Dodávateľ

RAL, s.r.o.

Senné
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RAL, s.r.o.

IČO: 36023981

Adresa: 45, Senné

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2863

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Apríl 2020

Záznam platný do: 22. Apríl 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 57 000,00 EUR 1 1
2018 345 360,00 EUR 8 8
2020 200 560,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 57 000,00 EUR 1 1
2018 345 360,00 EUR 8 8
2020 200 560,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 1 35 550,00 35550.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 10 960,00 10960.00 EUR
Mesto Handlová 1 19 100,00 19100.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 5 500,00 5500.00 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 1 21 050,00 21050.00 EUR
Obec Višňové 1 0,00 0.00 EUR
ECOLUTION s.r.o. 3 439 560,00 439560.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 57 000,00 57000.00 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 14 200,00 14200.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 580 750,00 1580750.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 629 536,00 629536.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble VEPOS, spol. s r.o. 381 281,00 381281.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Handlová Mesto Handlová 672 940,00 672940.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry - technické a technologické zariadenie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 517 586,00 517586.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické a technologické zariadenie Mesto Kysucké Nové Mesto 1 692 867,00 1692867.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o. za účelom vzniku nových produktov ECOLUTION s.r.o. 239 000,00 239000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY TEKOS,spol. s r.o. 956 920,00 956920.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky a vybavenia na triedený zber odpadov Obec Višňové 160 856,00 160856.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zabezpečenie potrebnej technológie pre remeselnú kváskovú pekáreň a remeselný pivovar ECOLUTION s.r.o. 200 560,00 200560.0 EUR 2020 Tovary Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 8 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Lalík
Adresa:
Závada 99121
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Ragač
Adresa:
Senné 99101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
23. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrea Legényová, advokát
Adresa:
Komenského 3 Veľký Krtíš 99001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.05.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×