Dodávateľ

SHP a.s.

Turčianske Teplice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SHP a.s.

IČO: 31585370

Adresa: Červenej armády 1191, Turčianske Teplice

Registračné číslo: 2019/3-PO-F184

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Marec 2019

Záznam platný do: 28. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 13 944,00 EUR 2 2
2017 3 017,00 EUR 1 1
2019 30 364,00 EUR 11 11
2020 80 579,00 EUR 16 16
2021 4 091,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 175,00 EUR 1 1
2017 10 786,00 EUR 2 2
2019 30 364,00 EUR 11 11
2020 75 991,00 EUR 10 10
2021 8 679,67 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinský samosprávny kraj 5 44 791,00 44791.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 4 291,00 4291.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 10 648,00 10648.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 10 400,00 10400.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 16 961,00 16961.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 658,33 658.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 5 586,50 5586.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 7 399,34 7399.34 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 14 131,67 14131.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 5 250,00 5250.00 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 2 4 771,33 4771.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 107,50 7107.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 937,00 12937.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 606,00 9606.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 017,00 3017.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 480,00 2480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia (12-09) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 488,00 7488.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 656,70 3656.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Centrum sociálnych služieb ORAVA 2 950,00 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - čerstvé slepačie vajcia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 871,00 871.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 739,00 1739.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480,00 6480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 6 840,00 6840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia (12-09) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 961,60 5961.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny (časť 1.Mlieko a mliečne výrobky,časť 2.Mäso a mäsové výrobky,časť 3.Dojčenská výživa,časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mrazená hydina a ryby, časť 6. Zemiaky, časť 7. Vajcia) Univerzitná nemocnica Martin 467 825,00 467825.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 248 293,00 248293.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 084,00 3084.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia (12-09) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 256,80 6256.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia Centrum sociálnych služieb ORAVA 3 250,00 3250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 464 027,00 464027.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 44 091,00 44091.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia 12-09 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 665,00 1665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 642 146,00 642146.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 1 838 040,00 1838040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 460,00 20460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 15 824,00 15824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 648,84 3648.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 940,00 51940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 28 054,00 28054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia 12-09 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 812,00 1812.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 26 537,00 26537.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 75 848,00 75848.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

info@shptt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MVDr. Eugen Ruttkay
Adresa:
Clementisova 5915 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Eugen Ruttkay
Adresa:
Clementisova 5915 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.
Adresa:
Mariánske námestie 2 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 2.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×