Dodávateľ

AMETYS s.r.o. Košice

Košice-Pereš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AMETYS s.r.o. Košice

IČO: 31662064

Adresa: Krompašská 9, Košice - mestská časť Pereš

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6595

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Máj 2021

Záznam platný do: 24. Máj 2024

Posledná zmena: 26. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 593 294,00 EUR 4 4
2019 100 120,00 EUR 12 12
2021 41 458,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 576 536,00 EUR 1 1
2017 10 742,00 EUR 1 1
2018 6 016,00 EUR 2 2
2019 100 120,00 EUR 12 12
2021 41 458,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 5 593 294,00 5593294.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13 135 338,00 135338.00 EUR
Mesto Trebišov 1 6 240,00 6240.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 512,00 4512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
8. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11 664,00 11664.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
4. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
6. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
9. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 8 389,50 8389.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
5. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 552,00 3552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenná drvina a piesok Mesto Trebišov 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
5. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 750,00 30750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
7. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 600,00 18600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
14. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 605,00 4605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Kamenivo na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 758,00 10758.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
7. Kamenivo na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 720,00 30720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Oto Göbl
Adresa:
Krompašská 136 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Hodermarský
Adresa:
Gelnická 67 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Hodermarský
Adresa:
Krompašská 9 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Hodermarský
Adresa:
Krompašská 9 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oto Göbl
Adresa:
Krompašská 136 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Hodermarský
Adresa:
Gelnická 67 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Hodermarský
Adresa:
Krompašská 9 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Juraj Hudák
Adresa:
Klariská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×