Dodávateľ

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

IČO: 00156752

Adresa: P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-C9366

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Apríl 2020

Záznam platný do: 23. Apríl 2023

Posledná zmena: 28. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 999 920,00 EUR 1 1
2016 558 043,00 EUR 1 2
2018 1 087 782,00 EUR 2 3
2019 21 800,00 EUR 1 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 999 920,00 EUR 1 1
2016 558 043,00 EUR 1 2
2018 1 087 782,00 EUR 2 3
2019 21 800,00 EUR 1 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 18 500,00 18500.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 5 21 800,00 21800.00 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 558 043,00 558043.00 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 2 2 069 202,00 2069202.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zmluva o používaní Rozvodne 400 kV Gabčíkovo Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 558 043,00 558043.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu a geodetické merania na vodných stavbách – elektrárňach Slovenské elektrárne, a.s. 999 920,00 999920.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Práce a výkony technicko-bezpečnostného dohľadu Slovenské elektrárne, a.s. 1 069 282,00 1069282.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 81 670,00 81670.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 228 936,00 228936.0 EUR 2019 Služby Nie 5
+42160292351


info@vvb.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2039 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dávid Hlubocký
Adresa:
Levandulová 8231/37 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
17. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. David Hlubocký
Adresa:
Lamačská cesta 3/A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
28. August 2020
Záznam do:
17. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Kvocera
Adresa:
Bellova 2F Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
28. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Jurčík PhD.
Adresa:
Hliny 5 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tomáš Bumbál PhD.
Adresa:
Mateja Bela 4 Trenčín 91108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Kovalčík
Adresa:
Pod cintorínom 5502/9 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2018
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Penzešová
Adresa:
Agátová 17 Nitrianske Hrnčiarovce 95101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henrieta Šebeňová
Adresa:
Rudenkova 4 Žiar nad Hronom 96501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Stela Ištvánfyová
Adresa:
Janova Lehota Janova Lehota 96624
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dagmar Zmeková
Adresa:
Hurbanova 25 Senica 90501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Voleský
Adresa:
Za Lužinami 36 Praha 5 15500
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Kasana PhD.
Adresa:
Exnárova 21 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. David Hlubocký
Adresa:
Lamačská cesta 3/A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
10. Júl 2018
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alfréd Ilka
Adresa:
Turbínová 6 Gabčíkovo 93005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
12. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MSc. Erika Nováková MBA
Adresa:
Jána Rašu 465 Budmerice 90086
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
10. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tomáš Bumbál PhD.
Adresa:
Mateja Bela 4 Trenčín 91108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2018
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tomáš Bumbál PhD.
Adresa:
Mateja Bela 4 Trenčín 91108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Kvocera
Adresa:
Bellova 2F Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.08.2020 do: 17.09.2020

StiahniZáznam platný od: 30.01.2020 do: 28.08.2020

StiahniZáznam platný od: 12.12.2019 do: 30.01.2020

StiahniZáznam platný od: 27.08.2019 do: 12.12.2019

StiahniZáznam platný od: 10.01.2019 do: 27.08.2019

StiahniZáznam platný od: 10.07.2018 do: 10.01.2019

StiahniZáznam platný od: 29.05.2018 do: 10.07.2018

StiahniZáznam platný od: 3.01.2018 do: 29.05.2018

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 3.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×