Dodávateľ

COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COPY PRINT GROUP, a.s.

IČO: 45310106

Adresa: Bojnická 3, Bratislava

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4348

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. September 2020

Záznam platný do: 3. September 2023

Posledná zmena: 4. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 252 350,00 EUR 1 1
2015 308 110,00 EUR 1 1
2016 247 663,06 EUR 113 113
2017 279 536,68 EUR 39 39
2018 269 468,11 EUR 65 65
2019 82 650,77 EUR 45 45
2020 382 174,63 EUR 45 45
2021 33 560,48 EUR 8 8
2022 118 125,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 560 460,00 EUR 2 2
2016 247 663,06 EUR 113 113
2017 279 536,68 EUR 39 39
2018 269 468,11 EUR 65 65
2019 82 650,77 EUR 45 45
2020 382 174,63 EUR 45 45
2021 33 560,48 EUR 8 8
2022 118 125,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 82 797,82 82797.82 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 243,99 243.99 EUR
Slovenská správa ciest 4 111 327,50 111327.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 2 006,99 2006.99 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 85 000,00 85000.00 EUR
Mesto Žilina 2 3 056,67 3056.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 630,00 630.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 1 191,67 1191.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 702,50 702.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 308,33 1308.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 8 151,20 8151.20 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 1 264,17 1264.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 3 072,00 3072.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 8 900,00 8900.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 240,00 240.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 3 358,33 3358.33 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 1 665,82 1665.82 EUR
Mesto Medzilaborce 1 1 173,33 1173.33 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 284 000,00 284000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 805,00 805.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 21 859,08 21859.08 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 5 61 864,99 61864.99 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 5 724,17 5724.17 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 5 998,33 5998.33 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 17 500,00 17500.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 4 166,67 4166.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 31 20 759,05 20759.05 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 4 548,99 4548.99 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 408,33 408.33 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 2 875,00 2875.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 364,00 364.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 5 333,33 5333.33 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 635,40 635.40 EUR
Okresný súd Nitra 4 4 565,80 4565.80 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 2 866,67 2866.67 EUR
Mesto Trstená 1 148,00 148.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 27 900,00 27900.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 180,83 180.83 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 185,00 185.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 9 598,00 9598.00 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 119 270,00 119270.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 268,17 1268.17 EUR
Mesto Fiľakovo 1 462,02 462.02 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 51 420,66 51420.66 EUR
Mesto Senica 1 341,67 341.67 EUR
Mesto Nové Zámky 2 5 120,83 5120.83 EUR
Slovenské národné múzeum 3 3 336,00 3336.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 720,00 720.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 545,50 545.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 3 210,00 3210.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 8 219,50 8219.50 EUR
Mesto Senec 4 880,83 880.83 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 20 010,83 20010.83 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 250,00 1250.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 244,17 244.17 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 262,50 262.50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 708,33 1708.33 EUR
Mesto Pezinok 2 791,67 791.67 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 2 920,83 2920.83 EUR
IUVENTA 2 4 249,16 4249.16 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 473,33 473.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 104,17 1104.17 EUR
Mesto Kežmarok 1 4 239,90 4239.90 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1 656,20 1656.20 EUR
Mesto Hlohovec 5 3 754,84 3754.84 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 279,92 279.92 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 6 5 164,29 5164.29 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 2 953,50 2953.50 EUR
Obec Novoť 1 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 833,33 833.33 EUR
Obec Semerovo 1 58,00 58.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 236,66 236.66 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 2 7 633,33 7633.33 EUR
Obec Lužianky 1 140,00 140.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 383,00 383.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 3 109,40 3109.40 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 4 791,67 4791.67 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 1 825,00 1825.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 1 291,67 1291.67 EUR
Obec Brusno 1 190,00 190.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 1 383,33 1383.33 EUR
Krajský súd v Nitre 3 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 666,67 666.67 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 240,00 4240.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 375,00 375.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 916,67 916.67 EUR
Spojená škola 1 197,02 197.02 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 4 175,00 4175.00 EUR
Okresný súd Zvolen 2 2 970,83 2970.83 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 270,83 270.83 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 1 166,00 166.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 544,17 544.17 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 290,03 290.03 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 087,50 1087.50 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 3 7 091,65 7091.65 EUR
Mesto Hriňová 1 12 408,33 12408.33 EUR
Okresný súd Brezno 1 1 625,00 1625.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 67 357,85 67357.85 EUR
Základná škola 1 220,00 220.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 3 845,00 845.00 EUR
Obec Prašice 1 58,02 58.02 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 8 231,67 8231.67 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 10 791,67 10791.67 EUR
STIKEN, s.r.o. 1 252 350,00 252350.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 76,00 76.00 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 733,33 733.33 EUR
Výpočtové stredisko SAV 1 740,00 740.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 1 875,00 1875.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 107,50 107.50 EUR
Bc. Peter Kočalka - TICONY 1 308 110,00 308110.00 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 3 195,84 195.84 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 400,00 400.00 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 791,66 791.66 EUR
Stredná odborná škola 1 40,50 40.50 EUR
MEDIMEX, spol. s r.o. 2 117 860,00 117860.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 7 075,00 7075.00 EUR
Obec Kojatice 1 248,00 248.00 EUR
Okresný súd Bratislava IV 2 3 015,04 3015.04 EUR
SMM Holíč s.r.o. 1 58,00 58.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 178,00 178.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 083,33 1083.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 969,00 14969.00 EUR
Dopravná akadémia 1 180,00 180.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 916,67 916.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 120,83 120.83 EUR
Ústav merania SAV 3 694,14 694.14 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 636,00 636.00 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 3 166,67 3166.67 EUR
Domov sociálnych služieb 1 388,50 388.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 566,67 566.67 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 1 812,50 1812.50 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 308,33 308.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 62,00 62.00 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 6 415,83 6415.83 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 5 250,00 5250.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 100,83 100.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 365,02 365.02 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 826,67 826.67 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 1 230,00 1230.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 2 583,33 2583.33 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 319,99 319.99 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 2 411,00 411.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 833,33 833.33 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 361,95 361.95 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 150,00 150.00 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 956,67 956.67 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 283,33 283.33 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 95,00 95.00 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 332,00 332.00 EUR
VÚEZ, a.s. 1 65,00 65.00 EUR
Okresný súd Trnava 1 0,00 0.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 858,33 858.33 EUR
Mestská knižnica Ružomberok 1 341,67 341.67 EUR
Centrum právnej pomoci 3 34 078,14 34078.14 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 046,67 1046.67 EUR
Okresný súd Lučenec 1 1 541,67 1541.67 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 2 179,90 2179.90 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 1 249,00 249.00 EUR
Okresný súd 1 2 365,83 2365.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 998,98 998.98 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technologická inovácia polygrafickej výroby pre STIKEN, s.r.o. STIKEN, s.r.o. 252 350,00 252350.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka pracoviska inovatívnych tlačiarenských výrobných technológií s dodávkou hardvérových výrobných zariadení a softvéru Bc. Peter Kočalka - TICONY 308 110,00 308110.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárska laserová čiernobiela tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M401dne alebo ekvivalent Dopravná akadémia 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox WorkCentre 7220S alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
180 kusov laserových, čiernobielych tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 440,00 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia (HP Color LaserJet Enterprise M552dn alebo kompatibilné) Najvyšší súd Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický falcovací stroj DocuFold, alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 348,00 9348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 34 970,40 34970.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom 3 ks multifunkčných laserových zariadení na tlač, sken a kopírovanie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčný kopírovací stroj (CANON imageRUNNERADVANCE 4225i alebo ekvivalent) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných farebných tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 16 560,00 16560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M402d Okresný súd Bratislava II 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Č/B Laserové multifunkčné zariadenie A4, duplexná tlač, kopírovanie a skenovanie A4, LAN Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 470,00 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom farebného laserového multifunkčného zariadenia a s tým súvisiace služby Mesto Hriňová 35 850,00 35850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Domov sociálnych služieb 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 914,00 914.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 394,00 394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Novoť 68,00 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Pro 400 M402d. Okresný súd Nitra 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 14 070,00 14070.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne tlačiarne HP Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Obec Brusno 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier VÚEZ, a.s. 92,00 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Zlaté Moravce 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 953,00 953.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 325,00 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčného kopírovacieho zariadenia a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 32 882,40 32882.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie so štartovacím tonerom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 366,73 366.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 504,00 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela multifunkčná tlačiareň A3/A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň čiernobiela Národné lesnícke centrum (NLC) 393,25 393.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 73,00 73.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJetPro M477fdn CF378A Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro 500 color M570dn alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 498,00 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie čierno - biele formát A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 366,00 12366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468,00 468.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox WorkCentre 7845i alebo ekvivalent Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294,00 294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw JetIntelligence alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier biely Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier do rozmnožovacích a kopírovacích strojov a tlačiarní Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Gymnázium Antona Bernoláka 361,00 361.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných farebných tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 16 044,00 16044.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 320,00 46320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color Laser JetPro M477 fdw CF379A Mestská knižnica Ružomberok 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 977,00 1977.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Krajský súd v Banskej Bystrici 4 579,00 4579.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 995,00 995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Mesto Nové Zámky 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 191,90 2191.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier SMM Holíč s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Okresný súd Nitra 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom farebnej veľkoformátovej atramentovej tlačiarne a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 23 844,00 23844.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 332,00 332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenský stroj Centrum vedecko-technických informácií SR 38 550,00 38550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 459,90 459.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 561,66 9561.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia, náhradné veľkokapacitné tonery a tlačiarne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 155 747,67 155747.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Spišské Vlachy 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technická inšpekcia, a.s. 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Spojená škola 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432,00 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 597,50 597.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 448,00 448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne fotovalce/optické valce, tonerové náplne do digitálnych produkčných zariadení XEROX Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 827,00 3827.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 215,00 215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň -Prenájom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 84 000,00 84000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 228,00 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové farebné multifunkčné zariadenie Národné lesnícke centrum (NLC) 398,00 398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
FUJITSU Scanner fi-7160; Post Imprinter fi-718PR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 113,60 4113.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 53 304,96 53304.96 EUR 2017 Služby Nie 1
XEROX WorkCentre 5335 alebo ekvivalent Okresný súd Banská Bystrica 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 465,00 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 912,00 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 288,00 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KAncelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 499,88 1499.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň -Prenájom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň - tlačiareň/skener/kopírka Národný ústav reumatických chorôb 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení Slovenská správa ciest 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 687,00 1687.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná monochromatická laserová tlačiareň A3 Centrum právnej pomoci 20 397,17 20397.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň pre firemné prostredie a spotrebný materiál. Ústav polymérov SAV 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF735Cx alebo ekvivalent Mesto Senica 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP LaserJet Pro M402dn Mesto Spišská Nová Ves 6 200,00 6200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie 2 ks vrátane tonerov Mesto Kežmarok 5 088,00 5088.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kojatice 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 2018 Ipeľská Kotlina - Novohrad 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 270,00 15270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52,00 52.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 750,00 5750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 325,00 4325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maintenance kity a originálne tonery do tlačiarní s výmenou Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14 970,00 14970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M426fdw Štátny veterinárny a potravinový ústav 336,00 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 148,00 1148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 046,00 1046.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava a údržba produkčných digitálnych tlačových zariadení XEROX Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 660,00 8660.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 681,00 9681.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie, laser, A4, obojstranná tlač, kopírka a sken Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka multifunkčných zariadení, PC monitorov a príslušenstva k výpočtovej technike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 24 536,60 24536.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Banská Bystrica 7 980,00 7980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie A3, čiernobiela tlač Okresný súd Žiar nad Hronom 11 888,00 11888.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Žiar nad Hronom 5 308,00 5308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie A3, čiernobiela tlač Okresný súd Zvolen 5 944,35 5944.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň značky Xerox WorkCentre 3335V_DNI alebo ekvivalent vrátane originálneho tonera na 15000 strán IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 343,17 343.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie A3, čiernobiela tlač Okresný súd 5 944,00 5944.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 681,00 9681.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia IUVENTA 5 520,00 5520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyocera TASKalfa 4052ci alebo ekvivalent Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Rimavská Sobota 5 300,00 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A4 ČB, duplex, sieť Okresný súd Zvolen 872,60 872.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Lučenec 2 659,00 2659.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Brezno 2 658,00 2658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NOVÁ čiernobiela duplexná sieťová tlačiareň Krajská prokuratúra v Prešove 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná monochromatická laserová tlačiareň A3 Centrum právnej pomoci 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laserové multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenia 3ks Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská správa ciest 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovacie zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 056,00 1056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne kopírovacie zariadenie na farebnú a čiernobielu sieťovú tlač do formátu A3 a kopírovanie do formátu A3 (II.) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 000,00 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne kopírovacie zariadenie na farebnú a čiernobielu sieťovú tlač do formátu A3 a kopírovanie do formátu A3 (III.) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 950,00 11950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 735,15 2735.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Lexmark Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 129,08 129.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup Kofax Expres Desktop 3.1 - 2 licencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193,00 1193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páková rezačka papiera Slovenské národné múzeum 308,00 308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skenery s funkciami – kopírky - tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova tlačiarenských zariadení 2018 Slovenská správa ciest 98 000,00 98000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 80g formát A4 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Canon imageRUNNER C1325iF Výpočtové stredisko SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 198,00 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 751,20 33751.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Multifunkčné zariadenie Trenčiansky samosprávny kraj 1 698,21 1698.21 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ploter rezací Slovenské národné múzeum 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčný kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub 266 s obojstranným podávačom originálov Minolta DF-625 alebo kvalitatívne a funkčne zhodný ekvivalent Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 690,00 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia Slovenské národné múzeum 1 527,00 1527.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie IUVENTA 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná monochromatická laserová tlačiareň A3, III Centrum právnej pomoci 15 299,82 15299.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačové zariadenie pre SILK Národné centrum zdravotníckych informácií 3 693,00 3693.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040,00 1040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 319,18 319.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 041,67 1041.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 1ks Multifunkčného zariadenia Generálna prokuratúra SR 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň pre personálne oddelenie Mestská časť Bratislava - Dúbravka 585,00 585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 337,00 337.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kopírovacie zariadenie Konica Minolta bizhub C558 vrátane príslušenstva alebo kvalitatívne a funkčne zhodný ekvivalent Rada pre vysielanie a retransmisiu 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4-v-1, laserové, A4, farebné, obojstranné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 766,60 2766.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie Mestská časť Košice-Staré Mesto 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 545,00 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň a multifunkčné zariadenie Mesto Nové Zámky 745,00 745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava a údržba produkčného digitálneho tlačového zariadenia XEROX Colour C75 Press Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň s profesionálnym finišerom pre tvorbu brožúr V1 + spinkovanie Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 2 615,99 2615.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná tlačiareň vrátane softvéru - Laserová tlačiareň, tonery a optické valce Trenčiansky samosprávny kraj 4 794,06 4794.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stolové multifunkčné zariadenie : farebné kopírovanie, farebná tlač, farebné skenovanie, fax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 727,00 1727.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátový disk, tlačiareň, switch ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 258,00 1258.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň + USB kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156,00 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb Rozhlas a televízia Slovenska 314 000,00 314000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 382,00 382.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generačná výmena MFZ 2019 Slovenská správa ciest 14 770,00 14770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie čierno-biele A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 308,01 4308.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové multifunkčné zariadenie : farebné kopírovanie, farebná tlač, farebné skenovanie, fax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 567,00 2567.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery domultifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Národné centrum zdravotníckych informácií 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň; HP LaserJet Pro MFP M477fdn Jetlntelligence alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP Color LaserJet Professional CP5225n alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plotra s náplňami Hlavné mesto SR Bratislava 3 010,00 3010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčných zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 864,11 864.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň s kopírovaním a so skenerom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 389,00 389.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428dw alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčných zariadení a tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 30 437,00 30437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 480,00 1480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčného zariadenia a súvisiace služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 992,00 1992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 535,10 535.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Noteboook a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 900,83 900.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom laserových multifunkčných zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 490,00 14490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 806,65 806.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 411,87 411.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení - vrátane kompletného servisného pokrytia, DODAVKY PAPIERA A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU. Trenčiansky samosprávny kraj 126 207,36 126207.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 284,47 284.47 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 1 717,68 1717.68 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zariadenie na tlač, náplne do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 022,78 1022.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, projektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 625,00 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atramentová multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
multifunkčná laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 241,00 241.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory, Tlačiarne, Skener, Multifunkčné zariadenia Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 056,00 3056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 246,00 246.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LaserJetManaged E60075 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 625,00 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na tlač - multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 251,47 251.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 352,00 352.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 156,00 156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 298,55 298.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 530,00 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná farebná, tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 504,00 504.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 349,00 349.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zberná nádobka na odpadový toner: 008R12990 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná, tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 364,02 1364.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 291,00 291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň pre EO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň pre PSO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 572,00 572.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 101,00 3101.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiaren HP LaserJet Pro MFP M428fdn (W1A29A#B19) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne počítačové vybavenie 4 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 236,00 4236.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň (6 kusov) Generálna prokuratúra SR 2 794,80 2794.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná atramentová tlačiareň Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Univerzitná knižnica v Bratislave 2 191,00 2191.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 600,00 8600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 367,78 367.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 200,00 5200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 56 990,00 56990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o. MEDIMEX, spol. s r.o. 213 372,00 213372.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Nákup IKT pre potreby SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 91 184,00 91184.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

petra.cervenkova@copy-print.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 574 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Petr Kufner
Adresa:
Hrubá Borša 216 Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kufner
Adresa:
Sabinovská 5 Bratislava 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslav Vincenec
Adresa:
Šancová 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×