Dodávateľ

TENZONA Slovakia s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TENZONA Slovakia s.r.o.

IČO: 36286451

Adresa: Bojnická 3, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1456

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Október 2019

Záznam platný do: 22. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 26 174,17 EUR 5 5
2017 11 333,33 EUR 1 1
2018 121 070,00 EUR 6 6
2020 18 660,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 507,50 EUR 6 6
2018 121 070,00 EUR 6 6
2020 18 660,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Kolárovo 1 18 900,00 18900.00 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 22 400,00 22400.00 EUR
Mesto Sereď 1 22 800,00 22800.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 8 500,00 8500.00 EUR
Mesto Giraltovce 1 18 100,00 18100.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 860,00 860.00 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 1 18 970,00 18970.00 EUR
Obec Sokolce 1 3 690,00 3690.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 910,00 910.00 EUR
Mesto Lučenec 1 19 900,00 19900.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 12 470,00 12470.00 EUR
Obec Bohdanovce nad Trnavou 1 11 333,33 11333.33 EUR
Obec Veľké Pole 1 15 400,00 15400.00 EUR
Obec Čaklov 1 2 500,00 2500.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 504,17 504.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec - technické vybavenie Mesto Lučenec 299 066,00 299066.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické a technologické zariadenie Giraltovce Mesto Giraltovce 342 592,00 342592.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom - technické vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 569 041,00 569041.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry - technické a technologické zariadenie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 517 586,00 517586.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie triedeného zberu v Meste Sereď - technické vybavenie Mesto Sereď 303 433,00 303433.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zber a zhodnocovanie BRO v Meste Kolárovo - technické vybavenie Mesto Kolárovo 723 400,00 723400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Cestná mostová váha - nová Mesto Vranov nad Topľou 13 500,00 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktné stolné váhy Valor 4000 - certifikované váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 732,00 732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestná elektronická váha - komplexná dodávka Obec Veľké Pole 16 615,00 16615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytická váha KERN ALS 250-4A s kalibráciou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 119,00 1119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická osobná váha s výškomerom a osobná váha Národný onkologický ústav 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mostová váha Obec Bohdanovce nad Trnavou 32 160,00 32160.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce Obec Sokolce 150 810,00 150810.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Váhy Obec Čaklov 3 240,00 3240.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 85 743,00 85743.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421244456628


rosivalova@tenzona.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 11 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľudovít Križan
Adresa:
777 Malženice 91929
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Dodek
Adresa:
Trnavská cesta 48 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s. r. o.
Adresa:
Kozmonautická 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.04.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×