Dodávateľ

AJFA + AVIS, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AJFA + AVIS, s.r.o.

IČO: 31602436

Adresa: Šibeničná 8741/20, Žilina

Registračné číslo: 2021/7-PO-F7100

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Júl 2021

Záznam platný do: 26. Júl 2024

Posledná zmena: 27. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 047,00 EUR 2 2
2017 301 549,00 EUR 7 7
2018 133 372,33 EUR 7 7
2020 226 532,50 EUR 6 8
2021 2 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 047,00 EUR 2 2
2017 301 549,00 EUR 7 7
2018 133 372,33 EUR 7 7
2020 226 532,50 EUR 6 8
2021 2 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 8 280,50 8280.50 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 0,00 0.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 25 000,00 25000.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 5 898,00 5898.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 7 500,00 7500.00 EUR
Obec Snežnica 1 19 999,00 19999.00 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 9 000,00 9000.00 EUR
Obec Lehôtka pod Brehmi 1 53 550,00 53550.00 EUR
Obec Vrbová nad Váhom 3 90 300,00 90300.00 EUR
Obec Kiarov 2 93 490,00 93490.00 EUR
Obec Kamenné Kosihy 1 57 200,00 57200.00 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 28 416,66 28416.66 EUR
Obec Vrbovka 1 50 500,00 50500.00 EUR
Obec Šarovce 1 38 000,00 38000.00 EUR
Obec Malý Krtíš 1 102 000,00 102000.00 EUR
Obec Olováry 1 41 666,67 41666.67 EUR
Obec Trebušovce 1 57 200,00 57200.00 EUR
Obec Malé Ozorovce 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup techniky pre triedený zber a zhodnocovanie BRKO v obci Lehôtka pod Brehmi Obec Lehôtka pod Brehmi 53 550,00 53550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre zabezpečenie zvozu a odvozu triedeného odpadu v obci Šarovce Obec Šarovce 38 000,00 38000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zefektívnenie triedeného zberu v obci Trebušovce Obec Trebušovce 57 200,00 57200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technológie pre separovaný zber - obec Vrbovka Obec Vrbovka 50 500,00 50500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zefektívnenie triedeného zberu v obci Kamenné Kosihy Obec Kamenné Kosihy 57 200,00 57200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Valec, zametací polyamidový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 995,00 9995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový malotraktor s radlicou a rozmetadlom na leasing Obec Snežnica 23 998,80 23998.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malotraktor TUBER 50 s príslušenstvom (čelný nakladač, štiepkovač, mulčovacia kosačka, traktorový príves) Obec Kiarov 52 560,00 52560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mulčovač STARK KM 175 Slovenské národné múzeum 1 416,00 1416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malotraktor s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malotraktor Special Green Slovenské národné múzeum 4 870,00 4870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesová vlečka Mesto Krásno nad Kysucou 20 580,00 20580.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Mulčovacie zariadenia s kompostérmi Obec Kiarov 59 628,00 59628.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry a kontajnery s traktorovým príslušenstvom Obec Olováry 50 868,00 50868.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malotraktor s prívesom a príslušenstvom Obec Lietavská Lúčka 34 200,00 34200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie obce - traktorový príves jednonápravový s trojstranným vyklápaním, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, svahový mulčovač zatrávnených plôch Obec Malé Ozorovce 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom 90 966,00 90966.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Mulčovacie zariadenie za traktor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely a príslušenstvo do traktorov a malotraktorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 379,00 2379.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technická vybavenosť zberného dvora v obci Malý Krtíš Obec Malý Krtíš 151 890,00 151890.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely a príslušenstvo do traktorov a malotraktorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 858,52 2858.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.aamalotraktor.sk


+421918626529


info@aamalotraktor.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Sliepka
Adresa:
Šibeničná 20 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Sliepka
Adresa:
Na Hôrke 28 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Sliepka
Adresa:
Na Hôrke 28 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Sliepka
Adresa:
Na Hôrke 28 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
16. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Sliepka
Adresa:
Na Hôrke 28 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
2. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Sliepka
Adresa:
Šibeničná 20 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
2. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Sliepka
Adresa:
Na Hôrke 28 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Sliepka
Adresa:
Na Hôrke 28 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Sliepka
Adresa:
Na Hôrke 28 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.
Adresa:
Prielohy 1C Žilina 01007
Meno:
HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Prielohy 1C Žilina 01007

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.05.2019 do: 16.01.2020

StiahniZáznam platný od: 2.01.2019 do: 16.05.2019

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 2.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×