Dodávateľ

Complete Solutions, s. r. o.

Zamarovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Complete Solutions, s. r. o.

IČO: 44860820

Adresa: Odborárske nám. 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3396

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2020

Záznam platný do: 12. Jún 2023

Posledná zmena: 13. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 993 034,00 EUR 3 4
2016 356 122,00 EUR 2 2
2017 56 250,00 EUR 1 1
2018 25 500,00 EUR 1 1
2019 72 192,00 EUR 2 2
2021 299 124,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 993 034,00 EUR 3 4
2016 356 122,00 EUR 2 2
2017 56 250,00 EUR 1 1
2018 25 500,00 EUR 1 1
2019 72 192,00 EUR 2 2
2021 299 124,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 22 414,00 22414.00 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 42 192,00 42192.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 325 022,00 325022.00 EUR
EEI s.r.o. 1 31 100,00 31100.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 1 607 534,00 1607534.00 EUR
Mesto Galanta 1 30 000,00 30000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 137 171,00 137171.00 EUR
Mesto Ružomberok 1 139 539,00 139539.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 56 250,00 56250.00 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 385 500,00 385500.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 1 25 500,00 25500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístrojové vybavenie laboratória výskumného centra INOVAL pre štruktúrnu analýzu a meranie vlastností materiálov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 619 584,00 1619584.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické hračky a didaktické prostriedky Metodicko-pedagogické centrum 874 284,00 874284.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nábytkové vybavenie pre Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 325 022,00 325022.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Didaktické hračky a didaktické prostriedky Metodicko-pedagogické centrum 739 700,00 739700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie pre projekt "Traficscan" EEI s.r.o. 32 050,00 32050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie pre mikroskopické analýzy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 67 600,00 67600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 35 401,59 35401.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky na ZŠ II Mesto Galanta 39 698,40 39698.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji – nákup tovarov. Obec Ivanka pri Dunaji 143 090,00 143090.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební a knižníc Mestská časť Bratislava - Petržalka 492 648,00 492648.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT a SW pre odborné učebne Mesto Žilina 309 218,00 309218.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia ZŠ v Ružomberku Mesto Ružomberok 520 477,00 520477.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 9 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. CSc. Branislav Kvasnica
Adresa:
Krížna 5 Bratislava 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. CSc. Branislav Kvasnica
Adresa:
Krížna 5 Bratislava 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 4.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×