Dodávateľ

ARRIVA Liorbus, a.s.

Ružomberok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARRIVA Liorbus, a.s.

IČO: 36403431

Adresa: Bystrická cesta 62, Ružomberok

Registračné číslo: 2021/7-PO-E8411

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Júl 2021

Záznam platný do: 4. Júl 2024

Posledná zmena: 20. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 392 237,00 EUR 1 1
2019 52 790 745,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 392 237,00 EUR 1 1
2019 13 000 665,00 EUR 1 1
2021 39 790 080,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 1 13 000 665,00 13000665.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 39 790 080,00 39790080.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 5 392 237,00 5392237.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 5 392 237,00 5392237.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 13 523 000,00 13523000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021 Žilinský samosprávny kraj 16 699 597,00 16699597.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Orava na obdobie rokov 2020-2022 Žilinský samosprávny kraj 19 404 000,00 19404000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
+421444314627


sekretariat.rk@arriva.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľudovít Beťko
Adresa:
Čutkovská 60/A Ružomberok 034 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Karol Petőcz
Adresa:
Centrum I 16 Veľké Kapušany 07901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
László Ivan
Adresa:
Fábryho 9 Moldava nad Bodvou 04501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľudovít Beťko
Adresa:
Čutkovská 60/A Ružomberok 034 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
29. Október 2020
Záznam do:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mojš
Adresa:
ČSA Likavka 03495
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2019
Záznam do:
29. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladislav Hajdák
Adresa:
Rišňovce 95121
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Záznam do:
25. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Hološ
Adresa:
Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Záznam do:
16. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Nagy
Adresa:
Školská 41 Šamorín 931 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2018
Záznam do:
16. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vajlik
Adresa:
Obchodná 40 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Záznam do:
26. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Götze
Adresa:
Potsdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Rüdiger Grube
Adresa:
Potsdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Volker Kefer
Adresa:
Postdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Berthold Huber
Adresa:
Potsdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Petra Čorba Stark
Adresa:
Drotárska cesta 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
JUDr. Peter Brúsik
Adresa:
Mariánske námestie 2 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 29.10.2020 do: 19.01.2021

StiahniZáznam platný od: 25.11.2019 do: 29.10.2020

StiahniZáznam platný od: 23.01.2019 do: 25.11.2019

StiahniZáznam platný od: 16.01.2019 do: 23.01.2019

StiahniZáznam platný od: 26.07.2018 do: 16.01.2019

StiahniZáznam platný od: 4.05.2018 do: 26.07.2018

StiahniZáznam platný od: 7.06.2017 do: 4.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×