Dodávateľ

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

IČO: 31721401

Adresa: Krivá 23, Košice - mestská časť Juh

Registračné číslo: 2019/12-PO-A229

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. December 2019

Záznam platný do: 22. December 2022

Posledná zmena: 20. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 462,00 EUR 2 2
2015 7 378,00 EUR 2 2
2016 5 589 815,00 EUR 5 5
2017 631 746,00 EUR 8 8
2019 1 216 239,00 EUR 6 6
2020 1 317 932,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 599,00 EUR 1 1
2015 4 365,00 EUR 2 2
2016 5 588 341,00 EUR 5 5
2017 333 580,00 EUR 2 2
2018 175 872,00 EUR 4 4
2019 1 270 170,00 EUR 5 5
2020 1 394 645,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 5 605 655,00 5605655.00 EUR
Mesto Košice 1 197 637,00 197637.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 15 2 968 280,00 2968280.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 278028.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 439309.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 249547.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 214674.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 800 957,00 2800957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 308 685,00 308685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 225 153,00 225153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 248 727,00 248727.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 448 086,00 448086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 257 475,00 257475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 121 023,00 121023.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 443 492,00 443492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 352 158,00 2352158.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 52 634,00 52634.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31 525,00 31525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 273,00 13273.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III.etapa, 2.stavba Mesto Košice 197 637,00 197637.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 71 065,00 71065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň – Trnavská, Topoľčianska a Zvolenská oblasť Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 449 923,00 2449923.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 21 155,00 21155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421905651970


kds@kds.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 135 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Šimoňak
Adresa:
Vonkajší Červený breh 4 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Krafčík
Adresa:
Berlínska 30 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Valeria Šimoňaková
Adresa:
Vonkajší Červený breh 4 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Šimoňák
Adresa:
Vonkajší Červený Breh 4/1494 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Valeria Šimoňáková
Adresa:
Vonkajší Červený Breh 4/1494 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Krafčík
Adresa:
Berlínska 30 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vojtech Petty
Adresa:
Hlavná 98 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.03.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×