Dodávateľ

TEKKO SLOVAKIA, s. r. o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TEKOO Slovakia, s.r.o.

IČO: 36224022

Adresa: Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2015/8-PO-D8841

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. August 2015

Záznam platný do: 27. August 2018

Posledná zmena: 5. Máj 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 81 381,00 EUR 7 7
2016 250 337,67 EUR 10 10
2017 20 625,00 EUR 11 11
2018 13 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 53 433,00 EUR 1 1
2016 269 673,67 EUR 14 14
2017 42 237,00 EUR 14 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 34 598,00 34598.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 81 381,00 81381.00 EUR
Mesto Komárno 4 119 548,00 119548.00 EUR
Zoologická záhrada 3 92 666,67 92666.67 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 0,00 0.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 15 500,00 15500.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 1 21 650,00 21650.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 5 349,00 5349.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 463,00 4463.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 879,00 4879.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 645,00 4645.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 72 600,00 72600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 779,00 3779.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 833,00 4833.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zelenina a ovocie v čerstvom stave Zoologická záhrada 12 813,25 12813.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cibuľa, kapustová zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čerstvá zelenina , čerstvé ovocie a zemiaky konzumné neskoré typu B Domov sociálnych služieb v Rohove 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie Mesto Komárno 63 400,00 63400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina Mesto Komárno 80 062,00 80062.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie v čerstvom stave Zoologická záhrada 28 547,51 28547.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 050,00 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zelenina, ovocie a orechy v čerstvom stave Zoologická záhrada 72 299,76 72299.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina pre školské jedálne. Mesto Komárno 92 066,00 92066.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie pre školské jedálne Mesto Komárno 70 000,00 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 530,00 1530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny-ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 31 631,00 31631.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 800,00 18800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 60 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Mišovych
Adresa:
112 Čeľadince 95616
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Matejová
Adresa:
Kubrická 93 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Miroslav Dobiáš
Adresa:
Karola Ježíka 19 Trnava 91705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radek Svoboda
Adresa:
Vlkoš 92 Hodonín 69641
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radek Svoboda
Adresa:
Vlkoš 92 Hodonín 69641
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bernard Larry Berson
Adresa:
14 Myuna road Dower Heights, NSW
Krajina:
Austrálsky zväz
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alfred Anthony Da Costa
Adresa:
3 Kolbe Crescent, Summerstrand, PE Eastern Cape 6000
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eric Kevin Diack
Adresa:
163 Senior Drive, Northcliff Randburg, Gauteng 2195
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Neil Ernest John Goodwin
Adresa:
70 Budack Avenue Glen Vista ext 4 2058
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrew Selley
Adresa:
Buckingham Court, Kingsmead Business Park High Wycombe HP11 1JU
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anthony Wiliam Dawe
Adresa:
2 Jacaranda place, Warner beach Kwa-Zulu Natal 4126
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Douglas Denoon Balharrie Band
Adresa:
Kleine Wingerd, klein Constantia road, western Cape 7484
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Donald Masson
Adresa:
28 Mossie street, Panarama estate Krugersdorp, Gauteng 1718
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lindsay Peter Ralphs
Adresa:
11 Anslow Crescent, Bryanston Sandton 2021
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tania Slabbert
Adresa:
2 Eridge road, Forest Town Johannesburg, Gauteng 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nigel George Payne
Adresa:
17 Westbrooke drive, Strathaven Sandton 2031
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paul Scott
Adresa:
Buckingham Court, Kingsmead Business Park Hight Wycombe HP11 1JU
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Neil Alan Duggan
Adresa:
Ballakneale House, Bay View Road, Port Erin isle of man IM9 6NA
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Shane Gerard Larkin
Adresa:
20, St Runius Way, Ballagarey Road, Glen Vine isle of man IM4 4FG
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sibongile Masinga
Adresa:
13 Crescent drive, Westcliffe Johannesburg, Gauteng 2146
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nompumelelo Themekile Madisa
Adresa:
50 Swartklip Avenue, Clearview estate north Krugersdorp, Gauteng 1739
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Komape Maditsi
Adresa:
3 Ladbroke lane Winston Ridge 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Brian Joffe
Adresa:
Maud Street 8, King Suite Michaelangelo Towers Sandton 2052
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Craig Andrew Brighten
Adresa:
48 Kloff road Bedfordview 2007
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stephen Bender
Adresa:
Casewick Lane, 56 Juniper House Uffington, Lincolnshire PE9 4SX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Justin Roland Martin Unsworth
Adresa:
20 Erin Way, Port Erin isle of man
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gillian Claire Mc Mahon
Adresa:
17 Liege Avenue Thornhill Estate 2121
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Cecilia Wendy Lerato Phalatse
Adresa:
265 Papenfus drievo, Beaulieu Kyalami, Gauteng 1684
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paul Cambo Baloyi
Adresa:
94 Carlswald estate, Midrand Johannesburg, Gauteng 1685
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bohumil Wolf
Adresa:
Šultysova 613/9 Praha 6 - Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Edward Cleasby
Adresa:
Iona Drive 8 Glenadrianne 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Blaňár & Partners s. r. o.
Adresa:
Gunduličova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.08.2017 do: 9.07.2018

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 10.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×