Dodávateľ

BARIA s.r.o.

Bratislava - Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BARIA s.r.o.

IČO: 47131241

Adresa: Rostovská 22, Bratislava - mestská časť Rača

Registračné číslo: 2018/9-PO-E9037

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. September 2018

Záznam platný do: 28. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 103 404,17 EUR 30 30
2017 667 647,45 EUR 10 10
2018 30 235,85 EUR 8 8
2019 225 571,48 EUR 5 5
2020 20 470,00 EUR 2 2
2021 69 601,36 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 103 404,17 EUR 30 30
2017 667 647,45 EUR 10 10
2018 30 235,85 EUR 8 8
2019 225 571,48 EUR 5 5
2020 20 470,00 EUR 2 2
2021 69 601,36 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 14 897,00 14897.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 5 570,67 5570.67 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 19 505,00 19505.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 51 512,00 51512.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 11 067,00 11067.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 84 786,00 84786.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 21 310,00 21310.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 22 774,09 22774.09 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 23 67 127,86 67127.86 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 18 916,67 18916.67 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 8 197,00 8197.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 15 600,00 15600.00 EUR
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 608 635,00 608635.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 524,45 524.45 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 145,45 145.45 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 4 3 095,45 3095.45 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 266,67 266.67 EUR
FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 1 163 000,00 163000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál pre plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 825 907,00 1825907.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Protilátky Neurobiologický ústav SAV 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotom Nemocnica Poprad a. s. 15 526,00 15526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobiliny a farbivo Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5× HOT FIREPol® Eva Green®qPCR Mix Plus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 296,00 296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotóm Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 600,00 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánový mikrotóm LEICA SM2010R so spotrebným materiálom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 9 836,40 9836.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 861,60 3861.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
2116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 584,26 4584.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 297,57 5297.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu RNA, žiletky pre veľmi tenké rezy, 10 ml pipety, DNA rebrík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 127,00 1127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
N-nitrozo-N-metylurea Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava pílového mikrotómu Leica SP1600 - výmena 2 nožov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Protilátky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 499,00 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 588,00 9588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 650,00 8650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paraplast Plus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 245,00 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 606,03 2606.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Calprotectin Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 817,00 817.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 777,00 777.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 660,00 6660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 380,40 4380.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 470,00 2470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 768,00 768.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stanovenie vybraných cytokínov, chemokínov a rastových faktorov v biologických vzorkách Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spracovanie a vyhodnotenie experimentálnych údajov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
media Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
BCIP/NBT LIQUID SUBSTRATE for membranes Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 163,00 163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, chemické výrobky a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 341,48 12341.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokumentačný systém s PC a reagenciami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 135,00 1135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270,00 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
poloautomatizovaný rotačný mikrotóm Fakultná nemocnica Nitra 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre IHC (pre dual a triplestain) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop s fázovým kontrastom a fluorescenciou Štátny veterinárny a potravinový ústav 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transfekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 163,00 163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Adaptér na mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 878,00 878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 511,00 511.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1918 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 312,18 312.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa Kit GLP-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 135,00 3135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human Cytokine Array C2000 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 250,00 6250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatizovaný prístroj pre imunohistochemické farbenie vzoriek tkanív FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 167 500,00 167500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tkanivový procesor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 600,00 51600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELISA prasacích cytokínov a rotavírusu A Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 730,00 2730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné fľaše, Corning Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 327,00 327.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotóm Fakultná nemocnica Nitra 8 312,00 8312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kryostat Fakultná nemocnica Trnava 19 510,00 19510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ELISA kit - rastový faktor mačky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 061,50 1061.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tkanivový procesor Nemocnica Poprad a. s. 48 515,00 48515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kryostat Nemocnica Poprad a. s. 20 755,00 20755.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 375,50 375.5 EUR 2021 Tovary Nie 1

obstaravanie@baria.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 88 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jana Barborková
Adresa:
Jižní 393 Psáry 252 44
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr Tibor Bicko
Adresa:
Dukelská 972 Považská Bystrica 01701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.09.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×