Dodávateľ

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.

IČO: 36597007

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2016/12-PO-D2000

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. December 2016

Záznam platný do: 10. December 2019

Posledná zmena: 18. Október 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 780 017,40 EUR 22 22
2017 18 614 043,03 EUR 41 41
2018 2 113 286,06 EUR 37 37
2019 417 723,33 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 727 042,34 EUR 22 22
2017 10 090 123,09 EUR 23 23
2018 7 648 843,06 EUR 45 45
2019 3 159 601,33 EUR 14 14
2020 299 460,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 369 768,00 369768.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 201 600,00 201600.00 EUR
Mesto Nitra 2 381 557,08 381557.08 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 1 733 983,26 1733983.26 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 1 33 639,35 33639.35 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 392 300,00 392300.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 440 799,00 440799.00 EUR
Obec Bobrov 1 393 196,00 393196.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 1 727 545,00 1727545.00 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 2 89 730,19 89730.19 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 636 304,85 636304.85 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 460 743,00 460743.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 34 643,01 34643.01 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 183 621,93 183621.93 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 158 592,92 158592.92 EUR
Mesto Hlohovec 1 75 161,95 75161.95 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 9 192 764,00 9192764.00 EUR
Obec Čičmany 1 5 899,36 5899.36 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 132 553,68 132553.68 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 36 095,56 36095.56 EUR
Obec Heľpa 1 83 215,12 83215.12 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 4 467 316,00 4467316.00 EUR
Mesto Kremnica 1 123 044,32 123044.32 EUR
Obec Komjatná 1 12 977,08 12977.08 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 102 844,49 102844.49 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 33 370,39 33370.39 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 2 38 425,45 38425.45 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 43 804,00 43804.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 2 48 837,16 48837.16 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 16 809,00 16809.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 37 732,82 37732.82 EUR
Mesto Hriňová 2 116 756,65 116756.65 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 55 329,60 55329.60 EUR
Obec Cabaj - Čápor 1 23 911,32 23911.32 EUR
Obec Kostolište 1 10 616,48 10616.48 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 1 45 928,80 45928.80 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 93 543,64 93543.64 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 3 209 995,92 209995.92 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 1 26 496,99 26496.99 EUR
Hlavný banský úrad 2 22 462,26 22462.26 EUR
Obec Malý Čepčín 1 14 482,77 14482.77 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 104 172,00 104172.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 47 043,33 47043.33 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 44 531,58 44531.58 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 2 15 152,42 15152.42 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 39 796,98 39796.98 EUR
Stredná odborná škola technická 1 18 365,43 18365.43 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 19 393,70 19393.70 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 26 247,82 26247.82 EUR
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 1 9 100,78 9100.78 EUR
Základná škola 1 19 889,44 19889.44 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 1 23 217,28 23217.28 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 1 14 284,62 14284.62 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 1 24 414,89 24414.89 EUR
Centrum voľného času 1 3 958,65 3958.65 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 1 14 738,90 14738.90 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 9 336,28 9336.28 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 9 553,32 9553.32 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 1 4 298,50 4298.50 EUR
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 1 11 161,13 11161.13 EUR
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 1 8 238,48 8238.48 EUR
Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 1 17 936,21 17936.21 EUR
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 1 18 859,23 18859.23 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 1 4 849,62 4849.62 EUR
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 1 4 779,78 4779.78 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 1 4 287,81 4287.81 EUR
Škola úžitkového výtvarníctva 1 30 468,66 30468.66 EUR
Spojená škola 1 39 916,18 39916.18 EUR
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 1 28 678,40 28678.40 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 410 000,00 410000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Obec Bobrov 468 141,00 468141.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
dodávka pevných palív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229 660,00 229660.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 415 582,00 415582.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie NET201741 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 771 044,00 771044.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku... Univerzitná nemocnica Martin 440 799,00 440799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470,00 6073470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 500,00 36500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre roky 2018 - 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 460 743,00 460743.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 283 740,00 3283740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 850 602,00 850602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 315 653,00 315653.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 391 427,00 391427.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 67 439,00 67439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201 600,00 201600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 345 833,00 345833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 89 858,00 89858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 394 168,00 394168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malý Čepčín 19 500,00 19500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (na 24 mesiacov) Hlavný banský úrad 12 800,00 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 41 428,12 41428.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Čičmany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 25 900,00 25900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 59 900,00 59900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky Obec Komjatná 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 Centrum voľného času 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46 800,00 46800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 18 200,00 18200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Obec Kostolište 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 132 000,00 132000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 170 000,00 170000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 197 269,71 197269.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Cabaj - Čápor 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 79 200,00 79200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246 000,00 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 46 100,00 46100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92 000,00 92000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 60 100,00 60100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37 699,00 37699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 44 204,15 44204.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 772 425,19 772425.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 54 860,00 54860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2018 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 69 900,00 69900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 23 530,00 23530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 66 400,00 66400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 7 110,00 7110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 56 452,00 56452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246 000,00 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 183 730,00 183730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 32 680,00 32680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 220 900,00 220900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 51 000,00 51000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 6 005,00 6005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 5 389,70 5389.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 23 389,00 23389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 10 175,00 10175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 6 019,00 6019.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 13 989,00 13989.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 5 395,00 5395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 22 594,00 22594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338 957,00 338957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 244 513,00 244513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 90 735,00 90735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019, 2020) Hlavný banský úrad 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Škola úžitkového výtvarníctva 50 182,80 50182.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 57 265,00 57265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Turčianska knižnica v Martine 12 551,00 12551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 50 350,00 50350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická 43 500,00 43500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2019 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82 500,00 82500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 115 000,00 115000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 22 920,00 22920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kysucká knižnica v Čadci 11 695,00 11695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 26 500,00 26500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola 66 037,06 66037.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 17 990,00 17990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Stredná zdravotnícka škola 13 500,00 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 60 557,07 60557.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 135 000,00 135000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 10 297,00 10297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 32 000,00 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 36 204,00 36204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430 814,00 430814.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka pevných palív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 108,00 140108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 135 177,00 135177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 238 262,00 238262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 40 063,20 40063.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 43 000,00 43000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Vranov nad Topľou 167 608,99 167608.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 158 600,00 158600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 455 735,00 455735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 394 395,00 394395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 377 324,00 377324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 230 304,00 230304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 57 815,83 57815.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 471 206,00 471206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 570 063,00 570063.0 EUR 2017 Tovary Nie 1http://www.bcf.sk


+421917742006


pacova@bcf.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 386 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Erika Karová
Adresa:
Bernolákova 17 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erika Karová
Adresa:
Bernolákova 17 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
1. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erika Karová
Adresa:
Bernolákova 17 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Vinarčík
Adresa:
Pod Rybou 5 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova 9 Trenčianske Teplice 91451

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 21.02.2018 do: 1.02.2019

StiahniZáznam platný od: 5.06.2017 do: 21.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×