Dodávateľ

PAPERA s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PAPERA s.r.o.

IČO: 46082182

Adresa: Čerešňová 17, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/10-PO-C4212

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Október 2019

Záznam platný do: 7. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 841 553,00 EUR 13 13
2016 123 967,88 EUR 19 19
2017 387 923,47 EUR 15 15
2018 86 523,23 EUR 3 3
2019 90 679,79 EUR 1 1
2020 2 983,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 465 786,00 EUR 3 3
2016 291 750,88 EUR 23 23
2017 550 187,47 EUR 19 19
2018 132 243,23 EUR 5 5
2019 90 679,79 EUR 1 1
2020 2 983,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 390,83 390.83 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 841 633,00 841633.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 990,00 990.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 784,43 784.43 EUR
Košický samosprávny kraj 1 11 999,99 11999.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 300,00 300.00 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 164,99 164.99 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 38 301,16 38301.16 EUR
Mesto Košice 1 0,00 0.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 395,60 395.60 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 320 875,14 320875.14 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 112,50 112.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 633,33 633.33 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 340,00 340.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 2 983,67 2983.67 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0,00 0.00 EUR
Obec Vyšná Sitnica 1 80,00 80.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 107,50 107.50 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 25,00 25.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 312 076,90 312076.90 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 107,50 107.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 222,50 222.50 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 28,00 28.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 079,00 1079.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za II. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 868,00 3868.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 944,00 52944.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 713,00 25713.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 922,00 41922.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 419 996,00 419996.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 589,00 48589.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 537,00 40537.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 677,00 44677.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup kancelárskych potrieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 90 383,00 90383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom zariadení na tlač, kopírovanie, faxovanie a skenovanie dokumentov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 129 600,00 129600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 913,00 56913.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 989,00 29989.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 685,00 30685.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 736,00 31736.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 984,00 13984.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Hanušovce nad Topľou 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viazacia PES páska Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 432,00 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stohovateľná stolička Obec Vyšná Sitnica 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske otočné kreslo na dlhodobé sedenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 214,40 1214.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 360,90 17360.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické kolobežky Mesto Košice 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 34,00 34.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych stoličiek Krajská prokuratúra v Prešove 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 161 188,37 161188.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Fellowes 60Cs LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 20 616,60 20616.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plánovacia tabuľa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 153,00 153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Obec Streda nad Bodrogom 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36 669,72 36669.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 928,00 23928.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky-Klip rámik so závesnými klipami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 74,48 74.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 18 631,34 18631.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 303,00 6303.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109 014,00 109014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovač štítkov Technická univerzita v Košiciach 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 283,24 283.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 492,14 492.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36 512,40 36512.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354,00 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 103 226,40 103226.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovová kartotéka pre závesné kapsy A4, 4 jednoradové zásuvky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 461,50 461.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 108 816,00 108816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 580,80 3580.8 EUR 2020 Tovary Nie 1http://www.papera.sk


+421484716757

+4214847167857


petra.libicova@papera.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 107 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Vetr
Adresa:
Jana Wericha 9 Svitavy 56802
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monika Betlachová
Adresa:
Jana Wericha 9 Svitavy 56802
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monika Betlachová
Adresa:
Jana Wericha 9 Svitavy 56802
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Vetr
Adresa:
Jana Wericha 9 Svitavy 56802
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×