Dodávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Banská Štiavnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

IČO: 36022047

Adresa: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4211

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 17. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 8 300 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 8 300 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 8 300 000,00 8300000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 8 300 000,00 8300000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
+421903717862


pavel.virag@svp.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5774 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr., Ing. Jozef Krška
Adresa:
Jiráskova 4 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
14. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Virág
Adresa:
Rovniankova 20 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. David Hlubocký
Adresa:
Lamačská cesta 3/A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. Jún 2021
Záznam do:
14. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Bariak
Adresa:
Rovniankova 2 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Október 2020
Záznam do:
9. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Virág
Adresa:
Rovniankova 20 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. December 2020
Záznam do:
9. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Hok
Adresa:
Vlašky 321 Vlachy 032 13
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
13. August 2020
Záznam do:
16. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Virág
Adresa:
Rovniankova 20 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2019
Záznam do:
7. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Glinda
Adresa:
Jána Bottu 56 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
26. Máj 2020
Záznam do:
13. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Gáborík
Adresa:
Pod Juhom 41 Trenčín 911 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
26. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Bariak
Adresa:
Rovniankova 2 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2019
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Budinský
Adresa:
Učiteľská 7 Banská Štiavnica 969 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Dúcz
Adresa:
Ivánska 17 Malinovo 900 45
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2019
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mário Mravík
Adresa:
Tatranská 24 Banská Bystrica 974 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ing. Dalibor Černička
Adresa:
Hájska 6 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2019
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Žiak
Adresa:
Horná ulica 20 Poniky 976 33
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Október 2017
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozefína Slezáková
Adresa:
Tematínska 35 Nové Mesto nad Váhom 915 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Čabák
Adresa:
Horná ružová 2 Banská Štiavnica 969 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2019
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Ivančo PhD.
Adresa:
Markušova 9 Košice - mestská časť Západ 040 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Szabó
Adresa:
Blatná na Ostrove 126 Blatná na Ostrove 930 32
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Október 2017
Záznam do:
16. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kopál
Adresa:
A. Hlinku 77 Piešťany 921 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2019
Záznam do:
24. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bruno Patúš
Adresa:
Moskovská 36 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
19. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bruno Patúš
Adresa:
Moskovská 36 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2019
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Virág
Adresa:
Rovniankova 20 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
31. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bruno Patúš
Adresa:
Moskovská 36 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
25. Jún 2018
Záznam do:
31. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Bariak
Adresa:
Rovniankova 2 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
31. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Dúcz
Adresa:
Ivánska 17 Malinovo 900 45
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
31. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Čabák
Adresa:
Horná ružová 2 Banská Štiavnica 969 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
31. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kopál
Adresa:
A. Hlinku 77 Piešťany 921 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2017
Záznam do:
25. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Marián Siekela
Adresa:
Malinovského 4 Krupina 963 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
6. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dalibor Ciglan
Adresa:
Karloveské rameno 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
6. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Szabó
Adresa:
Blatná na Ostrove 126 Blatná na Ostrove 930 32
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
6. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Virág
Adresa:
Rovniankova 20 Bratislava 851 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Hargaš
Adresa:
Letná 392/5 Bratislava-Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Gáborík
Adresa:
Pod Juhom 41 Trenčín 911 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 15 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 15 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Viera Kalinová
Adresa:
Komenského 3 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.09.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 9.07.2021 do: 14.09.2021

StiahniZáznam platný od: 16.06.2021 do: 9.07.2021

StiahniZáznam platný od: 19.02.2021 do: 16.06.2021

StiahniZáznam platný od: 8.12.2020 do: 19.02.2021

StiahniZáznam platný od: 7.10.2020 do: 8.12.2020

StiahniZáznam platný od: 13.08.2020 do: 7.10.2020

StiahniZáznam platný od: 26.05.2020 do: 13.08.2020

StiahniZáznam platný od: 16.03.2020 do: 26.05.2020

StiahniZáznam platný od: 24.09.2019 do: 16.03.2020

StiahniZáznam platný od: 19.06.2019 do: 24.09.2019

StiahniZáznam platný od: 14.02.2019 do: 19.06.2019

StiahniZáznam platný od: 31.01.2019 do: 14.02.2019

StiahniZáznam platný od: 25.06.2018 do: 31.01.2019

StiahniZáznam platný od: 21.12.2017 do: 25.06.2018

StiahniZáznam platný od: 6.10.2017 do: 21.12.2017

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 6.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×