Dodávateľ

Limas, s. r. o.

Krupina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Limas s.r.o.

IČO: 48294454

Adresa: Obchodná ul. 1667, Krupina

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9549

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. December 2018

Záznam platný do: 18. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 86 897,00 EUR 7 12
2016 180 709,08 EUR 4 4
2017 224 909,09 EUR 7 7
2018 0,00 EUR 1 1
2019 0,00 EUR 1 1
2020 112 976,00 EUR 4 4
2021 0,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 217 554,08 EUR 7 10
2017 274 961,09 EUR 11 13
2018 0,00 EUR 1 1
2019 0,00 EUR 1 1
2020 112 976,00 EUR 4 4
2021 0,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 36 713,64 36713.64 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 86 897,00 86897.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 92 799,99 92799.99 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 78 179,09 78179.09 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 209 502,36 209502.36 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 4 19 499,09 19499.09 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 5 81 900,00 81900.00 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 20 436,00 20436.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 20 960,00 20960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 22 824,00 22824.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 22 588,00 22588.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 23 333,00 23333.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 156,00 13156.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 636,00 10636.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 109 257,58 109257.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 49 320,00 49320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národné rehabilitačné centrum 60 096,03 60096.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 28 000,00 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národné rehabilitačné centrum 60 096,03 60096.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 23 056,00 23056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 490,75 12490.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 42 888,00 42888.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 813,00 31813.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 55 200,00 55200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 46 000,00 46000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 104 416,40 104416.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 46 408,67 46408.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Národné rehabilitačné centrum 629 287,00 629287.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 14 260,00 14260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 53 613,00 53613.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 15 700,00 15700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

limas.sro@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Stanislav Lihocký
Adresa:
Malinovského 1035/17 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Lihocký
Adresa:
Malinovského 1035/17 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ecopora s.r.o.
Adresa:
Kukučínova Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×