Dodávateľ

O2 Business Services, a.s.

Bratislava-Petržalka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: O2 Business Services, a. s.

IČO: 50087487

Adresa: Einsteinova 24, Bratislava

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9816

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Február 2019

Záznam platný do: 7. Február 2022

Posledná zmena: 25. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 235 153,00 EUR 2 3
2017 192 630,00 EUR 5 5
2018 153 688,00 EUR 2 2
2019 139 083,33 EUR 3 3
2020 699 266,17 EUR 10 15
2021 3 247 349,67 EUR 5 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 235 153,00 EUR 2 3
2017 192 630,00 EUR 5 5
2018 153 688,00 EUR 2 2
2019 139 083,33 EUR 3 3
2020 674 356,17 EUR 9 13
2021 3 272 259,67 EUR 6 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 6 480,00 6480.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 4 740 464,00 4740464.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 16 399,00 16399.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 68 688,00 68688.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 55 836,67 55836.67 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 425 422,00 425422.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 750,00 2750.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 131 660,00 131660.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 105 600,00 105600.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 4 983 837,17 983837.17 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 34 605,00 34605.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 3 458,33 3458.33 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 85 000,00 85000.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 3 720,00 3720.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 3 250,00 3250.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 200 548,00 2200548.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 34 606,00 34606.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Modernizácia Wi-Fi siete na Prešovskej univerzite v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131 660,00 131660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie internetovej konektivity Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 95 040,00 95040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 936,00 9936.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 650,00 4650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Internetové pripojenie Úrad vládneho auditu 5 712,00 5712.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup sieťových zariadení s 3 ročnou podporou a príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 112 480,00 112480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR prostredníctvom VPN, pripojenie do siete Internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť Národná transfúzna služba SR 183 280,00 183280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie účelovej dátovej siete a pokrytie promenád verejným WiFi HotSpotom „VisitBratislava“ Hlavné mesto SR Bratislava 132 100,00 132100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 341 000,00 341000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Verejné elektronické komunikačné služby Národné centrum zdravotníckych informácií 43 261,20 43261.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 8 250,00 8250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytnutia call centra s obsluhou Národné centrum zdravotníckych informácií 210 000,00 210000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 776,00 16776.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zariadenia pre videokonferencie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 650,00 3650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 33 161,00 33161.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Mobilné telefóny a príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 522,80 4522.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
SMS GATEWAY Národné centrum zdravotníckych informácií 131 040,00 131040.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 22 905,00 22905.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 11 971,20 11971.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie internetovej konektivity Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 57 600,00 57600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 340,00 26340.0 EUR 2020 Služby Nie 2
SMS GATEWAY Národné centrum zdravotníckych informácií 657 988,00 657988.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 539 916,00 2539916.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 21 094,00 21094.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 22 676,00 22676.0 EUR 2021 Služby Nie 2

jana.bartakovicova@o2bs.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 259 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Renáta Kellnerová
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Molčan
Adresa:
Na Pasienku 122 Chorvátsky Grob 900 25
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Máj 2021
Záznam do:
19. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Ďurov
Adresa:
Bellova 108 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Máj 2021
Záznam do:
19. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Kottman
Adresa:
Dubová 9 Chorvátsky Grob 900 25
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Máj 2021
Záznam do:
19. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Január 2021
Záznam do:
27. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2020
Záznam do:
8. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Január 2020
Záznam do:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2019
Záznam do:
14. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kouřil
Adresa:
Nad Ryšánkou 2038/11 Praha 14700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jiří Hrabovský
Adresa:
Jankovcova 1587/8c Praha 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Budník
Adresa:
Brabcova 1159/2 Praha 14700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 27.05.2021 do: 19.07.2021

StiahniZáznam platný od: 8.01.2021 do: 27.05.2021

StiahniZáznam platný od: 2.07.2020 do: 8.01.2021

StiahniZáznam platný od: 14.01.2020 do: 2.07.2020

StiahniZáznam platný od: 17.01.2019 do: 14.01.2020

StiahniZáznam platný od: 10.08.2017 do: 17.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zabezpečenie poskytnutia call centra s obsluhou 210 000,00 EUR Služby Dátum neuvedený Národné centrum zdravotníckych informácií O2 Business Services, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×