Dodávateľ

Bracco Imaging Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Bracco Imaging Slovakia s. r. o.

IČO: 46182870

Adresa: Karadžičova 8/a, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3624

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Júl 2020

Záznam platný do: 3. Júl 2023

Posledná zmena: 4. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 242 300,00 EUR 2 4
2016 121 980,00 EUR 5 5
2017 441 164,52 EUR 6 7
2018 272 805,25 EUR 7 8
2019 76 584,80 EUR 3 3
2020 1 047 809,00 EUR 9 16
2021 271 577,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 242 300,00 EUR 2 4
2016 121 980,00 EUR 5 5
2017 441 164,52 EUR 6 7
2018 217 045,25 EUR 6 7
2019 132 344,80 EUR 4 4
2020 1 002 889,00 EUR 6 13
2021 316 497,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 556 857,00 556857.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 561,10 561.10 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 204 288,00 204288.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 64 198,00 64198.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 155 160,00 155160.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 51 000,00 51000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 78 038,52 78038.52 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 10 842,00 10842.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 91 950,00 91950.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 1 110 241,00 1110241.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 16 289,00 16289.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 100 147,00 100147.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 25 573,95 25573.95 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 9 075,00 9075.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kontrastné látky pre katetrizačné rádiologické vyšetrenie kardiovaskulárneho systému Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 238 822,00 238822.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Kontrastné látky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 277 522,00 277522.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 253 702,00 253702.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Kontrastné látky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 776,00 701776.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Tlakový bezválcový injektor pre aplikáciu kontrastnej látky pre CT vyšetrenie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. V08AB10 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aplikačné sety k CT injektoru Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastná látka - účinná látka /Jomeprol/ Nemocnica Poprad a. s. 26 210,00 26210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Insulfátor Nemocnica Poprad a. s. 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
liečivá - učinná látka: Jomeprol 350 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 78 162,00 78162.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Angiografický vstrekovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 000,00 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Účinná látka IOMEPROL 350 - ATC skupina V08AB10 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 20 961,00 20961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aplikačné sety k CT injektoru Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 102,00 11102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky, rozpustné vo vode Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 9 090,00 9090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IOMERON 350 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 9 595,95 9595.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aplikačné sety k CT injektoru Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 102,00 11102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Účinná látka IOMEPROL 350 - ATC skupina V08AB10 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 23 290,00 23290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SonoVue, 8 mikrolitrov/ml, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 618,00 618.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IOMERON 350 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 6 391,20 6391.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Nemocnica Poprad a. s. 155 174,00 155174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IOMERON 350 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 9 586,80 9586.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Účinná látka JOMEPROL 350 - ATC skupina V08AB10 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 55 900,00 55900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aplikačné sety k CT injektoru Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 102,00 11102.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 252 382,00 252382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Aplikačné sety k CT injektoru Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 102,00 11102.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 670 236,00 670236.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 564 695,00 564695.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 36 044,00 36044.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 603 810,00 603810.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 27 393,00 27393.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 27 303,00 27303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 8 854 627,00 8854627.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kontrastné prostriedky na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 466 433,00 466433.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 724,00 32724.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 85 242,00 85242.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

martin.mendel@dentons.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Diana Giovanna Bracco
Adresa:
Via Cino del Duca 8 Milano 20122
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Diana Giovanna Bracco
Adresa:
Via Cino del Duca 8 Milano 20122
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 29.01.2020 do: 2.08.2021

StiahniZáznam platný od: 11.08.2017 do: 29.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×