Dodávateľ

INPEK HOLDING, a.s.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INPEK HOLDING, a.s.

IČO: 50085956

Adresa: Štefánikova trieda 81, Nitra

Registračné číslo: 2019/6-PO-E1549

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Jún 2019

Záznam platný do: 13. Jún 2022

Posledná zmena: 31. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 208 482,00 EUR 1 1
2018 25 875 909,00 EUR 4 5
2019 8 871 275,00 EUR 1 1
2020 644 158,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 208 482,00 EUR 1 1
2018 25 875 909,00 EUR 4 5
2019 8 871 275,00 EUR 1 1
2020 644 158,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 644 158,00 644158.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 8 871 275,00 8871275.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 21 488 913,00 21488913.00 EUR
Obec Nová Bystrica 3 464 996,00 464996.00 EUR
Mesto Nemšová 1 208 482,00 208482.00 EUR
AS TRENČÍN, a.s. 1 3 922 000,00 3922000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“ Mesto Nemšová 242 655,00 242655.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430 851,00 430851.0 EUR 2018 Práce Áno 2
Futbalový štadión AS Trenčín - Východná tribúna - hrubá stavba I. etapa AS TRENČÍN, a.s. 4 451 756,00 4451756.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430 851,00 430851.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 488 913,00 21488913.0 EUR 2018 Práce Áno 1
REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji Slovenská správa ciest 8 871 275,00 8871275.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce Nitriansky samosprávny kraj 644 158,00 644158.0 EUR 2020 Práce Nie 1





vo@inpekholding.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Ostrovná ulica 50 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Nová ulica 41 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Ostrovná ulica 50 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Marec 2017
Záznam do:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Nová ulica 41 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Marec 2017
Záznam do:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Nová ulica 41 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Nová ulica 41 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Jánošková
Adresa:
Štefánikova 27 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2019 do:

Stiahni



Záznam platný od: 17.03.2017 do: 22.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×