Dodávateľ

MIKRO, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIKRO, spol. s r.o.

IČO: 35763272

Adresa: Agátová 2317/22, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2172

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. September 2019

Záznam platný do: 5. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 498 000,00 EUR 1 1
2016 52 263,59 EUR 11 11
2017 42 510,66 EUR 10 10
2018 7 297,92 EUR 4 4
2019 107 030,00 EUR 1 1
2020 18 408,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 498 000,00 EUR 1 1
2016 52 263,59 EUR 11 11
2017 42 510,66 EUR 10 10
2018 7 297,92 EUR 4 4
2019 107 030,00 EUR 1 1
2020 18 408,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 11 228,32 11228.32 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 3 716,67 3716.67 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 450,00 1450.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 3 300,00 3300.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 17 700,00 17700.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 3 687,92 3687.92 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 6 700,00 6700.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 37 507,00 37507.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 498 000,00 498000.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 28 916,67 28916.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 107 030,00 107030.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 133,33 133.33 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 323,92 323.92 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 3 191,67 3191.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 2 625,00 2625.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 8 201 832,00 8201832.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
LEICA montovací automat CV5030 s príslušenstvom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 896,00 34896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál do metalografického laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop (LED) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 664,00 664.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny makroskopický systém s motorizovaným kalibrovaným zoom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 320,00 16320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stereomikroskop s možnosťou pozorovania v polarizovanom svetle Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biologický mikroskop binokulárny s LED osvetlením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 564,00 3564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna kamera pre mikroskop Novel N120 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre tepelne spracovanie, prípravu a analýzu vzoriek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 389,00 389.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k mikroskopu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 603,60 3603.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čepele do mikrotomu pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stereoskopická lupa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 084,78 2084.78 EUR 2016 Tovary Áno 1
Fotodokumentačné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiletky do mikrotomu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné sklíčka Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
lekársky mikroskop Fakultná nemocnica Nitra 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereo mikroskop so stojanom a externé LED osvetlenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 329,60 1329.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 015,00 1015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereomikroskopy a príslušenstvo k nim Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 140,00 4140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 172,00 1172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na zhotovovanie vzoriek zo zmrazených rastlinných pletív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čepelky do mikrotómu 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 198,00 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
AFM diamantový nôž Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 425,60 4425.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
"Učebné pomôcky a zariadenia" - mikroskopy - 6 ks Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 329,72 4329.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mriežka pre TEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 936,00 936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia pre patológiu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 107 030,00 107030.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výhrevná pinzeta pre histológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 094,00 1094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kryostat Fakultná nemocnica Trnava 19 510,00 19510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 159 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zdeněk Rous
Adresa:
Lísky 94 Brno 65800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Hana Rousová
Adresa:
Lísky 94 Brno 65800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ing. Ivan Bojna
Adresa:
Polianky 7G Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.08.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×