Dodávateľ

SELVIT, spol. s r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SELVIT, spol. s r.o.

IČO: 36370053

Adresa: Tichá 15A/8560, Žilina

Registračné číslo: 2020/8-PO-E6061

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. August 2020

Záznam platný do: 17. August 2023

Posledná zmena: 18. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 120 193,99 EUR 12 14
2017 135 286,39 EUR 19 19
2018 290 320,78 EUR 24 24
2019 96 569,99 EUR 15 15
2020 202 212,89 EUR 15 15
2021 271 646,50 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 104 083,99 EUR 11 13
2017 151 396,39 EUR 20 20
2018 271 312,78 EUR 23 23
2019 115 577,99 EUR 16 16
2020 202 212,89 EUR 15 15
2021 271 646,50 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 258 266,59 258266.59 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 425,00 1425.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 77,50 77.50 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 23 000,00 23000.00 EUR
Mesto Trnava 1 3 330,00 3330.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 382,50 382.50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 160 000,00 160000.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 865,27 865.27 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 16 666,67 16666.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 17 827,00 17827.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 66,66 66.66 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 6 768,00 6768.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 1 208,33 1208.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 8 890,00 8890.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 12 325,00 12325.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 9 991,67 9991.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 183,17 183.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2 846,90 2846.90 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 6 581,67 6581.67 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 213 319,00 213319.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 2 699,00 2699.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 666,65 1666.65 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 6 741,66 6741.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 599,99 599.99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 660,00 2660.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 075,50 1075.50 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 3 333,33 3333.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 57 500,00 57500.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 5 280,00 5280.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 200,00 1200.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 7 458,33 7458.33 EUR
DHZ Pole 1 4 990,00 4990.00 EUR
Horská záchranná služba 4 202 787,00 202787.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 46,00 46.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 12 420,00 12420.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 527,50 1527.50 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 2 500,00 2500.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 491,32 491.32 EUR
Obec Plešivec 1 5 333,33 5333.33 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 51 900,00 51900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 870 720,00 1870720.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 611 075,00 611075.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 030,00 68030.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 342 375,00 342375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239 501,00 239501.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, demontáž a montáž súprav zvláštnych výstražných zvukových znamení a svetiel do motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša so sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 932,92 932.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetovacie nástavce s hrebeňovým piestom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291,50 291.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž výstražných svetelných a akustických zariadení pre vozidlá MsP-3 sady Mesto Banská Bystrica 6 340,00 6340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražná LED rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetovací piestový nástavec Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Revízie a štandartná údržba lekárskych prístrojov a zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 201,00 4201.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vyvažovacie závažie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 71,00 71.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúrkový vzorkovač typu Friedinger pre odber hĺbkových vzoriek vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup svetelného a zvukového signalizačného zariadenia. DHZ Pole 4 990,00 4990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický defibrilátor AED Plus + dospelé elktródy CPR -D Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 120,00 4120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prachovnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48,00 48.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tréningové zdravotnícke pomôcky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14 548,94 14548.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické majáky s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 3 660,00 3660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k defibrilátorom LIFEPAK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 916,82 17916.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka s funkčnou skúškou monitora/defibrilátora LIFEPAK. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
2717 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 87,90 87.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál a potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 466,00 466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fixačné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 766,00 766.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje na monitorovanie srdca Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipeta Eppendorf s nastaviteľným objemom 0.5 – 10 µl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria defibrilátora LIFEPAK 12 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 650,00 3650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika pre poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v horských oblastiach Horská záchranná služba 40 624,00 40624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria do AED defibrilátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 492,00 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie - rôzne Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 994,53 17994.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický externý defibrilátor Mesto Trnava 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke fixačné a podporné prostriedky Horská záchranná služba 58 044,00 58044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický externý defibrilátor -trenažér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 708,00 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvažovacie telieska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné zdravotné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 170,00 1170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický externý defibrilátor Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 6 285,60 6285.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a montáž vystražného svetelného a zvukového znamenia (maják) do motorového služobného vozidla Krajský súd v Banskej Bystrici 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky z plastu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 46,00 46.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika pre poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v horských oblastiach Horská záchranná služba 152 325,00 152325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné rádiostanice HYT TC 700P alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 600,00 17600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parafilm M Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou zdravotníckych prístrojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kelímok spaľovací Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvažovacie závažia pre automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický externý defibrilátor Prešovský samosprávny kraj 23 660,00 23660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oranžová LED svetelná rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pravidelná bezpečnostno technická kontrola zdravotníckych prístrojov ZOLL. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 240,00 6240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava zdravotníckeho prístroja - prenosný pľúcny ventilátor SIRIO S2/T. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou zdravotníckych prístrojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 722,00 2722.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostnotechnická kontrola / kalibrácia injekčných dávkovačov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 828,00 7828.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Národný onkologický ústav 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 910,00 7910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 371 260,00 371260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestná preprava exponátov výstavy do Etnografického múzea v Rige (Lotyšsko) a späť Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poloautomatický externý defibrilátor Univerzita Komenského v Bratislave 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícka taška Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 196,00 196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická kompresia hrudníka Horská záchranná služba 74 020,00 74020.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
vyvažovacie telieska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 606,48 606.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou elektrickej prenosnej odsávačky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 208,00 2208.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou AED defibrilátor Schiller FRED Easy. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 160,00 2160.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou zdravotníckych prístrojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Batéria pre jednokanálový injekčný dávkovač SINO SN-50C6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 280,00 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malý zdravotnícky batoh - ľadvinka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 979,00 7979.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvinovacie nosidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 172,00 11172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitné vozidlo pre DZS Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 52 750,00 52750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby a spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 830,00 1830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvinovacie nosidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 890,40 13890.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada končatinových EKG elektród Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 754,00 1754.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilátory Univerzitná nemocnica Bratislava 201 500,00 201500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostno-technická kontrola / kalibrácia infúznych dávkovačov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 110,00 12110.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kyslíková fľaša s ventilom pre medicinálny kyslík. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 200,00 16200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
EKG simulátor a EKG prenosný prístroj Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický externý defibrilátor Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 740,00 1740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou zdravotníckych prístrojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 059,20 2059.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 775,27 775.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Telemetrická súprava na sledovanie dravca. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 968,00 4968.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 671,80 1671.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou elektrickej prenosnej odsávačky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720,00 720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou AED defibrilátor Schiller FRED Easy. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 440,00 1440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektródy nalepovacie pre defibrilátor QUIK-COMBO. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 148,20 3148.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilátor Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 835,00 1835.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pulzný oxymeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95,00 95.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sanitné vozidlo Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 79 639,60 79639.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
EKG prístroj 12-zvodový Obec Plešivec 8 040,00 8040.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup náhradných dielov na FEDERAL SIGNAL VAMA Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900,00 213900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4215689416


selvit@selvit.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 151 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Seleš
Adresa:
Oravská 2 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Janka Selešová
Adresa:
Antona Bielka 23 Žilina - Bytčica 01009
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Janka Selešová
Adresa:
Antona Bielka 23 Žilina - Bytčica 01009
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Seleš
Adresa:
Stodolova 12 Žilina 01015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004
Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 5.12.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×