998,00 21998.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 26 672,00 26672.0 EUR 2013 Služby Nie 1
POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22 369,00 22369.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Univerzálna poštová služba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 500 000,00 5500000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu SPP - distribúcia, a.s. 5 796 840,00 5796840.0 EUR 2017 Služby Nie 3
POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 279,00 9279.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 804 000,00 6804000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Posielanie balíkových zásielok Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka tlače, on-line prístupov k digitálnym médiám a elektronickým médiám pre ÚV SR alebo ekvivalent Úrad vlády Slovenskej republiky 13 516,13 13516.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Distribúcia Radničných novín Mesto Banská Bystrica 12 338,00 12338.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Posielanie balíkových zásielok Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 29 300,00 29300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka tlače, on-line prístupov k digitálnym médiám a elektronickým médiám Úrad vlády Slovenskej republiky 14 754,85 14754.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručovateľské služby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 260,00 7260.0 EUR 2017 Služby Áno 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 15 232,30 15232.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Časopisy a noviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 19 999,40 19999.4 EUR 2017 Služby Áno 1
Posielanie balíkových a listových zásielok Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 37 000,00 37000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 9 650,00 9650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doručovateľské služby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 120,00 9120.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 789,00 42789.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Univerzálna poštová služba Národné centrum zdravotníckych informácií 800 000,00 800000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Časopisy a noviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 800,00 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 19 999,90 19999.9 EUR 2018 Služby Áno 1
Posielanie balíkových a listových zásielok Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 37 490,00 37490.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie univerzálnej poštovej služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 200 000,00 5200000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
UNIVERZÁLNE POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10 000 000,00 10000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 032,00 23032.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Neuniverzálne poštové služby Národné centrum zdravotníckych informácií 264 299,70 264299.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 633 000,00 3633000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania univerzálnej poštovej služby v r.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 9 530,00 9530.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Doručovateľské služby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 17 800,00 17800.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Posielanie balíkových a listových zásielok Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 56 590,00 56590.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 10 100,00 10100.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 338 669,00 338669.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Neuniverzálne poštové služby Národné centrum zdravotníckych informácií 224 066,88 224066.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 417 162,00 417162.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kuriérske služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 999,00 14999.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Posielanie balíkových a listových zásielok Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 57 900,00 57900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie doručovateľských služieb – preprava dokladov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 402 960,00 402960.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 10 200,00 10200.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 2020 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 592 389,00 592389.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania univerzálnej poštovej služby v r.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 371 634,00 371634.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 406 782,00 406782.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poštové služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 024 473,00 7024473.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie finančnej pomoci pre seniorov prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 112 592,00 2112592.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie univerzálnej poštovej služby v r.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 506 172,00 3506172.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7773 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Ľupták PhD.
Adresa:
Družstevná 3 Banská Štiavnica 969 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Boris Katuščák
Adresa:
Štiavnické Bane 220 Štiavnické Bane 969 81
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Mindek
Adresa:
Javorová 38 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
15. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Elena Hegerová PhD.
Adresa:
Na Zábave 9 Banská Bystrica 974 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Norbert Polievka
Adresa:
Tajov 327 Tajov 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Šimková
Adresa:
Planckova 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Norbert Polievka
Adresa:
Tajov 327 Tajov 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
René Kubiš
Adresa:
Krátka 1B Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Helexa
Adresa:
Štúrova 64 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Kiss
Adresa:
Krásna 3 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Mikuš
Adresa:
Hálová 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
20. November 2018
Záznam do:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Mária Čiripová
Adresa:
Olivová 3 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
20. November 2018
Záznam do:
29. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský PhD.
Adresa:
Dolná 70 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Brezničan
Adresa:
Komenského 342/10 Dolné Vestenice 97223
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2019
Záznam do:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Húževka
Adresa:
Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
3. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloslav Mészáros
Adresa:
Geologická 36 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
20. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Milan Kračún
Adresa:
Komenského 71 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
20. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. František Michvocík
Adresa:
Gercenova 29 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kapusta
Adresa:
Rezedova 26 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Gálik MBA
Adresa:
Hlaváčiková 35 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivana Piňosová
Adresa:
Ul. 29.augusta 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. MBA Róbert Gálik
Adresa:
Hlaváčikova 35 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloslav Mészáros
Adresa:
Geologická 36 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Šimková
Adresa:
Planckova 1210/4 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivana Piňosová
Adresa:
29.augusta 15 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kapusta
Adresa:
Rezedova 26 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. František Michvocík
Adresa:
Gercenova 29 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Milan Kračún
Adresa:
Komenského 71 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Škrabák
Adresa:
Skuteckého 30 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2021 do: 8.02.2021

StiahniZáznam platný od: 29.06.2020 do: 15.01.2021

StiahniZáznam platný od: 5.02.2020 do: 29.06.2020

StiahniZáznam platný od: 3.01.2019 do: 5.02.2020

StiahniZáznam platný od: 20.11.2018 do: 3.01.2019

StiahniZáznam platný od: 6.08.2018 do: 20.11.2018

StiahniZáznam platný od: 30.05.2017 do: 6.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×