Dodávateľ

ATANI, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ATANI, s.r.o.

IČO: 31381481

Adresa: Kopčianska 65, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-F972

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. August 2019

Záznam platný do: 14. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 901,33 EUR 10 10
2017 17 911,08 EUR 11 11
2018 25 778,67 EUR 8 8
2019 48 077,16 EUR 6 7
2020 17 864,50 EUR 3 3
2021 1 800,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 901,33 EUR 10 10
2017 17 911,08 EUR 11 11
2018 25 778,67 EUR 8 8
2019 48 077,16 EUR 6 7
2020 17 864,50 EUR 3 3
2021 1 800,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 125,00 125.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 132,00 1132.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 6 43 548,50 43548.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 637,50 637.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 1 023,33 1023.33 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 4 650,75 4650.75 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 315,00 315.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 1 766,17 1766.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 260,00 260.00 EUR
IUVENTA 1 0,00 0.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 10 997,00 10997.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 2 703,50 2703.50 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 5 741,67 5741.67 EUR
Obec Tvrdošovce 1 2 412,50 2412.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 589,83 2589.83 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 75 429,99 75429.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dezinfekčné prostriedky a kozmetické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 602 620,00 602620.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
ŠZM dezinfekcia alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 248,48 1248.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
tekuté pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov so spektrom biocídnych účinkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 28 568,40 28568.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na úpravu bazénovej vody Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14 310,00 14310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chlórnan sodný NaClO Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka služby uzavretého dávkovacieho systému tekutých pracích zložiek pre pranie prádla v práčovni pri rôznych teplotách max. 90 °C. Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 605,00 5605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlorňan sodný, kyselina sírová, síran hliníka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 920,00 7920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 662,40 662.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Obec Tvrdošovce 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na úpravu vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 794,88 794.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Univerzitná nemocnica Bratislava 882,00 882.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 505,33 505.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chémia pre úpravu a dezinfekciu bazénovej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bazénová chémia IUVENTA 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 864,00 864.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné tablety Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Univerzitná nemocnica Bratislava 9 660,00 9660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia pre úpravu a dezinfekciu bazénovej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 418,20 418.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 372,00 372.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 21 388,54 21388.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 615 000,00 1615000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dezinfekčný prostriedok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chémia pre úpravu a dezinfekciu bazénovej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 336,00 336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chloramín T Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 273,00 273.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 20 400,00 20400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 912,00 912.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Univerzitná nemocnica Bratislava 3 905,00 3905.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

atani@atani.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Ing. Marian Štalmašek
Adresa:
Topoľčianska 33 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bela Stalmašeková
Adresa:
Topoľčianska 33 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Slavomír Šubňa
Adresa:
Zadunajská cesta 1 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×