Dodávateľ

CITYFOOD s.r.o.

Nové Zámky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CITYFOOD s.r.o.

IČO: 45510172

Adresa: 5, Rišňovce

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2471

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2020

Záznam platný do: 6. Marec 2023

Posledná zmena: 10. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 944 000,00 EUR 1 1
2016 732 276,00 EUR 9 9
2017 106 575,00 EUR 5 5
2018 224 772,17 EUR 10 10
2019 180 190,67 EUR 15 15
2020 44 884,83 EUR 6 6
2021 69 966,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 944 000,00 EUR 1 1
2016 717 582,00 EUR 8 8
2017 113 222,00 EUR 7 7
2018 219 228,17 EUR 8 8
2019 101 288,67 EUR 9 9
2020 127 369,83 EUR 10 10
2021 79 974,67 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 641 771,17 641771.17 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 009 400,00 1009400.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 368 872,00 368872.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 24 189,00 24189.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 8 40 030,00 40030.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 67 100,00 67100.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 64 300,00 64300.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 15 040,67 15040.67 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 62 600,00 62600.00 EUR
Ústav na výkon väzby 2 9 362,50 9362.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 672,00 22672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 615,00 17615.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mrazené výrobky (Potraviny) Univerzitná nemocnica Bratislava 670 000,00 670000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 129 700,00 1129700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555 562,00 555562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 309,00 13309.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 982,00 33982.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 119,00 30119.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 511,00 26511.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 926,00 20926.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 093,00 35093.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 110,00 27110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 390,00 29390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky (potraviny) Univerzitná nemocnica Bratislava 144 000,00 144000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pochutiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pochutiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 100,00 24100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
KORENINY, PRÍSADY A POCHUTINY Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pochutiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 700,00 27700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny, prísady a pochutiny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36 347,00 36347.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 625,00 52625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 825,00 23825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Akadémia Policajného zboru v Bratislave 120 000,00 120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 625,00 51625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 255,00 28255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 892,00 28892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 456 500,00 456500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 476,00 31476.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 346 403,00 346403.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 13 170,00 13170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 600,00 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 363,00 18363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 18 197,00 18197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary Ústav na výkon väzby 5 040,00 5040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 12 460,00 12460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 11 019,00 11019.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 16 664,00 16664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 22 793,00 22793.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 456 500,00 456500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 225,00 28225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 108 000,00 108000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 22 223,00 22223.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemiaky vákuovo balené - spracované Ústav na výkon väzby 9 451,20 9451.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 26 331,00 26331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

cityfood@cityfood.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Derčalík
Adresa:
Ružová 16 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. William Souron Gérard Kouton
Adresa:
Garbiarska 7 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Kéri
Adresa:
Jazdecká 1 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
12. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Derčalík
Adresa:
Ružová 16 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Kéri
Adresa:
Jazdecká 1 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Jánošková
Adresa:
Štefánikova 27 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 12.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×