Dodávateľ

NRSYS s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NRSYS s.r.o.

IČO: 30997763

Adresa: Akademická 12, Nitra

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6354

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Máj 2021

Záznam platný do: 3. Máj 2024

Posledná zmena: 4. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 99 240,33 EUR 4 4
2018 184 050,00 EUR 3 3
2019 384 600,00 EUR 3 3
2020 1 146 057,67 EUR 14 14
2021 716 384,00 EUR 5 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 99 240,33 EUR 4 4
2018 184 050,00 EUR 3 3
2019 384 600,00 EUR 3 3
2020 1 146 057,67 EUR 14 14
2021 716 384,00 EUR 5 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 12 250,00 12250.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 32 800,00 32800.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 100 000,00 100000.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 45 966,66 45966.66 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 17 400,00 17400.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 316 990,00 316990.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 126 950,00 126950.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 77 894,00 77894.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 382 100,00 382100.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 73 324,67 73324.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 54 100,00 54100.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 46 541,67 46541.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 352 000,00 352000.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 177 982,00 177982.00 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 90 400,00 90400.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 117 500,00 117500.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 59 900,00 59900.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 2 162 433,00 162433.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 118 000,00 118000.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 1 59 800,00 59800.00 EUR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 1 106 000,00 106000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239 501,00 239501.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicínsky Full HD monitor 26" MD-26 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný RTG pristroj s C-ramenom Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myčka endoskopov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 115,64 39115.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne mobilné RTG C-rameno Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 58 333,00 58333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný digitálny RTG prístroj s C-ramenom Fakultná nemocnica Trenčín 59 000,00 59000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčný automat na dva endoskopické prístroje Fakultná nemocnica Trnava 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 127 966,00 127966.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný RTG prístroj s priamou digitalizáciou Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 91 000,00 91000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 494 763,00 494763.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mobilné digitálne RTG prístroje s C - ramenom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 207 749,00 207749.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém pre priamu digitalizáciu RTG. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 000,00 17000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia 2 Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 190 833,00 190833.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 419 666,00 419666.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Riešenie digitalizácie RTG systému Plurimat s HF generátorom CPI Indico 100R/F 40kW, model VZW 2930FE2-20 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 000,00 35000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 320 250,00 320250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
PACS systém a diagnostická stanica Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 760,00 36760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická popisovacia stanica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 043,33 8043.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG prístroje Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 236 100,00 236100.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
RTG detektor so softwérom pre COVID diagnostiku Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 38 380,00 38380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG prístroj Vranovská nemocnica, a.s. 148 620,00 148620.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
RTG prístroj Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 148 620,00 148620.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Sterilizátory a RTG prístroj Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 339 390,00 339390.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
RTG mobilný prístroj s C - ramenom Fakultná nemocnica Trnava 136 688,00 136688.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkoplošný MONITOR – 2 KS Univerzitná nemocnica Bratislava 44 853,00 44853.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 173 000,00 173000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálne RTG zariadenia II vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 876 840,00 876840.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Mobilný digitálny RTG prístroj s C-ramenom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 69 900,00 69900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Fiebig
Adresa:
Viničky 3 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.,CSc. Štefan Bandler
Adresa:
Mudrochova 20 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2018
Záznam do:
8. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Martina Čierna
Adresa:
Farská 25 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.01.2018 do: 8.06.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×