Dodávateľ

Teleflex Medical, s.r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Teleflex Medical, s.r.o.

IČO: 34137921

Adresa: Nitrianska 5, Piešťany

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1286

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 15. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 73 489,00 EUR 1 3
2016 74 837,35 EUR 20 20
2017 138 997,65 EUR 19 19
2018 204 941,44 EUR 31 33
2019 186 308,99 EUR 20 20
2020 58 987,71 EUR 6 6
2021 31 547,61 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 73 489,00 EUR 1 3
2016 75 326,10 EUR 21 21
2017 194 408,90 EUR 19 19
2018 179 393,44 EUR 26 28
2019 163 201,99 EUR 24 24
2020 51 742,71 EUR 6 6
2021 31 547,61 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 19 658,60 19658.60 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 6 100,00 6100.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 294 215,10 294215.10 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 53,18 53.18 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 134,00 1134.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 12 290,00 12290.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 45 897,00 45897.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 176 493,12 176493.12 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 33 310,10 33310.10 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 14 731,33 14731.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 56 34 199,34 34199.34 EUR
Záchranná služba 6 101 122,14 101122.14 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 2 2 864,84 2864.84 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 11 27 041,00 27041.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Centrálne venózne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123 985,00 123985.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841,00 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456,00 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 033,46 2033.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 316,06 2316.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 550,64 1550.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 222,76 2222.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska jednorazová, vystužená, detská Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 805,90 805.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 382,16 1382.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intraaortálny balónikový kontrapulzačný katéter LWS Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 620,08 6620.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 831,68 1831.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Močové vrecká na zber moču Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanyla endotracheálna Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 225,04 2225.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 947,58 947.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu, Katéter arteriálny detský SAC Ga 24/3 cm- set pre katetrizáciu radiálnej artérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 565,76 1565.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cievne klipy a klipovače Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 589,00 60589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny, Centrálny venózny katéter trojlumenový, Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 682,78 682.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 663,02 1663.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu, Centrálny venózny katéter dvojlumenový, Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 884,14 2884.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 258,10 2258.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 844,32 1844.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 834,02 1834.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter, Drôt zavádzací detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 586,50 586.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský SAC Ga 24/3 cm- set pre katetrizáciu radiálnej artérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 831,68 1831.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu, Katéter arteriálny detský SAC Ga 24/5 cm- set pre katetrizáciu radiálnej artérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 985,68 985.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kožné staplery Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 215,10 2215.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442,08 442.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 556,02 556.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 914,88 914.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bakteriálno-vírusový filter Iso-Gard Detská fakultná nemocnica Košice 1 296,00 1296.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska LMA jednorazová, PVC Detská fakultná nemocnica Košice 2 164,80 2164.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska LMA Flexible jednorazová, vystužená, detská, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 871,04 1871.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska LMA Flexible jednorazová, vystužená, detská, armovaná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 679,04 1679.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska LMA Flexible jednorazová, vystužená, detská, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 040,88 1040.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter 2 a 3 lumenový Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 685,70 35685.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 719,81 719.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termodilučný katéter s katétrom pre multilumenový prístup a sprievodným katétrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 356,40 58356.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelý nos Hydro-trach T, Foley katétre s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 808,56 808.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástroje na anestéziu Záchranná služba 8 433,60 8433.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na podvodnú hrudnú drenáž Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 428,12 28428.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 650,00 70650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 317,04 317.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský SAC Ga 24/3 cm Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 384,00 384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442,08 442.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 843,44 1843.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 317,04 317.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, umelý nos pre tracheostomických pacientov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 416,64 416.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 802,56 802.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 565,30 565.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 158,00 24158.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 402,77 402.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 364,80 364.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 509,04 509.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endotracheálne kanyly a príslušenstvo Záchranná služba 19 526,01 19526.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laryngeálne masky resterilizovateľné, laryngeálne masky flexibilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 133,99 8133.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442,08 442.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 220,00 57220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 250,08 250.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzduchové filtre č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 454,00 14454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál ( niť) Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 568,00 5568.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
ŠZM - Laryngoskop + príslušenstvo Záchranná služba 882,07 882.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - Intraoseálne ihly + príslušenstvo Záchranná služba 17 962,00 17962.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455,00 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na podvodnú hrudnú drenáž Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 900,00 45900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 394,50 394.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 634,08 634.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 636,72 636.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 792,85 14792.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Foley katéter, suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 706,54 706.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Foley katéter, suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 585,07 585.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 187,20 187.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
katéter foley s tepelnou sondou, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 574,80 574.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cievne klipy a klipovače Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 59 475,00 59475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 549,80 549.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laryngeálne masky resterilizovateľné, laryngeálne masky flexibilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 133,99 8133.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Masky laryngeálne, kyslíkové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 030,19 8030.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
katéter foley s tepelnou sondou, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 512,64 512.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 781,44 781.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 908,80 13908.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
umelý nos pre tracheostomických pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 912,50 1912.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre arteriálne detské Ga 20/5cm; Ga 24/5cm a centrálny venózny katéter, dvojlumenový, 5 FR, 13cm. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 421,68 421.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laryngoskop, laryngoskopické lyžice, panvová dlaha Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 731,60 9731.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Intraoseálny prístup Záchranná služba 44 047,82 44047.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál ( niť) Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 428,16 10428.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laryngeálne masky resterilizovateľné, laryngeálne masky flexibilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 133,84 8133.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Intraoseálne ihly + príslušenstvo Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 677,61 17677.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilné obväzové hrudníkové krytie s ventilom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 020,00 16020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respiračné vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84,00 84.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vzduchové filtre časť č. 1- Filter dýchací Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 955,00 15955.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 134,00 1134.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Intraoseálny prístup Záchranná služba 36 496,34 36496.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421337725428


erikamikolasikova@teleflex.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 206 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Erika Mikolášiková
Adresa:
A. Dubčeka 5 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gerard Daniel McCaffrey
Adresa:
Earlsfort 6 Craigavon BT670LY
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×