Dodávateľ

AQUATIS a.s.

Brno, Veveří
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AQUATIS a.s.

IČO: 46347526

Adresa: Botanická 834/56, Brno, Veveří

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9191

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Október 2018

Záznam platný do: 22. Október 2021

Posledná zmena: 23. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 89 400,00 EUR 1 1
2018 743 000,00 EUR 1 2
2019 2 068 600,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 89 400,00 EUR 1 1
2018 743 000,00 EUR 1 2
2019 2 068 600,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 2 068 600,00 2068600.00 EUR
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 1 89 400,00 89400.00 EUR
Verejné prístavy, a. s. 2 743 000,00 743000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Štúdia realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu v úseku Piešťany - Komárno (rkm 113,40 - 0,00) Agentúra rozvoja vodnej dopravy 89 400,00 89400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno Verejné prístavy, a. s. 766 200,00 766200.0 EUR 2018 Služby Áno 2
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 118 600,00 118600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 950 000,00 1950000.0 EUR 2019 Služby Áno 1

info@aquatis.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Plachý CSc.
Adresa:
Štítová 243 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Plachý MBA
Adresa:
Vojtěšská 18 Praha 1 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Plachý CSc.
Adresa:
Štítová 243 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
13. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Plachý CSc.
Adresa:
Štítová 243 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Plachý MBA
Adresa:
Vojtěšská 18 Praha 1 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Gara
Adresa:
Štefánikova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Meno:
JUDr. Andrej Gara
Adresa:
Štefánikova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 13.04.2018 do: 24.02.2021

StiahniZáznam platný od: 20.12.2017 do: 13.04.2018

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 20.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×