Dodávateľ

TENEX SERVIS, s.r.o.

Lieskovec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Team TENEX s.r.o.

IČO: 36040461

Adresa: Lieskovská cesta 1078/16, Zvolen

Registračné číslo: 2019/5-PO-F557

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Máj 2019

Záznam platný do: 28. Máj 2022

Posledná zmena: 11. Máj 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 16 666,00 EUR 1 1
2016 19 999,33 EUR 2 2
2017 2 770,00 EUR 1 1
2018 9 265,00 EUR 5 5
2019 59 149,08 EUR 36 36
2020 53 385,25 EUR 16 16
2021 16 624,88 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 16 666,00 EUR 1 1
2016 19 999,33 EUR 2 2
2017 2 770,00 EUR 1 1
2018 9 265,00 EUR 5 5
2019 59 149,08 EUR 36 36
2020 53 385,25 EUR 16 16
2021 16 624,88 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 47 819,16 47819.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 483,33 1483.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 5 250,00 5250.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 12 200,00 12200.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 9 729,17 9729.17 EUR
Mesto Partizánske 1 333,33 333.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 155,00 155.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 950,00 950.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 5 900,00 5900.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 3 991,67 3991.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 2 237,50 2237.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 2 770,00 2770.00 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 16 094,03 16094.03 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 250,00 1250.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 918,34 5918.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 7 607,91 7607.91 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 6 722,29 6722.29 EUR
Domov sociálnych služieb 1 3 333,33 3333.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 8 494,99 8494.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 766,67 766.67 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 708,34 708.34 EUR
Školský internát 1 3 225,00 3225.00 EUR
Stredná odborná škola 1 4 980,00 4980.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 228,24 228.24 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 1 407,92 407.92 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 2 416,67 2416.67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 105,83 105.83 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 5 000,00 5000.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 9 530,00 9530.00 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 2 1 561,65 1561.65 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 379,17 379.17 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 60,00 60.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 6 250,00 6250.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Padákový materiál a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 317 283,00 317283.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Padákový materiál a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 537 666,00 2537666.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Profesionálna priemyselná práčka odpružená s vysokým stupňom odstreďovania FX 180 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žehliaca súprava Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 3 327,00 3327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šijacie stroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 918,46 918.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka Centrum sociálnych služieb - DEMY 5 124,00 5124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 7 896,00 7896.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Primus FX180 alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 6 800,00 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny bubnový sušič bielizne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselný ramenový jednoihlový šijací stroj Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mechanický uzávierkovací stroj (ríglikovací stroj) Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 685,00 2685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bytový textil a doplnky pre školský internát Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 039,20 29039.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachty, Posteľná bielizeň Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 992,00 1992.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 356,00 1356.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachty napínacie s gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 487,50 6487.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 528,19 528.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 157,49 157.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,85 1350.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 374,18 2374.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné, hygienické a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 958,41 2958.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 710,65 710.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 14 900,00 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 922,94 5922.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 970,00 1970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 368,40 1368.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 100,00 8100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby do dávkovačov TORK Základná škola Jozefa Horáka 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 817,52 3817.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prach Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 005,00 2005.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 194,00 1194.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prach Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov 2020 Stredná odborná škola 7 100,00 7100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šijacie stroje a potreby pre šijaciu dielňu Spojená škola internátna Prakovce 1 094,00 1094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žehliaci lis Spojená škola internátna Prakovce 894,00 894.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné, hygienické a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 807,74 1807.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 260,00 6260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 13 390,97 13390.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 579,23 3579.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šijacie a žehliace stroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 642,60 4642.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7 277,82 7277.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šijací stroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 307,71 307.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šijacie a žehliace stroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 896,33 9896.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, toaletný papier, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 879,03 1879.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 056,00 7056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980,00 1980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šijacie a žehliace stroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 014,00 1014.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky, zásobník na utierky ZZ Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 999,06 1999.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 983,99 3983.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 6 715,00 6715.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Centrum sociálnych služieb - Partizánske 10 400,00 10400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 669,87 1669.87 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421903546987

+421903546987


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 317 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Marek Tereň
Adresa:
Budovateľská 20 Zvolenská Slatina 962 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MÉSZÁROS BARIAKOVÁ advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 23 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×