Dodávateľ

JASPI s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JASPI s.r.o.

IČO: 45725241

Adresa: M. R. Štefánika 1250, Revúca

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9930

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Február 2019

Záznam platný do: 22. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 165 944,00 EUR 1 2
2015 457 561,00 EUR 7 11
2016 6 483 696,66 EUR 26 26
2017 94 496,00 EUR 4 4
2020 67 908,00 EUR 4 7
2021 8 028,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 542 401,00 EUR 6 10
2016 5 907 758,66 EUR 15 16
2017 342 001,00 EUR 8 8
2018 181 698,00 EUR 4 4
2019 226 201,00 EUR 4 4
2020 69 546,00 EUR 5 8
2021 8 028,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 6 995 796,00 6995796.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 75 800,00 75800.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 85 496,00 85496.00 EUR
Technické služby Brezno 7 111 375,00 111375.00 EUR
ZAHORKA 1 9 166,66 9166.66 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 244,00 24244.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 709,00 220709.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 278028.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča - I. Q 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 902,00 77902.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 334141.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 292255.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 166,00 32166.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 249547.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 214674.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 321492.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 496632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 493312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 207111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónová zmes Technické služby Brezno 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka štrkov ZAHORKA 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónová zmes Technické služby Brezno 13 600,00 13600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Technické služby Brezno 11 900,00 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
I. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 26 500,00 26500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina II. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 42 500,00 42500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina III. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 34 000,00 34000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Technické služby Brezno 21 575,00 21575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Technické služby Brezno 21 575,00 21575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
5. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Technické služby Brezno 21 575,00 21575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 618927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 520788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 265095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 239 411,00 239411.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 20 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 13 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 495,00 6495.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Technické služby Brezno 22 000,00 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

transtav@transtav.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Čupka
Adresa:
M. Bodického 1521 Revúca 05001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Hanuštiak
Adresa:
Revúčka 152 Revúca 05001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
17. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Hanuštiak
Adresa:
Revúčka 152 Revúca 05001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Sidor a partneri, s. r. o.
Adresa:
Železničná 4/A Hlohovec 92001
Meno:
JUDr. Vladimír Sidor
Adresa:
Železničná 4/A Hlohovec 920 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.10.2018 do: 11.03.2020

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 17.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×